Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εργασιακή Ψυχολογία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
HELLAS NETWORK
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
30 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο Εργασιακής Ψυχολογίας, απευθύνεται σε φοιτητές, εργαζόμενους κι επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, που επιθυμούν μέσω της αυτοβελτίωσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων να γίνουν πιο αποδοτικοί κι επιτυχημένοι στην εργασία τους, αντλώντας ταυτοχρόνως ικανοποίηση από αυτήν.

Σκοπός

 Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην κατανόηση των βασικών εννοιών της ψυχολογίας, της νόησης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς, σε σχέση με τον χώρο της εργασίας. Επιχειρεί να εξηγήσει φαινόμενα όπως το εργασιακό στρες και το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς επίσης να αναδείξει μεθόδους που προάγουν την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση των εργαζομένων, καθώς επίσης και την βελτίωση αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Ζούμε σε μια κοινωνία που συνεχώς αλλάζει. Η αλλαγή αυτή γίνεται αντιληπτή σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με τον τομέα της εργασίας να είναι ένας από αυτούς. Η εργασία στις μέρες μας εξυπηρετεί τόσο τις βιοποριστικές ανάγκες του ατόμου, όσο και την προσωπική του ανάγκη για εξέλιξη, αυτοβελτίωση και αυτοπραγμάτωση.

Σεμινάρια Εργασιακής Ψυχολογίας
Ο κλάδος της ψυχολογίας που αντικείμενο του έχει τη μελέτη της νόησης, του συναισθήματος και της συμπεριφοράς μέσα στο εργασιακό πλαίσιο, ονομάζεται Οργανωσιακή / Εργασιακή ψυχολογία. Η Εργασιακή ψυχολογία φαίνεται να διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας εργασιακής πραγματικότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

 • Εργασιακή Ψυχολογία (30 ώρες):
 • Εισαγωγικές έννοιες (βασικοί ορισμοί, σχολές σκέψης, τομείς ψυχολογίας)
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Βιολογικές βάσεις της συμπεριφοράς
 • Γνωστικές διεργασίες (θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας, αντίληψη, μνήμη)
 • Το συναίσθημα
 • Η γλώσσα. Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις (διαπραγμάτευση)
 • Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας: ενδο-ατομικές και δια-τομικές διαδικασίες
 • Ηγεσία
 • Εργασιακό στρες και σύνδρομο burnout
 • Η ψυχολογία της υγείας στο εργασιακό πλαίσιο
 • Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας
 • Εργασιακή ικανοποίηση
 • Διαχείριση του χρόνου
 • Συμβουλευτική- μέθοδοι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 30 ώρες

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network

Κόστος Συμμετοχής

  € 495

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.