Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Microsoft Excel Advanced

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
24/04/2023 έως 27/04/2023
16 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
29/05/2023 έως 01/06/2023
16 ώρες
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
17/07/2023 έως 20/07/2023
16 ώρες
16 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 27/04/2023
16 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 01/06/2023
16 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 20/07/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Γραμματείς, Top Management Assistants και ανεξάρτητους χρήστες που ήδη χρησιμοποιούν το Microsoft Office και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τα advanced χαρακτηριστικά του.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι όλοι οι συμμετέχοντες να εκτιμήσουν την αξία του προγράμματος, εφαρμόζοντας άμεσα τις νέες γνώσεις που θα αποκομίσουν, αυτοματοποιώντας και απλοποιώντας διαδικασίες της καθημερινής τους εργασίας. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε σύντομες εισηγήσεις και συνεχή πρακτική εξάσκηση. 

Περιγραφή σεμιναρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Προχωρημένες Τεχνικές Επεξεργασίας
Χρησιμοποιώντας ονόματα, μορφοποίηση υπό όρους, αυτόματη Μορφοποίηση, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες μορφές αριθμών, εισαγωγή αρχείου κειμένου σ’ ένα φύλλο εργασίας, επιλογές ειδικής επικόλλησης, απόκρυψη και επανεμφάνιση στηλών και γραμμών, εμφάνιση ή απόκρυψη ενός βιβλίου ή φύλλου εργασίας, δουλεύοντας με μεγάλα φύλλα, ομαδοποίηση και διάρθρωση δεδομένων, επέκταση ή σύμπηξη δεδομένων με διάρθρωση, εισαγωγή μερικών αθροισμάτων, χρησιμοποιώντας έναν πίνακα δύο μεταβλητών εισόδων Προχωρημένες Τεχνικές Χειρισμού Δεδομένων : Ταξινόμηση δεδομένων, φιλτράρισμα δεδομένων, σύνδεση δεδομένων ή γραφήματος μέσα στο ίδιο ή διαφορετικό φύλλο εργασίας, σε διαφορετικά βιβλία εργασίας, σε έγγραφο επεξεργασίας Θεματολόγιο Εκπαιδευτικού Προγράμματος κειμένου, εισαγωγή πίνακα του Word/Excel, επεξεργασία συνδέσεων, άθροιση δεδομένων συνεχόμενων φύλλων εργασίας (3-Δ)

Δουλεύοντας με Συναρτήσεις:
Εισαγωγή συνάρτησης, μαθηματικές συναρτήσεις, στατιστικές συναρτήσεις, συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας, συναρτήσεις κειμένου, λογικές συναρτήσεις, συναρτήσεις βάσης δεδομένων, οικονομικές συναρτήσεις, συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς
Γραφήματα και Διαγράμματα:
Τροποποιήσεις σειράς δεδομένων, γράφημα πίτας, ομαδοποίηση μικρότερων τμημάτων γραφήματος πίτας, γράφημα στηλών και ράβδων, ειδικές ρυθμίσεις για γραφήματα στηλών και ράβδων, ετικέτες δεδομένων σε γράφημα, μετακίνηση του τίτλου ή του υπομνήματος ή ετικετών δεδομένων

Προχωρημένες Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων:
Συγκεντρωτικοί πίνακες, προετοιμασία δεδομένων, δημιουργία αναφοράς συγκεντρωτικού πίνακα, τροποποίηση δεδομένων προέλευσης και ενημέρωση, ομαδοποίηση δεδομένων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, μορφοποίηση αναφοράς συγκεντρωτικού πίνακα, διαγραφή αναφοράς συγκεντρωτικού πίνακα, δημιουργία ενός δικού σας τύπου συγκεντρωτικού πίνακα, σενάρια και εκδοχές, δημιουργία μιας αναφοράς σύνοψης σεναρίου, συγχώνευση σεναρίων από άλλο φύλλο εργασίας, αναζήτηση στόχου, δουλεύοντας με σχόλια, ανίχνευση κελιών σε φύλλο εργασίας, εμφάνιση όλων των τύπων, αντικατάσταση τύπου με το αποτέλεσμά του

Δουλεύοντας με Μακροεντολές
Δημιουργία μακροεντολής, αντιστοίχηση μακροεντολής στη γραμμή εργαλείων, εκτέλεση μακροεντολής, διαγραφή μακροεντολής Ολοκληρώνοντας την Επεξεργασία του Λογιστικού Φύλλου: Ασφάλεια και προστασία αρχείου, ασφάλεια και προστασία βιβλίου εργασίας, αποθήκευση βιβλίου εργασίας μόνο για ανάγνωση, προστασία φύλλων εργασίας και βιβλίων εργασίας, πρότυπα βιβλία εργασίας, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο, επεξεργασία προτύπου

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.