Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Microsoft Project

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
HELLAS NETWORK
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
30 ώρες

Περιγραφή σεμιναρίου

Σεμινάριο Διαχείρισης Έργων με το Microsoft Project Management για ρεαλιστικά αποτελέσματα

To Project Management αποτελεί το κλειδί για την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε έργου, είτε αυτό είναι ένα προϊόν για κάποιο πελάτη είτε είναι μια εσωτερική εταιρική εργασία.

Εφαρμόζοντας σωστά τις αρχές του Project Management μπορούμε να εγγυηθούμε την αποπεράτωση της εργασίας εντός των χρονικών και οικονομικών ορίων, αλλά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Το επιτυχημένο Project Management είναι αυτό που κάνει τις επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν, ενώ οι επιτυχημένοι Project Managers (Υπεύθυνοι Διαχείρισης Έργου) συγκαταλέγονται στα πιο πολύτιμα στελέχη κάθε επιχείρησης.

To σεμινάριο παρέχει τις βασικές έννοιες Project Management (διαχείριση έρyου) και σας καθοδηγεί, μέσω μαθημάτων στο Microsoft Project, στον τρόπο δημιουργίας ενός σχεδίου, παρακολούθησης της διαδικασίας του σχεδιασμού του, και μετάδοσης των αποτελεσμάτων του.

Κάθε μάθημα που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του σχεδίου, για την παρακολούθηση της διαδικασίας σχεδιασμού, και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων περιέχει ένα σύνολο από διαδοχικές οδηγίες για να σας καθοδηγήσει μέσα στην διαδικασία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ:

Microsoft Project (30 ώρες)
1. Εισαγωγή στο Project Management και το Microsoft Project
1.1. Εισαγωγή
1.2. Τι είναι το project management
1.3. To τρίγωνο του έργου
1.4. Η βάση δεδομένων του Microsoft Project
1.5. Επισκόπηση Δεδομένων
1.6. Πώς προγραμματίζει τo Microsoft Project
1.7. Ενδιάμεσα στάδια σχεδίασης του έργου
1.8. Λήψη βοήθειας
1.9. Δημιουργία ενός σχεδίου του έργου

2. Οργάνωση ενός νέου έργου.
2.1. Δημιουργία ενός νέου έργου
2.2. Καταχώρηση πληροφοριών "κλειδιών" του project
2.3. Οργάνωση ημερολογίου του έργου

3. Καταχώρηση και Οργάνωση μια λίστας εργασιών.
3.1. Εισαγωγή
3.2. Αναγραφή των εργασιών και της διάρκειά τους
3.3. Δημιουργία ενός ορόσημου
3.4. Δημιουργία μιας περιοδικής εργασίας
3.5. Δόμηση των εργασιών σε ένα λογικό σχεδιάγραμμα.
3.6. Σύνταξη μιας λίστας εργασιών

4. Έναρξη και Λήξη Εργασιών
4.1. Εισαγωγή
4.2. Εγκαθίδρυση των σχέσεων μεταξύ των εργασιών
4.3. Χρονική Υπερκάλυψη Εργασιών (Overlap tasks) ή πρόσθεση χρόνου Υστέρησης (time)
4.4. Καθορισμός συγκεκριμένης ημερομηνίας έναρξης ή λήξης μιας εργασίας
4.5. Προσθήκη προθεσμίας για μια εργασία
4.6. Διαχωρισμός μιας εργασίας σε τμήματα

5. Καταχώρηση Πόρων
5.1. Εισαγωγή
5.2. Δημιουργία μια λίστας πόρων
5.3. Αλλαγή του χρονοδιαγράμματος εργασίας για έναν πόρο
5.4. Αντιστοίχηση πόρων σε εργασίες
5.5. Επιδιόρθωση της διάρκειας μιας εργασίας
5.6. Έλεγχος και διόρθωση των σχέσεων των πόρων

6. Καταχώρηση Πληροφοριών Κόστους
6.1. Εισαγωγή
6.2. Αντιστοίχηση κόστους σε πόρους
6.3. Καταχώρηση ενός σταθερού κόστους για μία εργασία
6.4. Καθορίστε πότε αθροίζονται τα κόστη
6.5. Προβολή του κόστους των εργασιών ή των πόρων
6.6. Προβολή του κόστους ολόκληρου του έργου

7. Επισκόπηση του χρονοδιαγράμματος και των λεπτομερειών του
7.1. Εισαγωγή
7.2. Προβολή ολόκληρου του έργου στην οθόνη
7.3. Έλεγχος της ημερομηνίας λήξης ή έναρξης του έργου
7.4. Αναγνώριση Κρίσιμης Διαδρομής
7.5. Αλλαγή σε διαφορετική προβολή
7.6. Εμφάνιση διαφορετικών πεδίων σε μια προβολή
7.7. Εμφάνιση ειδικών πληροφοριών χρησιμοποιώντας φίλτρο
7.8. Ταξινομημένες πληροφορίες σε μία προβολή
7.9. Ομαδοποιημένες πληροφορίες σε μία προβολή

8. Προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος
8.1. Εισαγωγή
8.2. Έλεγχος και Προσαρμογή μιας εξάρτησης εργασίας
8.3. Επικάλυψη εργασιών
8.4. Έλεγχος και προσαρμογή περιορισμών στις εργασίες
8.5. Δημιουργία πιο σύντομων εργασιών προσθέτοντας πόρους
8.6. Διαχωρισμός εργασίας σε τμήματα

9. Αποθήκευση του σχεδίου κατά το δρομολόγιο
9.1. Εισαγωγή
9.2. Αποθήκευση μια γραμμής βάσης του σχεδίου
9.3. Αποθήκευση ενός προσωρινού σχεδίου
9.4. Παρακολούθηση και διαχείριση προόδου

10. Παρακολούθηση της πραγματικής προόδου στις εργασίες
10.1. Εισαγωγή
10.3. Εισαγωγή πραγματικής αρχικής και τελικής ημερομηνίας εργασίας
10.2 Έλεγχος προόδου των εργασιών σύμφωνα με το σχέδιο.
10.4. Εισαγωγή της πραγματικής διάρκειας της εργασίας
10.5. Αναβάθμιση της προόδου μιας εργασίας ως ποσοστό
10.6. Αναβάθμιση της πραγματικής δουλειάς ανά περίοδο χρόνου.
10.7.Έλεγχος για το αν οι εργασίες έχουν περισσότερο ή λιγότερο δουλειά από το προσχεδιασμένο
10.8. Σύγκριση των πληροφοριών της πραγματικής εργασίας και της γραμμής βάσης

11. Παρακολούθηση της πραγματικής δουλειάς για ένα πόρο
11.1. Εισαγωγή
11.2. Εισαγωγή της συνολικής πραγματικής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε από ένα πόρο
11.3. Αναβάθμιση πραγματικής δουλειάς ενός πόρου στην περίοδο του χρόνου
11.4. Επισκόπηση ανάμεσα σε ένα προσχεδιασμένο πόρο και τη πραγματική δουλειά

12. Σύγκριση πραγματικού κόστους και προϋπολογισμού
12.1. Εισαγωγή
12.2. Εισαγωγή πραγματικού κόστους εργασίας χειροκίνητα
12.3. Αναβάθμιση των πραγματικών κοστών στην περίοδο του χρόνου
12.4. Έλεγχος για το αν οι εργασίες κοστίζουν περισσότερο από ότι προϋπολογίστηκαν
12.5. Συνολικό Κόστος εργασίας
12.6. Ανάλυση του κόστους με τον Πίνακα Κερδών

13. Εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας ενός πόρου
13.1. Εισαγωγή
13.2 Εύρεση υπερβολικά απασχολημένων πόρων και των εργασιών που τους αντιστοιχούν
13.3 Μείωση της δουλειάς ενός πόρου
13.4 Επανακαταχώρηση δουλειάς σε άλλο πόρο
13.5 Καθυστέρηση μιας εργασίας
13.6 Αλλαγή ημερών και ωρών δουλείας ενός πόρου.
13.7 Μετάδοση αποτελεσμάτων

14. Χρήση του Gantt Chart Wizard για εύκολη μορφοποίηση
14.1. Εισαγωγή
14.2. Μορφοποίηση κατηγοριών της μπάρας Gantt
14.3. Μορφοποίηση μιας κατηγορίας εργασιών από τη λίστα εργασιών.
14.4. Μορφοποίηση κειμένου

15. Εκτύπωση των πληροφοριών ενός έργου
15.1. Εισαγωγή
15.2. Προσθήκη τίτλου, αριθμών στις σελίδες και άλλων πληροφοριών του έργου
15.3.Προεπισκόπηση Εκτύπωσης
15.4.Εκτύπωση της προβολής όπως εμφανίζεται στην οθόνη
15.5.Εκτύπωση μιας καθιερωμένης αναφοράς

16. Διανομή των πληροφοριών του σχεδίου online
16.1. Εισαγωγή
16.2. Δημιουργία ομάδας εργασίας συστήματος.
16.3. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail)
16.4. Έκδοση πληροφοριών σε δικτυακή (Web) μορφή
16.5. Έκδοση πληροφοριών ως γραφικά

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Παρακολούθηση
Μέσω πλατφόρμας e-learning.

Διάρκεια: 30 ώρες
Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές & Πολυεθνικές Επιχειρήσεις.

Κόστος Συμμετοχής

 €495

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.