Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Βιομηχανία & Τεχνικά

Εισηγητής

Δ. Εμίρης, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για όσους ήδη εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων ανάπτυξης νέων προϊόντων ή ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους λειτουργικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εμπορία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη γενική διοίκηση, τον σχεδιασμό, τη μηχανική, τις λειτουργίες, τις πωλήσεις, την στρατηγική, και τη χρηματοδότηση, καθώς και μέλη διατμηματικών ομάδων ανάπτυξης προϊόντων.

Σκοπός

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων, προγραμματισμός ανάπτυξης και οργάνωση έργων ανάπτυξης, προσδιορισμός αναγκών πελάτη, δημιουργία ιδεών για το προϊόν, επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη, αρχές σύνθεσης λειτουργικών ενοτήτων προϊόντος, εργαλεία ποιοτικού ελέγχου στην ανάπτυξη προϊόντος (π.χ. QFD, πίνακες σύγκρισης και αξιολόγησης προδιαγραφών, ανάλυση λειτουργιών), δοκιμή ιδέας προς ανάπτυξη, και σχεδιάζοντας για το περιβάλλον [π.χ. Οικολογικός Σχεδιασμός (Ecodesign) και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)]. Οι περισσότερες αρχές που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως φυσικά προϊόντα, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για την ανάπτυξη υπηρεσιών ή προϊόντων λογισμικού.

Το πρόγραμμα του μαθήματος παρέχει στους σπουδαστές τα πλαίσια, εργαλεία, τεχνικές, και τις προοπτικές που θα τους βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικότερων θεμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων καθοδηγούμενων από την αγορά ή και την τεχνολογική εξέλιξη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων καθώς και καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για όσους ήδη εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων ανάπτυξης νέων προϊόντων ή ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους λειτουργικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εμπορία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη γενική διοίκηση, τον σχεδιασμό, τη μηχανική, τις λειτουργίες, τις πωλήσεις, την στρατηγική, και τη χρηματοδότηση, καθώς και μέλη διατμηματικών ομάδων ανάπτυξης προϊόντων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
- Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Ορισμοί και Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων (Introduction to Product Development Process)
- Βασικές Έννοιες Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Innovation and Product Development)
- Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ανάπτυξης Προϊόντων (Product Planning and Project Selection)
- Βασικές Έννοιες Προσδιορισμού Αναγκών Χρηστών (Identifying Customer Needs)
- Βασικές Έννοιες Προσδιορισμού Προδιαγραφών Προϊόντος (Product Specifications)
- Βασικές Έννοιες Δημιουργίας Ιδεών για το Προϊόν (Concept Selection)
- Εργαλεία Ποιότητας στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Quality Tools in Product’s Idea Development)
- Βασικές Έννοιες Αξιολόγησης και Επιλογής Ιδεών για το Προϊόν (Concept Selection)
- Βασικές Έννοιες Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Σύνθεσης Λειτουργικών Ενοτήτων ενός Προϊόντος (Industrial Design)
- Βασικές Έννοιες Χρήσης Πρωτοτύπων στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Prototyping and Product Architecture)
- Βασικές Έννοιες Δοκιμής Ιδεών Προϊόντος και Οικονομική Ανάλυση Ανάπτυξης (Concept Testing and Product Development Economics)
- Βασικές Έννοιες Ανάπτυξης Φιλικών προς το Περιβάλλον Προϊόντων (Design for Environment: Ecodesign and LCA)
- Σχετικές μελέτες περίπτωσης (case studies)

Πληροφορίες συμμετοχής

Μονάδες ECVET: 0.96
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.