Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Masterclass in Growth Marketing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Knowcrunch
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

Tolis Aivalis, MANAGING PARTNER, AIVAL.COM
Elena Spiropoulou, MANAGING PARTNER, SPIROPOULOU LAYWERS
Jacob Zangelidis, GROWTH CONSULTANT

Σκοπός

Outcomes of this growth hacking training
After completing this course you will be able to immediately:

 • Understand the features of all demonstrated platforms, networks and tools.
 • Identify problems, plan and develop problem-solving strategies which you can optimize.
 • Create cohesive, persuasive content or creatives and distribute it to others.
 • Evaluate all different insights, analytics, metrics and relevant KPIs.
 • Sell services to your customers, setup and manage their accounts.
 • Get a job and apply everything you know.

Περιγραφή σεμιναρίου

Syllabus
This is an advanced training which offers thorough step-by-step lectures, tutorials and hands-on exercises on all strategies, tools and practices in order to hack your growth by analyzing data, focusing on different metrics that matter and running experiments.

Award winning
Awarded as the Best Digital & Social Media Marketing Education in Greece, by Social Media World and Best Digital Marketing E-learning Course in Greece, by Education Leaders Awards.

Curriculum academic level
This exceptional course has a level of EQF 6 training program. Includes all the platforms, tools, strategies, tactics, best & bad practices, costs, pricing, key performance indicators, metrics, glossary and job positions.

Benefits of this growth marketing education
Start a career as an Growth Marketing/Hacking Professional
Access hundreds of job positions and immediately work. This is your best step towards a certified professional position. We support you during your training and after your graduation so you can achieve your goals. Our reputation within the industry will give you an automatic head start. Our graduates are seen as the most employable in the country. Secure a solid future with this highly-demanded skill-set.

Topics for this growth marketing course
Course Introduction

 • Growth Marketing Strategy
 • The Growth Marketing
 • The prerequisites before Growth Marketing
 • The full pirate funnel of Growth Marketing
 • The goals & metrics of a pirate funnel
 • Hotjar.com pirate funnel case study
 • The one metric that matters (O.M.T.M.)
 • The G.R.O.W.S. methodology
 • Growth marketing as a service
 • The growth marketer/hacker
 • Growth hacking tactics
 • Growth hacking tactics - Other people's networks
 • Growth hacking tactics - Fear of missing out
 • Growth hacking tactics - Gamification
 • Growth hacking tactics - Queue jumping
 • Growth hacking tactics - Referrals
 • Growth hacking tactics - Summary
 • Growth hacking case studies
 • Growth hacking case studies - AirBnB
 • Growth hacking case studies - Meerkat
 • Growth hacking case studies - Hotmail
 • Growth hacking case studies - Apple iPhone
 • Growth hacking case studies - Ninety Nine
 • Growth hacking case studies - Clubhouse
 • Growth hacking case studies - Hubspot
 • Growth hacking - Data collection & G.D.P.R.
 • Growth hacking case studies - LinkedIn
 • Growth hacking case studies - Facebook
 • Growth hacking case studies - Quick books
 • Growth hacking case studies - Backlinko
 • Growth hacking case studies - Foursquare
 • Growth hacking case studies - Barack Obama
 • Growth hacking case studies - Lime
 • Growth hacking case studies - Dropbox
 • Growth hacking case studies - Summary
 • The growth hacking tactics section summary

Course Epilogue

Πληροφορίες συμμετοχής

Industry-recognized credentials
After completing 80% of your videos to watch, you are given a professional certificate.

Video on demand education
Study 100% online and learn from the comfort of your home with pre-recorded learning. Start and stop anytime you want, any hour of the day and complete the course at your own pace. Videos are constantly updated.

Access to our instructors during your training
Ask questions and share your work with our instructors in a private Facebook group.

Access to files during your training
Access to unique presentations & bonus files, which are updated daily.

Lifetime free bonus events
Join monthly Q & A events and quarterly mix & match events, so you don’t miss the fun of networking.

Lifetime alumni discounts
Get special prices for all our educational programs after you graduate.

Lifetime business opportunities
Connect with professionals or customers in our powerful community and access business specs and projects.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή