Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων - Έντυπα Ν και Ε3

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV HELLAS
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Εισηγητής

Γιάννης Τριανταφύλλου
Ο Γιάννης Τριανταφύλλου είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων ειδικευμένος σε φορολογικά θέματα. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σαν οικονομικός διευθυντής σε ομίλους εταιρειών που περιλάμβαναν βιομηχανίες, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και εμπορικές εταιρείες. Έχει επίσης εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Σαν project manager έχει επιβλέψει μεγάλα επενδυτικά έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αναπτυξιακών νόμων και κοινοτικών προγραμμάτων. Σήμερα εργάζεται σαν φοροτεχνικός και σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής για την ανάπτυξη λογισμικού εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών. Έχει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία ως εισηγητής σεμιναρίων σε φορολογικά, εργατικά και λογιστικά θέματα.

Περιγραφή σεμιναρίου

 Αλλαγές και επισημάνσεις για τις Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

 • Όλες οι αλλαγές στο έντυπο Ν και στο έντυπο Ε3
 • Οι φορολογικοί συντελεστές νομικών προσώπων και οντοτήτων
 • Αλλαγές στην προκαταβολή φόρου νομικών προσώπων
 • Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Τροποπoιητικές δηλώσεις. Πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή δεδομένων του 2021 στο Mydata
 • Χειρισμός των αποζημιώσεων και επιδοτήσεων Covid στα έντυπα φορολογικών δηλώσεων.
 • Η μη επιστρεπτέα προκαταβολή το 2021
 • Επιχορηγήσεις Covidπου μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα και επιχορηγήσεις Covidπου όταν διανέμονται από διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται (αρ.47)
 • Παράδειγμα συμπλήρωσης πεδίων δήλωσης κατά την διανομή επιχορήγησης που φορολογείται σύμφωνα με το αρ.47
 • Συμπλήρωση εισοδημάτων αλλοδαπής ανάλογα με την αντιμετώπιση τους από τις ΣΑΔΦ. Συμψηφισμός φόρου αλλοδαπής
 • Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας
 • Ωφέλεια από επιχειρηματικά παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους
 • Αλλαγές στην έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων το 2021. Τέλος Καλλυντικών.
 • Έκπτωση Διαφημιστικών Δαπανών (Ε2033/2021).
 • Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου και απεικόνιση στο έντυπο Ν ή στο Ε3.
 • Φορολογικά κίνητρα για δαπάνες με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Φορολογικά κίνητρα για διαφημιστικές δαπάνες,
 • Φορολογικά κίνητρα για δαπάνες μεταφοράς προσωπικού και δαπάνες προστασίας περιβάλλοντος
 • Φορολογικά κίνητρα για μίσθωση ή αγορά οχήματος μηδενικών ρύπων
 • Φορολογικά κίνητρα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • Έκπτωση δαπανών επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας
 • Δήλωση εισοδήματος αλλοδαπής και μερισμάτων ημεδαπής και αλλοδαπής από νομικό πρόσωπο
 • Αλλαγές στην υποκεφαλαιοδότηση αρ.49
 • Απαλλαγή από φόρο υπεραξίας μεταβίβασης μετοχών Αρ.48Α
 • Φορολογικές Αποσβέσεις και προσαυξημένες αποσβέσεις
 • Απογραφή απλογραφικών βιβλίων 202. Προαιρετική απογραφή
 • Φορολογικές Δηλώσεις και Mydata για το ΦΕ 2021.
 • Οι λογιστικές εγγραφές οντότητας σαν εργαλείο συμφωνίας του υποβληθέντος Ε3 με το Mydata.
 • Επιχειρήσεις που υποβάλλουν κενό Ε3 και Mydata

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.