Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Advanced Professional Diploma Data Science

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Mediterranean Professional Studies
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Πληροφορική

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με πτυχίο στην Πληροφορική, στις Θετικές ή στις Οικονομικές Επιστήμες.
- μη πτυχιούχους, κατόχους διπλωμάτων ΙΕΚ ή πιστοποιητικών επαγγελματικής εξειδίκευσης, ή επαγγελματίες με εργασιακή εμπειρία στην Ανάλυση Δεδομένων.
Οι συμμετέχοντες απαιτείται να έχουν καλό υπόβαθρο στην Αγγλική γλώσσα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Advanced Professional Diploma in Data Science είναι ένα άρτια δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο οι φοιτητές αποκτούν το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την απαραίτητη πρακτική εξειδίκευση γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εννοιών που αφορούν στην Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων.

Η κύρια θεματική του προγράμματος είναι η εξαγωγή, ανάλυση, εκμετάλλευση και διαχείριση της πληροφορίας από μεγάλα δεδομένα με τη χρήση ενός πλήθους επιστημονικών τεχνικών και εργαλείων λογισμικού. Μία πολύ σημαντική πτυχή του προγράμματος είναι ότι η δομή του και τα επιδιωκόμενα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την SAS, έναν ηγετικό πάροχο λογισμικού κατάλληλου για εξόρυξη δεδομένων και επιχειρησιακή νοημοσύνη, ευρέως χρησιμοποιούμενου και από την βιομηχανία και από την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για πτυχιούχους θετικών επιστημών (STEM) ή διοίκησης επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση αναφορικά με την Επιστήμη Δεδομένων, αλλά και για επαγγελματίες, ειδικούς στην Αναλυτική και την Επιστήμη Δεδομένων, που επιθυμούν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε αυτό το αντικείμενο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 3 aακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει 5 εργαστηριακά μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits) έκαστο.

Οι φοιτητές διδάσκονται μέσα από ένα συνδυασμό διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, ομάδων συζήτησης, ασκήσεων πρακτικής, παρουσιάσεων και μικτής μάθησης. Αποκτούν θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες μέσα από την χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων της SAS, αλλά και της χρήσης των κατάλληλων για την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή γνώσης γλωσσών προγραμματισμού, όπως η R και η Python και το Tableau.

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε ατομικές εργασίες και εξετάσεις. Είναι διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει analytical essays, technical reports, research papers, case studies, multi-task portfolios και presentations.

Ενδεικτική δομή προγράμματος
Εξάμηνο 1
Analytics: Ethics, Trust & Governance
Statistical Techniques

Εξάμηνο 2
Business Analytics
Processing Big Data

Εξάμηνο 3
Information Visualization

Πληροφορίες συμμετοχής

  • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
  • Σχεδιασμένο σε συνεργασία με την SAS Analytics.
  • Χρήση εργαλείων & γλωσσών ανάλυσης δεδομένων (SAS, Tableau, R, Python).
  • High Performance Computing (HPC) Labs.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.