Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ADVANCED CORPORATE LIFE COACHING: Ενδυνάμωση της Επαγγελματικής Εξέλιξης και Ανάπτυξης

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
HELLAS NETWORK
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εταιρικά στελέχη
 • Μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη
 • Επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού
 • Επαγγελματίες οργανωτικής ανάπτυξης
 • Life coaches που ειδικεύονται σε εταιρικά περιβάλλοντα
 • Διαχειριστές ομάδας
 • Επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
 • Επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Επαγγελματίες αλλαγής καριέρας
 • Μέντορες και σύμβουλοι επιχειρήσεων

Σκοπός

Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την προσωπική και συλλογική ανάπτυξη σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

Είναι προσαρμοσμένο για επαγγελματίες που επιδιώκουν να εμβαθύνουν στην κατανόηση και την εφαρμογή των αρχών του life coaching στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Επικεντρώνεται στην ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση της δυναμικής της ομάδας, καθώς και στην ενίσχυση μιας κουλτούρας συνεχούς ανάπτυξης και ευημερίας εντός των οργανισμών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ένα ισχυρό σύνολο δεξιοτήτων και στρατηγικών για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό τους χώρο. Θα είναι εξοπλισμένοι για να καθοδηγήσουν σε θετικές αλλαγές, να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα ανάπτυξης και ανθεκτικότητας και να συμβάλουν έτσι ουσιαστικά στην επιτυχία του οργανισμού τους, αλλά και της προσωπικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Αυτό το σεμινάριο, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή, ενδυναμώνει τους επαγγελματίες να γίνουν προπονητές και ηγέτες με επιρροή στον επαγγελματικό τους τομέα, συμβάλλοντας τελικά σε έναν πιο δυναμικό, ανταποκρινόμενο και ανθρωποκεντρικό χώρο εργασίας.

Στόχοι σεμιναρίου:

 • Κατανόηση του εταιρικού τοπίου: Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με τις προκλήσεις και ευκαιρίες που υπάρχουν στον σύγχρονο εταιρικό κόσμο. Μάθετε πώς να περιηγείστε αποτελεσματικά στο εσωτερικό, αλλά και εξωτερικό περιβάλλον των οργανισμών.
 • Ανάπτυξη ηγεσίας: Αναπτύξτε βασικές ηγετικές δεξιότητες όπως συναισθηματική νοημοσύνη, στρατηγική σκέψη και αποτελεσματική επικοινωνία. Εξασκηθείτε στο πώς να εμπνέετε και να παρακινείτε τις ομάδες, να διαχειρίζεστε τις συγκρούσεις και να διοικείτε με ακεραιότητα και όραμα.
 • Προσωπική Ανάπτυξη και Αυτοδιαχείριση: Μάθετε τεχνικές για την αυτογνωσία, τη διαχείριση του άγχους, τη διαχείριση του χρόνου και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Κατανοήστε τη σημασία της προσωπικής ευημερίας, προκειμένου για τη βελτίωση της επαγγελματικής σας απόδοσης.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης για διευθυντές: Αποκτήστε πρακτικές δεξιότητες καθοδήγησης για να αναπτύξετε και να ενδυναμώσετε τα μέλη της ομάδας. Μάθετε πώς να διεξάγετε αποτελεσματικές συνεδρίες καθοδήγησης, να θέτετε στόχους, να παρέχετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση και να παρακολουθείτε την πρόοδο.
 • Οργανωσιακή ευημερία: Εξερευνήστε στρατηγικές για να καλλιεργήσετε ένα θετικό και παραγωγικό περιβάλλον εργασίας. Κατανοήστε το ρόλο της εταιρικής κουλτούρας στην ικανοποίηση και τη διατήρηση των εργαζομένων.
 • Διαχείριση Αλλαγών: Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά και να οδηγείτε μέσα από την αλλαγή. Κατανοήστε τις αρχές του οργανωτικού μετασχηματισμού και πώς να καθοδηγείτε τις ομάδες σας σε περιόδους μετάβασης.
 • Ηθικές Πρακτικές: Κατανοήστε τα ηθικά κριτήρια και τις βέλτιστες πρακτικές στο εταιρικό life coaching. Μάθετε πώς να διατηρείτε τον επαγγελματισμό και την εμπιστευτικότητα σε ευαίσθητες καταστάσεις.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ (30 ώρες):

 • Εισαγωγή στο Corporate Life Coaching
  • Επισκόπηση του Life Coaching στο εταιρικό πλαίσιο
  • Βασικές Αρχές και Ηθική του Coaching
  • Κατανόηση του εταιρικού οικοσυστήματος
 • Η εταιρική νοοτροπία
  • Εταιρική κουλτούρα και δυναμική
  • Πλοήγηση σε εταιρικές πολιτικές και δομές
 • Ηγεσία στον εταιρικό κόσμο
  • Στυλ ηγεσίας και ο αντίκτυπός τους
  • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Ηγεσία
  • Ηγεσία εναντίον Διαχείρισης
 • Αποτελεσματική Επικοινωνία και Οικοδόμηση Σχέσεων
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ηγέτες και Προπονητές
  • Χτίζοντας εμπιστοσύνη και σχέσεις στις ομάδες
  • Στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων
 • Προσωπική ανάπτυξη για εταιρική επιτυχία
  • Αυτογνωσία και Αυτορρύθμιση
  • Διαχείριση Χρόνου
  • Διαχείριση άγχους και οικοδόμηση ανθεκτικότητας
  • Τεχνικές ισορροπίας εργασίας-ζωής
 • Δεξιότητες καθοδήγησης για εταιρικούς ηγέτες
  • Προπονητικά μοντέλα και πλαίσια
  • Αποτελεσματικός καθορισμός στόχων και σχεδιασμός δράσης
  • Τεχνικές ανατροφοδότησης και αξιολόγηση απόδοσης
 • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ομάδων
  • Δυναμική ομάδων και ομαδικό Coaching
  • Ομάδες που κινητοποιούν και εμπνέουν
  • Αντιμετώπιση Υποαπόδοσης
 • Διαχείριση Αλλαγών
  • Αρχές Οργανωτικής Αλλαγής
  • Διοικώντας ομάδες μέσω της αλλαγής
  • Ανθεκτικότητα σε καιρούς μετάβασης
 • Οργανωτική ευημερία, εργασιακό περιβάλλον και κουλτούρα
  • Δημιουργία Θετικού Εργασιακού Περιβάλλοντος
  • Στρατηγικές για τη δέσμευση και την ικανοποίηση των εργαζομένων
  • Δημιουργία Οργανισμού Μάθησης
 • Ηθική και επαγγελματισμός στο Coaching
  • Ηθικά διλήμματα στο Corporate Coaching
  • Διατήρηση εμπιστευτικότητας και επαγγελματικών ορίων
  • Βιώσιμες Πρακτικές Προπονητικής
 • Προηγμένες τεχνικές προπόνησης
  • Προηγμένες Μεθοδολογίες Coaching
  • Ενσωμάτωση του Coaching στις Επιχειρηματικές Στρατηγικές
 • Εφαρμογή σχεδίου καθοδήγησης
  • Εφαρμογή ενός σχεδίου καθοδήγησης
  • Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση
  • Αναστοχαστική πρακτική και ανασκόπηση

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 30 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16.00-19.00, ή 19.00-22.00
Σάββατο: 10.00-13.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

Κόστος Συμμετοχής

495€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.