Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Executive Diploma Marketing & Sales Management

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Mediterranean Professional Studies
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
14/02/2023
1 έτος
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
06/03/2023
1 έτος

Εισηγητής

Εξειδικευμένοι καθηγητές του Mediterranean Professional Studies

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- Εργαζόμενους/ στελέχη χωρίς πρώτο πτυχίο, με εργασιακή - εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
- Πτυχιούχους ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ Κολεγίων ανεξαρτήτως ειδικότητας, που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα
- Απόφοιτους ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
- Φοιτητές ΑΕΙ/ ΤΕΙ (3ου ή 4ου έτους) οικονομικών κατευθύνσεων
- Ελεύθερους επαγγελματίες/ επιχειρηματίες
- Υποψήφιους φοιτητές ΜΒΑ οι οποίοι δε διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εισαγωγής τους στο πρόγραμμα («γεφυροποιό» πρόγραμμα – bridging course).

Εργαζόμενοι & στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών επιλέγουν τα προγράμματα Executive Diplomas για:
- ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
- ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
- ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
- ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ
- «ΓΕΦΥΡΑ» ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΕ ΜΒΑ

Περιγραφή σεμιναρίου

To Executive Diploma in Marketing & Sales Management είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης, το οποίο προσφέρει σε επαγγελματίες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, για να μπορέσουν να ακολουθήσουν μία επιτυχημένη καριέρα στο Marketing & τις Πωλήσεις. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πρακτική και θεωρητική γνώση σχετικά με τη λειτουργία του εμπορικού τμήματος μίας επιχείρησης, ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητές τους στις νέες εφαρμογές του marketing & των πωλήσεων.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές δράσεις ενός εμπορικού τμήματος, στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικού σχεδιασμού και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πλάνου προώθησης των πωλήσεων, με στόχο την ενίσχυση του κέρδους μιας επιχείρησης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν και την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο Marketing Plan, με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μέσων, ενώ, ταυτόχρονα, θα αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες για τη μελλοντική διοίκηση μιας ομάδας ενός εμπορικού τμήματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές της Διοίκησης Marketing & Πωλήσεων.
Περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες (μαθήματα) :

Διοίκηση Marketing

 • Περιβάλλον του marketing
 • Στρατηγική marketing
 • Αγορά – Τμηματοποίηση
 • Marketing Mix
 • Προϊόν και υπηρεσίες, τα 4Ρ – τα 6Ρ
 • Διανομή
 • Προώθηση και προβολή

Διοίκηση Πωλήσεων

 • Η σχέση του marketing και της πώλησης
 • SMART στόχοι στην πώληση
 • Φάσεις κι Εργαλεία πώληση
 • Διαχείριση Αντιρρήσεων Πελατών
 • Τεχνικές κλεισίματος
 • Οργάνωση και Διαχείριση της Ομάδας Πωλήσεων

Διοίκηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

 • Έννοια του προϊόντος
 • Πως τοποθετείται το προϊόν στην επιχείρηση
 • Brand Manager
 • Προγραμματισμός μάρκετινγκ
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίων
 • Στόχοι προϊόντος
 • Προώθηση προϊόντος
 • Τιμολόγηση προϊόντος
 • Διανομή προϊόντος

Προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία Ομάδων

 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (συγγραφή εκθέσεων/reports, δεξιότητες παρουσίασης, έρευνα και ανάλυση, ομαδική εργασία)
 • Μεγιστοποίηση δυνατοτήτων, life and business Coaching
 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Ηγεσία ομάδας
 • Προσωπικό Πλάνο Ανάπτυξης – PDP

Επικοινωνία μάρκετινγκ και Ψηφιακά Μέσα

 • Επικοινωνία μάρκετινγκ – εργαλεία και τεχνικές
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία μάρκετινγκ – ζητήματα και προκλήσεις
 • Σχέση μεταξύ πολιτισμικών μεταβλητών και επιπτώσεις τους στην εταιρική επικοινωνία
 • Κατανοώντας τον μεταλλασσόμενο πελάτη/ καταναλωτική συμπεριφορά και η επίπτωση της στην επικοινωνιακή προσέγγιση
 • Επιπτώσεις του διαδικτύου και της ψηφιακής επικοινωνίας

Στρατηγική των επιχειρήσεων

 • Η έννοια της στρατηγικής
 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Στρατηγικός προσανατολισμός
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Στρατηγικές ανάπτυξης
 • Στρατηγική προϊόντος
 • Στρατηγική και Ηγεσία
 • Διεθνής επιχειρηματική στρατηγική

Πληροφορίες συμμετοχής

 • Πιστοποίηση από το European International University (Paris).
 • Καινοτόμα μαθήματα | Σύνδεση θεωρίας με πράξη.
 • Ευέλικτη Φοίτηση: συνδυασμός δια ζώσης & εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Γεφυροποιό πρόγραμμα για το MBA.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.