Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Masterclass in Facebook Platform

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Knowcrunch
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Εισηγητής

Tolis Aivalis, MANAGING PARTNER, AIVAL.COM
George Arapogiannis. MANAGING DIRECTOR, HUMAN MINDS
Dimitris Dimitriadis, CHIEF INNOVATION OFFICER, THE FUTURECATS

Σκοπός

Outcomes of this Facebook platform training
After completing this course you will be able to immediately:

 • Understand the features of all demonstrated platforms, networks and tools.
 • Identify problems, plan and develop problem-solving strategies which you can optimize.
 • Create cohesive, persuasive content or creatives and distribute it to others.
 • Evaluate all different insights, analytics, metrics and relevant KPIs.
 • Sell services to your customers, setup and manage their accounts.
 • Get a job and apply everything you know.

Περιγραφή σεμιναρίου

Syllabus
This is an advanced training which offers thorough step-by-step lectures, tutorials and hands-on exercises on all features for Facebook platform, Business manager, Pages, Profiles, Groups, Events, Creator Studio, Business Suite, Commerce Manager, Location Manager, Brand Collabs Manager.

Award winning
Awarded as the Best Digital & Social Media Marketing Education in Greece, by Social Media World and Best Digital Marketing E-learning Course in Greece, by Education Leaders Awards.

Curriculum academic level
This exceptional course has a level of EQF 6 training program. Includes all the platforms, tools, strategies, tactics, best & bad practices, costs, pricing, key performance indicators, metrics, glossary and job positions.

Benefits of this Facebook platform education
Start a career as a Facebook Marketing Professional
Access hundreds of job positions and immediately work. This is your best step towards a certified professional position. We support you during your training and after your graduation so you can achieve your goals. Our reputation within the industry will give you an automatic head start. Our graduates are seen as the most employable in the country. Secure a solid future with this highly-demanded skill-set.

