Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Airbnb Professional

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Skillbox.gr - E-Learning Education
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
15/4/2024
4 εβδομάδες

Εισηγητής

Στέφανος Βαγιάνος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Ο Στέφανος Βαγιάνος είναι οικονομολόγος με πτυχίο οικονομικών από το Sussex University του Brighton στη Μ. Βρετανία. Έχει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Επιχειρησιακής συμβουλευτικής, στο Marketing, και στον τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού.  Έχει υπάρξει στέλεχος σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  Έχει αναλάβει και εκπληρώσει έργα ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής, μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α και Ο.Α.Ε.Δ για πάνω από 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα είναι ιδιοκτήτης της Spaces 3D με αντικείμενο το Marketing και τη Ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του Real Estate και του Τουρισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αφορά ενδιαφερόμενους στο χώρο του τουρισμού, του Real Estate αλλά και φυσικά πρόσωπα με δραστηριότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου καλύπτει από την αρχή το σύνολο των θεμάτων των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακόμη και για ενδιαφερομένους χωρίς κάποια γνώση επι του αντικειμένου.

 • Φυσικά Πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εισάγουν το ακίνητο τους σε πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων όπως της Airbnb.
 • Eπαγγελματίες στο χώρο φιλοξενίας, με περισσότερα ακίνητα προς εισαγωγή σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις.
 • Σπουδαστές Τουριστικών Επαγγελμάτων
 • Συμβούλους ακινήτων & μεσιτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ενοικιάσεις.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ανακαλύψτε από την αρχή όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και τεχνικές για να δημιουργήσετε μια επικερδή και ασφαλή ενασχόληση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Γνωρίστε όλες τις απαραίτητες μεθόδους ώστε να μεγιστοποιήσετε τις αποδόσεις σας, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίσετε την σωστή λειτουργία του καταλύματός σας.

Θα μάθετε πώς να

 • Εφαρμόζετε δυναμικές μεθόδους επάνω στην εξυπηρέτηση επισκεπτών εξασφαλίζοντας τη λήψη θετικών κριτικών.
 • Αναπτύσσετε νέες μεθόδους επικοινωνίας με νέους αλλά και παλαιότερους επισκέπτες σας σε κάθε φάση της διαδικασίας.
 • Βελτιώσετε την online σειρά εμφάνισης του καταλύματός σας, να αυξήστε το χρόνο προβολής του με σκοπό την δημιουργία κράτησης.
 • Αυξήσετε τον αριθμό κρατήσεων, σε κάθε εποχή μέσα στο έτος.
 • Προσελκύσετε κρατήσεις από αξιόλογους επισκέπτες, αυξάνοντας έτσι τη φήμη του καταλύματός σας.
 • Ερευνάτε τον ανταγωνισμό και με ποιο τρόπο θα τιμολογείτε ποιο αποδοτικά τις διανυκτερεύσεις σας σε τόσο σε εποχές υψηλής όσο και χαμηλής επισκεψιμότητας.
 • Εφαρμόζετε σωστά τις νομοθετικές διατάξεις περί βραχυχρόνιων μισθώσεων.
 • Διαχειρίζεστε σωστά και αποδοτικά τις φορολογικές διατάξεις που αφορούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Αποκτήστε αναγνωρισμένη πιστοποίηση από την ΑCΤΑ - Ολοκληρώστε επιτυχώς την τελική αξιολόγηση και αποκτήστε τη βεβαίωση παρακολούθησης του πιστοποιημένου προγράμματος από την ΑCΤΑ - Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση - E-Learning
 • Για περισσότερες πληροοφορίες πατήστε εδώ

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή