Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Masterclass in Social Media Marketing Strategy

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Knowcrunch
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

Tolis Aivalis, MANAGING PARTNER, AIVAL.COM
Katerina Dimitrakopoulou, MANAGING DIRECTOR, SOCIAL MELLON
Elena Spiropoulou, MANAGING PARTNER

Σκοπός

Outcomes of this social media marketing training
After completing this course you will be able to immediately:

 • Understand the features of all demonstrated social networks.
 • Identify problems, plan and develop social media tactics for different goals.
 • Create cohesive, persuasive content and post it online.
 • Create a community and engage with it in the right way.
 • Evaluate all different insights, metrics, and relevant KPIs.
 • Sell services to your customers, set up and manage their accounts.

Περιγραφή σεμιναρίου

Syllabus
This is an advanced training that offers thorough step-by-step lectures, tutorials, and hands-on exercises on all strategies, tools, and practices on social media posts, engagement, customer care, crisis management, live listening & marketing, and monitoring.

Benefits of this social media marketing education
Start a career as a Social Media Marketing Professional
Access hundreds of job positions and immediately work. This is your best step towards a certified professional position. We support you during your training and after your graduation so you can achieve your goals. Our reputation within the industry will give you an automatic head start. Our graduates are seen as the most employable in the country. Secure a solid future with this highly-demanded skill-set.

Topics for this social media marketing course

 • Course Introduction
 • Social media marketing strategy
 • Social media marketing strategy - accounts
 • Social media marketing strategy - followers
 • Social media marketing strategy - posting
 • Social media marketing strategy - social listening & live marketing
 • Social media marketing strategy - engagement
 • Social media marketing strategy - crisis management
 • Social media marketing strategy - monitoring metrics
 • Social media marketing strategy - exercise
 • Course Epilogue

Πληροφορίες συμμετοχής

8 hours of videos, 2 hours of exercise

Industry-recognized credentials
After completing 80% of your videos to watch, you are given a professional certificate.

Video-on-demand education
Study 100% online and learn from the comfort of your home with pre-recorded learning. Start and stop anytime you want, any hour of the day and complete the course at your own pace. Videos are constantly updated.

Award-winning
Awarded as the Best Digital & Social Media Marketing Education in Greece, by Social Media World and Best Digital Marketing E-learning Course in Greece, by Education Leaders Awards.

Curriculum academic level
This exceptional course has a level of EQF 6 training program. Includes all the platforms, tools, strategies, tactics, best & bad practices, costs, pricing, key performance indicators, metrics, glossary, and job positions.

Access to our instructors during your training
Ask questions and share your work with our instructors in a private Facebook group.

Access to files during your training
Access to unique presentations & bonus files, which are updated daily.

Lifetime free bonus events
Join monthly Q & A events and quarterly mix & match events, so you don’t miss the fun of networking.

Lifetime alumni discounts
Get special prices for all our educational programs after you graduate.

Lifetime business opportunities
Connect with professionals or customers in our powerful community and access business specs and projects.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή