Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (WISC – V, WPPSI – IIIGR ,WAIS-IVGR)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Εισηγητής

Μοσκόφη Ιορδάνα, MSc Κλινική Ψυχολόγος
Πολυκρέτη Μαρία, MSc Ψυχολόγος

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες αξιολόγησης της νοημοσύνης απευθύνεται αποκλειστικά σε ψυχολόγους, με άδεια ή δυνατότητα απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου ή πτυχίου/ βεβαίωσης της σχολής Ψυχολογίας.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΤΟΥ WECHSLER WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children)

Η στάθμιση και κυκλοφορία της πέμπτης έκδοσης της Κλίμακας Wechsler για Παιδιά και Εφήβους (WISC-V) αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χώρα μας στον τομέα της αξιολόγησης της νοημοσύνης, που συμβαδίζει με τις διεθνείς εξελίξεις. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες: 26-27/02, 12-13/03, 09-10/04, 14-15/05, 2022.

Από το 1997 μέχρι σήμερα, η τρίτη έκδοση της Κλίµακας Wechsler για Παιδιά (WISC-III) συνιστούσε το πλέον διαδεδομένο και σταθμισμένο στην Ελλάδα, ψυχομετρικό εργαλείο εκτίμησης της νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας 6-16 ετών, ενώ στο εξωτερικό είχε αντικατασταθεί από την τέταρτη έκδοση (WISC–IV) ήδη από το 2003.

Το WISC-V θεωρείται ότι υπερέχει των προηγούμενων εκδόσεών του, καθώς ενσωματώνει τα ευρήματα των νεότερων ερευνών για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση. Υπερβαίνει το διαχωρισμό της νοημοσύνης σε πρακτική και λεκτική (κατά το WISC-III) και παρέχει καινούργιες βαθμολογίες δεικτών που επιτρέπουν μια καλύτερη περιγραφή και κατανόηση των γνωστικών λειτουργιών. Επίσης, τροποποιήσεις στις διαδικασίες χορήγησης και βαθμολόγησης καθιστούν την κλίμακα WISC-V πιο εύχρηστη. Άλλωστε, η προσαρμογή του WISC-V στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αυξάνει σημαντικά την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της νοημοσύνης, δεδομένων των κοινωνικο-πολιτισμικών μετασχηματισμών που έχουν επισυμβεί από την αρχική προσαρμογή του WISC-III στη χώρα μας.
Παράλληλα με την κλινική συνέντευξη και παρατήρηση του παιδιού/εφήβου, το τεστ νοημοσύνης WISC-V συνεισφέρει στους ειδικούς χρήσιμες πληροφορίες τόσο όσον αφορά την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και αδυναμιών ενός παιδιού/εφήβου, όσο και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. περιλαμβάνει:
• Κάλυψη θεμάτων σχετικά με τις ψυχομετρικές δοκιμασίες
• Λεπτομερή ανάλυση των δεικτών του τεστ (πρωτογενών και δευτερογενών)
• Εκπαίδευση στη χορήγηση του τεστ
• Βαθμολόγηση και ερμηνεία του τεστ
• Συγγραφή και παρουσίαση ψυχολογικής έκθεσης
• Βιωματικό μέρος: πρακτική εξάσκηση και χορήγηση του τεστ μεταξύ των εκπαιδευόμενων (ανά δυάδες)
• Βιωματικό μέρος: βαθμολόγηση και ερμηνεία πραγματικών πρωτοκόλλων
• Βιωματικό μέρος: συζήτηση αποτελεσμάτων και προτάσεις για τη συγγραφή εκθέσεων

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο (14-15/05, 2022) θα γίνει αναλυτική βαθμολόγηση, συζήτηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε πραγματικά πρωτόκολλα περιστατικών, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ήδη προμηθευτεί και προετοιμάσει ως πρακτική εξάσκηση.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ WECHSLER WPPSI – IIIGR

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας του Wechsler WPPSI – IIIGR αποτελεί την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά ηλικίας 2:6 έως 7:3 ετών. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες: 27-28-29/05 2022.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
• Γενικές πληροφορίες για το WPPSI – IIIGR (τι μετρά, πότε το χρησιμοποιούμε, πώς σταθμίστηκε)
• Οδηγίες εξέτασης
• Παρουσίαση υποκλιμάκων του τεστ
• Οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης
• Συμπλήρωση φόρμας καταγραφής απαντήσεων
• Ερμηνεία αποτελεσμάτων
• Ανάλυση σύνθετων δεικτών
• Συγγραφή της έκθεσης

ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΤΟΥ WECHSLER WAIS-IVGR

H Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες (Τέταρτη Έκδοση) WAIS-IVGR αξιολογεί τις γνωστικές ικανότητες εφήβων 16 ετών και άνω, καθώς και ενηλίκων έως 90:11 ετών. Μαζί με τις υπόλοιπες κλίμακες του Wechsler αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία διεθνώς, επιχειρώντας μάλιστα να ανταποκριθεί σε ένα μεγάλο στοίχημα: να αποτυπώσει τη νοητική λειτουργία ενήλικων αξιολογούμενων περιορίζοντας τον αντίκτυπο διαφόρων λειτουργιών που παρακμάζουν με την ηλικία, όπως η οπτική και ακουστική οξύτητα, η ψυχοκινητική ικανότητα, η ταχύτητα απόκρισης κ.ά. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες: 04-05/06, 18-19/06, 2022.

Η εκπαίδευση του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ περιλαμβάνει:
• Γενικές πληροφορίες για το WAIS – IVGR (τι μετρά, πότε το χρησιμοποιούμε, πώς σταθμίστηκε)
• Οδηγίες εξέτασης
• Παρουσίαση υποκλιμάκων του τεστ
• Οδηγίες χορήγησης και βαθμολόγησης
• Συμπλήρωση φόρμας καταγραφής απαντήσεων
• Ερμηνεία αποτελεσμάτων
• Ανάλυση σύνθετων δεικτών και υποδοκιμασιών
• Βιωματικό μέρος: βαθμολόγηση και ερμηνεία πραγματικών πρωτοκόλλων
• Βιωματικό μέρος: συζήτηση αποτελεσμάτων και προτάσεις για τη συγγραφή εκθέσεων

Τα πρωτόκολλα που θα παρουσιαστούν στο βιωματικό μέρος της Εκπαίδευσης αφορούν πραγματικά περιστατικά παιδιών, εφήβων και ενηλίκων του ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.

Πληροφορίες συμμετοχής

Διαδικτυακό (μέσω ΖΟΟΜ)

Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή στην πλατφόρμα θα σταλούν σε όλους τους συμμετέχοντες στο προσωπικό τους email 2 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου εφόσον έχουν επίσημα κατοχυρώσει την θέση τους.

Ημερομηνίες διεξαγωγής
WISC-V: 26-27/02, 12-13/03, 09-10/04, 14-15/05, 2022
WPPSI-IIIGR: 27-28-29/05 2022
WAIS-IVGR: 04-05/06, 18-19/06, 2022

Ώρες διεξαγωγής
WISC-V: Σάββατο/ Κυριακή: 10:00-15:00
WPPSI-IIIGR: Παρασκευή: 15:00-20:00/ Σάββατο, Κυριακή: 10:00-15:00
WAIS-IVGR: Σάββατο/ Κυριακή: 10:00-15:00

Διάρκεια 75 ώρες

Κόστος συμμετοχής για την κλίμακα νοημοσύνης WISC-V/ σύνολο 40 ώρες
Προϋπόθεση: Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση θα σας ζητηθεί αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή πτυχίου/ βεβαίωσης της σχολής Ψυχολογίας.
Για εγγραφές έως 14/02 490€
Για εγγραφές από 15/02 540€

Κόστος συμμετοχής για τη κλίμακα νοημοσύνης WPPSI-ΙΙΙGR/ σύνολο 15 ώρες
Προϋπόθεση: Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση είναι απαραίτητο να έχετε ήδη εκπαιδευτεί στην κλίμακα νοημοσύνης WISC-V
Για εγγραφές έως 16/05 320€
Για εγγραφές από 17/05 360€

Κόστος συμμετοχής για τη κλίμακα νοημοσύνης WAIS-ΙVGR/ σύνολο 20 ώρες
Προϋπόθεση: Για τη συμμετοχή σας στην εκπαίδευση θα σας ζητηθεί αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή πτυχίου/ βεβαίωσης της σχολής Ψυχολογίας.
Για εγγραφές έως 23/05 390€
Για εγγραφές από 24/05 430€

Ειδική τιμή για όσους συμμετέχουν και στις 2 ψυχομετρικές δοκιμασίες WISC-V και WPPSI – IIIGR/ σύνολο 55 ώρες :
Για εγγραφές έως 14/02 750€

Ειδική τιμή για όσους συμμετέχουν και στις 3 ψυχομετρικές δοκιμασίες WISC-V, WPPSI – IIIGR, WAIS-ΙVGR /σύνολο 75 ώρες :
Για εγγραφές έως 14/02 1100€

Στις αναγραφόμενες τιμές δε περιλαμβάνεται το νόμιμο ποσοστό Φ.Π.Α 24%.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά το υλικό μετά από κάθε εισήγηση, το οποίο θα μελετούν σύμφωνα με τις οδηγίες των εισηγητών.

Στο τέλος όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να χορηγήσουν τα τεστ.

Το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ, μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης και καθ’ όλη τη χρονιά, παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα ατομικής εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για την καλύτερη κατανόηση και εκτίμησή τους.

Κόστος ατομικής εποπτείας: €60
 

Κόστος Συμμετοχής

Βλ. Πληροφορίες Συμμετοχής

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.