Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Masterclass in Monitoring & Reporting

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Knowcrunch
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

Tolis Aivalis, MANAGING PARTNER, AIVAL.COM
Yannis Elpidis, MANAGING PARTNER, DARKPONY DIGITAL
Alexandra Karasaridou, MANAGING PARTNER, HORECA MARKET

Σκοπός

Outcomes of this monitoring & reporting training
After completing this course you will be able to immediately:

 • Understand the features of all demonstrated analytics tools.
 • Evaluate all different metrics & dimensions based on your KPIs.
 • Evaluate results and develop problem-solving strategies.
 • Sell services to your customers, set up and manage their analytics accounts.

Περιγραφή σεμιναρίου

Syllabus
This is an advanced training which offers thorough step-by-step lectures, tutorials and hands-on exercises on all strategies, tools and practices on Google Analytics 3 & 4, Google Data Studio, important KPIs & metrics for all different organic & paid digital marketing tactics.

Benefits of this monitoring & reporting education
Start a career as a Digital Analyst Professional
Access hundreds of job positions and immediately work. This is your best step towards a certified professional position. We support you during your training and after your graduation so you can achieve your goals. Our reputation within the industry will give you an automatic head start. Our graduates are seen as the most employable in the country. Secure a solid future with this highly-demanded skill-set.

Topics for this monitoring & reporting course

 • Course Introduction
 • Working with URLs & UTMs
 • Monitoring UTMs in Google Analytics
 • Working with URL shorteners
 • About Google Universal Analytics (3)
 • Google Universal Analytics (3) metrics
 • Google Universal Analytics (3) reports
 • Google Universal Analytics (3) goals & funnels
 • About Google Analytics 4
 • Google Analytics 4 events & metrics
 • Google Analytics 4 reports
 • Google Analytics 4 explorations & advertising
 • Social media analytics for our website
 • Reporting digital marketing results
 • Reporting digital marketing results with Google Looker (Data) Studio
 • Digital marketing reporting exercise
 • Course Epilogue

Πληροφορίες συμμετοχής

11 hours of video, 2 hours of exercise

Industry-recognized credentials
After completing 80% of your videos to watch, you are given a professional certificate.

Video-on-demand education
Study 100% online and learn from the comfort of your home with pre-recorded learning. Start and stop anytime you want, any hour of the day and complete the course at your own pace. Videos are constantly updated.

Award-winning
Awarded as the Best Digital & Social Media Marketing Education in Greece, by Social Media World and Best Digital Marketing E-learning Course in Greece, by Education Leaders Awards.

Curriculum academic level
This exceptional course has a level of EQF 6 training program. Includes all the platforms, tools, strategies, tactics, best & bad practices, costs, pricing, key performance indicators, metrics, glossary, and job positions.

Access to our instructors during your training
Ask questions and share your work with our instructors in a private Facebook group.

Access to files during your training
Access to unique presentations & bonus files, which are updated daily.

Lifetime free bonus events
Join monthly Q & A events and quarterly mix & match events, so you don’t miss the fun of networking.

Lifetime alumni discounts
Get special prices for all our educational programs after you graduate.

Lifetime business opportunities
Connect with professionals or customers in our powerful community and access business specs and projects.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή