Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Πιστοποίηση ELA – Οργάνωση Προμηθειών

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
18/12/2023
15:00 - 21:00

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε στελέχη προμηθειών και procurement managers και άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο των προμηθειών.

Σκοπός

Σκοπός της Εκπαίδευσης

 • Να ενισχύσει τις ικανότητες των στελεχών της Διεύθυνσης Προμηθειών και να αυξήσει την αποδοτικότητά τους
 • Να βελτιώσει τη ροή της εργασίας και να μειώσει το χρόνο ανταπόκρισης στις παραγγελίες
 • Να μειώσει το φόρτο εργασίας από χαμηλής αξίας εργασίες
 • Να βοηθήσει στο να επιτυγχάνονται περισσότερα αποτελέσματα προς όφελος του Οργανισμού, ανοίγοντας τη «μεγάλη εικόνα» στα στελέχη προμηθειών

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θέματα Στρατηγικής, Διαδικασιών, Οικονομικών των προμηθειών και Διαπραγματεύσεων.

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου

1. Επιλογή προμηθευτών

 • Έρευνα αγοράς
 • RFI
 • Αξιολόγηση προμηθευτών
 • Πηγές εξεύρεσης προμηθευτών

2. Προδιαγραφές

 • Ελάχιστες προδιαγραφές, επιθυμητές προδιαγραφές
 • Τεύχος προδιαγραφών
 • Κίνδυνοι από υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές​​​​

3. Διαγωνισμοί

 • Καθορισμός της στρατηγικής
 • RFQ, τεχνικός φάκελος, οικονομική προσφορά
 • Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
 • Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
 • Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές
 • Υπολογισμός των savings
 • Όρια εξουσιοδοτήσεων / εγκρίσεων

4. Οι προμήθειες ως project

 • Business case, objectives, WBS, milestones, organisation, stakeholders, communication
 • Διάγραμμα Gantt
 • Βελτιστοποίηση του business case
 • Απόδοση vs Αποδοχή
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI

5. Διαπραγματεύσεις

 • Αρχές διαπραγμάτευσης
 • Τα προσόντα του διαπραγματευτή
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης
 • Win-win

6. Οικονομικές γνώσεις

 • Προϋπολογισμός έργου
 • Build-up cost
 • Total cost of ownership / Life cycle cost
 • NPV (Net present value)

7. Βέλτιστο μέγεθος παραγγελίας

 • Ευαισθησία τιμής σε σχέση με ποσότητα
 • Ομαδοποίηση αναγκών
 • Συνάρτηση κόστους

8. Διαχείριση προμηθευτών

 • Ενημέρωση πριν και μετά το διαγωνισμό
 • Κατάσταση εγκεκριμένων προμηθευτών

9. Ηθικός κώδικας προμηθειών

Πληροφορίες συμμετοχής

Operational Level

Ώρες διεξαγωγής: 15:00 - 21:00

Managerial Level

Ώρες διεξαγωγής: 15:00 - 22:00 

Παροχές

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Στην εκπαίδευση μπορούν όσοι θέλουν να συμμετέχουν μέσω e-learning που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.