Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πρακτική Συμπλήρωσης Δηλώσεων Επιχειρήσεων Διπλογραφικής Μεθόδου (πρώην γ΄ κατηγορίας) ΑΕ – ΕΠΕ - ΙΚΕ - ΟΕ - ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ Ε3-Ν

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Περιγραφή σεμιναρίου

 • Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
 • Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες
  • Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης για το φορολογικό έτος 2023
  • Διαφημιστικές δαπάνες
  • Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση
 • Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες – Φορολογική αναμόρφωση μόνιμη και προσωρινή
 • Φορολογικές αποσβέσεις
 • Αποτίμηση αποθεμάτων
 • Επισφαλείς απαιτήσεις
 • Μεταφορά ζημιών
 • Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
 • Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου
 • Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 • Επεξήγηση όλων των κωδικών του Ε3
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ
 • Πρακτικά παραδείγματα μεταφοράς δεδομένων από το τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο στο έντυπο Ε3 και στο έντυπο Ν (περιλαμβάνεται και μερισμός δαπανών)
  • ΙΚΕ με εμπορία
  • ΙΚΕ με παροχή υπηρεσίας
  • ΑΕ με εμπορία, παραγωγή και παροχή υπηρεσίας
  • ΟΕ με διπλογραφικά με εμπορία και παροχή υπηρεσίας
 • Διανομή κερδών στις ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ με διπλογραφικά και χρόνος κτήσης εισοδήματος

Πληροφορίες συμμετοχής

Διεξαγωγή

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:00 – 21:00                     

Σάββατο  8 Ιουνίου 2024 και ώρα 9:00 – 14:00

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.