Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Lean Six Sigma Yellow Belt - IASSC Certified Α' μέρος

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές Ποιότητας, Διαχειριστές έργων ή σε όποιον ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που επιδρούν στην ποιότητα, στο κόστος και στην ικανοποίηση των πελατών. 

Σκοπός

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες η μεθοδολογία προσέγγισης DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) και τα επιμέρους εργαλεία μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων πρακτικών ασκήσεων και cases studies. Αυτή η εξειδικευμένη εκπαίδευση παρέχει κατανόηση των θεμελιωδών στοιχείων της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στο Six Sigma. Το πρόγραμμα κατάρτισης Six Sigma Yellow Belt καλύπτει μερικές από τις βασικές διαδικασίες βελτίωσης, μαζί με τις απαραίτητες μετρήσεις. Στην περίπτωση πολλών οργανισμών, το πρόσωπο που έχει την πιστοποίηση Yellow Belt είναι κάποιος που έχει κερδίσει τον ρόλο ειδικού σε ένα θέμα. Αυτός ή αυτή μπορεί να γίνει ένα κεντρικό μέλος της ομάδας για ένα μεμονωμένο έργο ή περισσότερα από ένα έργο. Το πρόγραμμα κατάρτισης Six Sigma Yellow Belt επιτρέπει στους εργαζόμενους να έχουν μια πιο βαθιά κατανόηση της έννοιας «βελτίωσης της διαδικασίας» (process improvement). Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στη διαχείρισης της διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε αυτή την εκπαίδευση εξοικειώνονται με τα θεμελιώδη εργαλεία που σχετίζονται με το Six Sigma. Ο στόχος της εκπαίδευσης Yellow Belt είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για να γίνουν πολύτιμοι στο να υποστηρίξουν τους στόχους της εταιρείας.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα Six Sigma Yellow Belt θα αναπτύξει:

 • Την εμπειρία των προσώπων ως Six Sigma υποστηρικτές
 • Την αναγνώριση της μεθοδολογίας Six Sigma, ως πλεονέκτημα για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση
 • Ένα υψηλότερο επίπεδο κατανόησης των καθημερινών εργασιών και καθηκόντων, που θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας, μείωση των αστοχιών και καλύτερους χρόνους κύκλου.

Κάθε Yellow Belt εργαζόμενος συμβάλλει στην εταιρεία, παίζοντας ένα υποστηρικτικό ρόλο στην ευρύτερη λειτουργία και τις Six Sigma διαδικασίες. Αυτά τα άτομα έχουν το ρόλο του να συγκεντρώνουν σωστά δεδομένα και να τα παρέχουν ως γνώση σε άλλα μέλη της ομάδας που έχουν επωμιστεί τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Η κατανόηση της διεργασίας από όλους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μεθοδολογίας βελτίωσης. Οι certified Yellow Belts έχουν το έργο του εντοπισμού, του έλεγχου πιθανών αστοχιών – απωλειών σε κάθε τομέα της επιχείρησης και, στη συνέχεια, παρέχουν τις σωστές πληροφορίες-δεδομένα στα Green-Black Belts μέλη που έχουν την ευθύνη του έργου.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα επιχειρηματικής βελτιστοποίησης και εταιρικής διοίκησης που έχει εφαρμογή σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, σε οποιαδήποτε μεγέθους επιχείρηση και σε οποιοδήποτε τμήμα. Η μεθοδολογία Six Sigma (6σ) είναι ένας δομημένος τρόπος προσέγγισης για τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους. Χρησιμοποιεί μια σειρά από δοκιμασμένα και μοντέρνα εργαλεία από το χώρο του TQM (Total Quality Management), της Στατιστικής και του Lean Management. Εφαρμόζεται για πάνω από δύο δεκαετίες σε εταιρείες (βιομηχανικές και παροχής υπηρεσιών) που θεωρούνται ηγέτιδες στο χώρο τους, με θεαματικά αποτελέσματα.

Θέματα του σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στο Six Sigma
 • Six Sigma ορισμός Project
 • Επιλογή διεργασίας γιαProject
 • Ανάπτυξη Six Sigma
 • Χαρτογράφηση διεργασίας (Process Mapping)
 • Εργαλεία Προτεραιότητα εισόδου
 • Ανάλυση Failure Mode Effect
 • Εισαγωγή στο Minitab 16
 • Συστήματα Μέτρησης
 • Ανάλυση Δυνατοτήτων
 • Επιλογή Μεγέθους δείγματος
 • Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών
 • Σχέδιο Ελέγχου Διεργασιών
 • Ενσωμάτωση του Lean
 • Σχεδιασμός Project & Παραδοτέα
 • Ανασκοπήσεις Project
 • Εργασίες

Define Phase – Αναγνώριση και Καθορισμός προβλήματος
Χαρακτηριστικά μεθοδολογίας 6 sigma, ευθύνες και ρόλοι της διοίκησης, κουλτούρα εταιρείας, υλοποίηση μεθοδολογίας και τρόπος επιλογής σωστών προγραμμάτων βελτίωσης.

Lean fundamentals (5s & 8 wastes) - Λιτή Παραγωγή
Τι είναι η Λιτή παραγωγή, αξία και απώλειες, ανάδειξη απωλειών στην παραγωγή, η μεθοδολογία VSM (Value Stream Mapping), μειώνοντας τις απώλειες, παρουσίαση εργαλείων.

Measure phase - Μέτρηση
Σχεδίαση και μέτρηση της απόδοσης σε σχέση με τις απαιτήσεις του πελάτη. Ανάπτυξη της βασικής γραμμής των συστημάτων μέτρησης των ατελειών και αναγνώριση των ευκαιριών βελτίωσης.

Control phase - Έλεγχος
Στατιστικός έλεγχος, παρουσίαση στατιστικών εργαλείων για την τεκμηρίωση της βελτίωσης, καθιέρωση μέτρων της διεργασίας, δημιουργία ενός σχεδίου διαχείρησης και ελέγχου της διεργασίας.

Το Yellow Belt πρόγραμμα επίσης καλύπτει:

 • Κατανόηση και δημιουργία SIPOC διαγράμματος
 • Μια επισκόπηση του Process Mapping (Χαρτογράφηση της διαδικασίας) - the 6 foot view
 • C&E Matrix
 • Effects Analysis και Failure Modes
 • Θεμελιώδη Στατιστικά
 • Εισαγωγή στα στατιστικά εργαλεία (Minitab)
 • Ανάπτυξη Γραφημάτων (Fundamental Quality Tools)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.