Course Introduction

 • Social Media Platforms - Facebook
 • Things to do in Social Networks
 • What is Facebook
 • Facebook - Newsfeed
 • Facebook - Stories
 • Facebook - Video rooms
 • Facebook - Posts
 • Facebook - Pages
 • Facebook - Videos (Watch)
 • Facebook - Marketplace
 • Facebook - Create a marketplace ad
 • Facebook - Groups
 • Facebook - Events
 • Facebook Profile
 • Facebook Profile - Others
 • Facebook Profile - Our posts
 • Facebook Profile - Our about info
 • Facebook Profile - Our friends
 • Facebook Profile - Our photos/videos
 • Facebook Profile - Our settings
 • Facebook Profile - Our messenger
 • Facebook Events - Create
 • Facebook Events - Management
 • Facebook Groups - Create
 • Facebook Groups - Management
 • Facebook Groups - Posting
 • Facebook Groups - Insights
 • Facebook Pages
 • Facebook Pages - Create
 • Facebook Pages - C.T.A. buttons
 • Facebook Pages - Invites
 • Facebook Pages - Merge, Claim, Verification
 • Facebook Pages settings - General
 • Facebook Pages settings - Messaging
 • Facebook Pages settings - Info
 • Facebook Pages settings - Templates & tabs
 • Facebook Pages settings - Notifications
 • Facebook Pages settings - Roles
 • Facebook Pages settings - People
 • Facebook Pages settings - Branded content
 • Facebook Pages settings - Instagram & WhatsApp
 • Facebook Pages settings - Support inbox
 • Facebook Pages - Notifications
 • Facebook Pages - Jobs
 • Facebook Pages - Promotions
 • Facebook Pages - Newsfeed
 • Facebook Pages - Commenting
 • Facebook Creator Studio
 • Facebook Creator Studio - Pre-Published & Published content
 • Facebook Creator Studio - Content library
 • Facebook Creator Studio - Insights
 • Facebook Creator Studio - Inbox+
 • Facebook Creator Studio - Monetization
 • Facebook Creator Studio - Creative Tools & Live Dashboard
 • Facebook Creator Studio - Posting
 • Facebook Creator Studio - Posting stories
 • Facebook Creator Studio - Posting photos
 • Facebook Creator Studio - Posting videos
 • Facebook Creator Studio - Going live
 • Facebook Creator Studio - Posting different language
 • Facebook Creator Studio - Posting links & locations
 • Facebook Creator Studio - Tagging sponsors
 • Facebook Creator Studio - Posting add-ons & CTA
 • Facebook Creator Studio - Distribution settings
 • Facebook Creator Studio - Privacy settings
 • Facebook Creator Studio - Scheduling
 • Facebook Page - Posting unpaid partnerships
 • Facebook Business Manager
 • Facebook Business Manager - Why agencies need it
 • Facebook Business Manager - Why brands need it
 • Facebook Business Manager - When freelancers need it
 • Facebook Business Manager - Create
 • Facebook Business Manager - Access
 • Facebook Business Manager - Info
 • Facebook Business Manager - Users
 • Facebook Business Manager - Partners
 • Facebook Business Manager - Pages
 • Facebook Business Manager - Ad accounts
 • Facebook Business Manager - Instagram
 • Facebook Business Manager - Commerce
 • Facebook Business Manager - Pixels/Tags
 • Facebook Business Manager - Catalogues
 • Facebook Business Manager - Brand safety
 • Facebook Business Manager - Payments
 • Facebook Business Manager - Agency checklist
 • Facebook Business Manager - Brand checklist
 • Facebook Business Manager - Problems & solutions
 • Facebook Business Manager - Summary
 • Facebook Store Locations - What it is
 • Facebook Store Locations - Who needs it
 • Facebook Store Locations - Create locations
 • Facebook Store Locations - Manage stores
 • Facebook Store Locations - Manage store issues
 • Facebook Store Locations - Manage store sets
 • Facebook Store Locations - Manage dynamic addresses
 • Facebook E-commerce
 • Facebook E-commerce - What it is
 • Facebook E-commerce - Activate a shop
 • Facebook E-commerce - Shop with checkout on website
 • Facebook E-commerce - Shop with checkout on Facebook & Instagram
 • Facebook E-commerce - Shop with checkout on Messenger
 • Facebook E-commerce - Shop with checkout on Shopify
 • Facebook E-commerce - Add products to shop manually
 • Facebook E-commerce - Add products to shop from data sources
 • Facebook E-commerce - Add products to shop from pixel/tag
 • Facebook E-commerce - Shop catalogue
 • Facebook E-commerce - Shop layouts
 • Facebook E-commerce - Shop ads
 • Facebook E-commerce - Shop insights
 • Facebook E-commerce - Summary
 • Facebook Collabs Manager
 • Facebook Collabs Manager - Access as Creator or Advertiser
 • Facebook Collabs Manager - Searching creators
 • Facebook Collabs Manager - Creators lists
 • Facebook Collabs Manager - Projects
 • Facebook Collabs Manager - Insights
 • Facebook Collabs Manager - Inbox
 • Facebook Business Suite
 • Facebook Business Suite - Create post
 • Facebook Business Suite - Notifications
 • Facebook Business Suite - Inbox
 • Facebook Business Suite - Posts & stories
 • Facebook Business Suite - Planner
 • Facebook Business Suite - Insights
 • Facebook Business Suite - More tools: appointments
 • Facebook Business Suite - More tools: business apps
 • Facebook Business Suite - More tools: instant forms
 • Facebook Business Suite - More tools: services
 • Facebook Business Suite - Settings
 • Facebook Business Suite - Summary

Course Epilogue

Πληροφορίες συμμετοχής

Industry-recognized credentials
After completing 80% of your videos to watch, you are given a professional certificate.

Video on demand education
Study 100% online and learn from the comfort of your home with pre-recorded learning. Start and stop anytime you want, any hour of the day and complete the course at your own pace. Videos are constantly updated.

Access to our instructors during your training
Ask questions and share your work with our instructors in a private Facebook group.

Access to files during your training
Access to unique presentations & bonus files, which are updated daily.

Lifetime free bonus events
Join monthly Q & A events and quarterly mix & match events, so you don’t miss the fun of networking.

Lifetime alumni discounts
Get special prices for all our educational programs after you graduate.

Lifetime business opportunities
Connect with professionals or customers in our powerful community and access business specs and projects.

Βίντεο παρουσίασης Σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή