Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΤΕΧΝΙΚΕΣ COACHING ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Μανόλης Καλογεράκης,

Personal, executive & team Coach ICF, ACC

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής EOΠΠΕΠ

Διπλ. Εθν. Μετσοβίου Πολυτεχνείου ΜSc

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να γνωρίσουν τo coaching και να αξιοποιήσουν τα οφέλη του για την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους συνεργάτες τους, καθώς και να αυξήσουν εντυπωσιακά την αποτελεσματικότητα τους στη εργασία.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες και ηγετικά στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες coaching για να εξελιχθούν στον self-coach και ηγέτη-coach που απαιτεί η εποχή μας καθώς και να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη κουλτούρας coaching στην επιχείρηση τους.

Σκοπός

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται τις διαστάσεις του coaching καθώς και τα αποτελέσματα που μπορούν να πετύχουν στην εργασία τους άμεσα και μελλοντικά, αξιοποιώντας το για τον εαυτό τους, και για τους ανθρώπους της επαγγελματικής τους ομάδας και της επιχείρησης γενικότερα.
 • Αξιοποιούν τεχνικές, μεθόδους και μοντέλα coaching τα οποία θα τους διευκολύνουν να αντιμετωπίζουν πιο εύκολα και αποτελεσματικά προκλήσεις της εργασίας, να πραγματοποιούν και να διαχειρίζονται αλλαγές με επιτυχία, να λαμβάνουν εύστοχα αποφάσεις, καθώς και να θέτουν σωστά και να πετυχαίνουν υψηλούς στόχους.
 • Γνωρίζουν την αναπτυξιακή νοοτροπία και να προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζεται να καλλιεργήσει ένας coach.

“Με το coaching διευκολύνουμε τους ανθρώπους να τακτοποιήσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους, να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους, να αποκτήσουν καλύτερη επίγνωση της κατάστασης, να πάρουν αποφάσεις και να σχεδιάσουν δράσεις, για να φτάσουν εκεί που θέλουν από τον δρόμο που τους ταιριάζει, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας το δικό τους δυναμικό.”

Μανόλης Καλογεράκης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία

 • Εισαγωγή στο επιχειρησιακό coaching. Σε τι διαφέρει από την συμβουλευτική (consulting). 
 • Γιατί το σωστό coaching αναπτύσσει τους ανθρώπους και μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα;
 • Πως μεταμορφώνουμε εύκολα μια απλή συζήτηση σε διεξοδική, αξιοποιώντας το μοντέλο GROW.
 • Το coaching ως Τέχνη - Σχέση - Διεργασία. Οι επιστήμες που αξιοποιεί στην πράξη.
 • Προσδιορίστε τα αποτελέσματα με σαφήνεια και διερευνήστε το νόημα τους με το μοντέλο ΤΟΜS.
 • 10 απαραίτητα στοιχεία για μεθοδικά επιτυχημένο coaching.
 • Πως διατυπώνουμε τις ερωτήσεις μας ώστε να προκαλέσουμε επιγνώσεις;
 • Αξίες, πεποιθήσεις, ερμηνείες και υποθέσεις. Κατανοήστε τις σκέψεις, αναγνωρίστε τα συναισθήματα.
 • Μετατρέψτε τις επιθυμίες σε στόχους και “προγραμματίστε” την επιτυχία! 
 • To παραδοσιακό μοντέλο στοχοθεσίας SMART και… POS το εμπλουτίζουμε για την εποχή μας.
 • Ποιες είναι οι παγίδες στην πορεία μας προς την επιτυχία και πως τις αποφεύγουμε;
 • Πραγματοποίηση και Διαχείριση αλλαγών. Μια καθημερινή πρόκληση.
 • Τα 5 απαραίτητα συστατικά για την αλλαγή & 10 λόγοι για τους οποίους αντιστεκόμαστε.
 • Σχεδιάστε τον οδικό χάρτη της επίτευξης στόχων και αλλαγών με το μοντέλο OSCAR.
 • Αποφασίστε εύστοχα στα διλήμματα αξιοποιώντας την τεχνική του “Πεδίου Δυνάμεων”.
 • To coaching ως εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης ανθρώπων (personal) και ομάδων εργασίας (team).
 • Από την συζήτηση στην συνεδρία και από την ανταλλαγή απόψεων στον διάλογο με αποτελέσματα.
 • Οι 8 θεμελιώδεις δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξει ένας coach.

Μεθοδολογία

Η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη ικανοτήτων και ο επαναπροσδιορισμός της στάσης απέναντι στα πράγματα, επιτυγχάνονται με εξαιρετικά αποτελεσματικές μεθόδους όπως η ανάλυση περιπτώσεων, η διήγηση ιστοριών, οι βιωματικές ασκήσεις, η χρήση video και φωτογραφιών κ.α. Έτσι αφομοιώνονται εύκολα και ευχάριστα τα εκπαιδευτικά μηνύματα και δημιουργούνται στους συμμετέχοντες οι απαραίτητες επιγνώσεις, οι οποίες θα τους οδηγήσουν σε δράσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.