Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ειδικά θέματα κεφαλαιαγοράς: Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες α1

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Σιώκης Φώτιος Καθηγητής - ΤμήμαΒαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών επιχειρήσεων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού/χρηματιστηριακού τομέα και σε φοιτητές.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

  • Απόκτηση γνώσεων στη λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
  • Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης α1
  1. Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ( ΦΕΚ Β’ 1925/30.5.2018)
  2. Απόκτηση γνωστικής επάρκειας στο συγκεκριμένο αντικείμενο για τους συμμετέχοντες που δεν λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις.

Πληροφορίες συμμετοχής

 Υλοποίηση: Υβριδικό (Διαδικτυακό-Δια Ζώσης)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.