Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στην Τραπεζική

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Χρηματοοικονομικά

Εισηγητής

Α. Αντζουλάτος
Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς,, Ph.D STERN School of Business, New York University
Ο Άγγελος Α. Αντζουλάτος, Καθηγητής Τραπεζικής, είναι απόφοιτος του ΕΜΠ (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 1984) και του Stern School of Business – New York University (MBA, 1986, και Ph.D., 1992).
Εργάστηκε στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Ερευνών της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τραπέζης της Νέας Υόρκης (New York Fed, 8/1994-5/1998), ενώ παράλληλα δίδασκε στο Stern.
Έχει, επίσης, υπηρετήσει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Αναπτύξεως (9/2002-8/2005), ενώ από το 2007 διδάσκει και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Στο Stern τιμήθηκε με το Herman E. Kroos βραβείο καλύτερης διδακτορικής διατριβής (1992) και δύο STERN-Citibank βραβεία εξαιρετικής διδασκαλίας (1992, 1995).
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία Τραπεζική – Διοίκηση & Στρατηγική (2020), Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία (β’ έκδοση, 2019), 284 λυμένες ασκήσεις Μακροοικονομίας (2019) και Σύντομος οδηγός στον ολισθηρό(τατο) δρόμο του Grexit (2017).

Σκοπός

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι σπουδαστές θα μπορούν

 • να κατανοούν τα πολυάριθμα προϊόντα και υπηρεσίες των τραπεζών
 • να χρησιμοποιούν την τραπεζική λογική για καλύτερες χρηματοδοτικές αποφάσεις –ως δανειζόμενοι και ως πιστωτές– και για πληρέστερες χρηματοοικονομικές αναλύσεις
 • να κατανοούν τις λειτουργίες και τους κινδύνους των τραπεζών
 • να διαβάζουν με κριτικό μάτι τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών
 • να αναγνωρίζουν τον ρόλο του θεσμικού πλαισίου και της εποπτείας στην εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, να προβλέπουν τις επιδράσεις των αλλαγών της τεχνολογίας της πληροφορικής, του οικονομικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και του θεσμικού πλαισίου στη στρατηγική των τραπεζών

Περιγραφή σεμιναρίου

Η ύλη του σεμιναρίου αποτελείται από:

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα
 • Κίνδυνοι χρηματοδοτών και χρηματοδοτουμένων
 • Δάνεια
 • Καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και προϊόντα της αγοράςβχρήματος
 • Παράγωγα
 • Λειτουργίες των τραπεζών
 • Δυσλειτουργίες των τραπεζών
 • Βασικά στοιχεία τραπεζικής λογιστικής
 • Στρατηγικές επιλογές & Ανταγωνισμός από εταιρείες fintech – Case study
 • Ζημίες απομειώσεως

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα για επίλυση αποριών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να:

 • μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και να χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την ύλη του μαθήματος
 • λύνουν ασκήσεις, υποβάλλουν εργασίες και απαντήσεις τελικής εξέτασης που περιλαμβάνουν αναλύσεις πραγματικών καταστάσεων.

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Πληροφορίες συμμετοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως, με καλή γνώση αγγλικών
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail
 • Στο Πρόγραμμα δε θα γίνονται δεκτοί φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Η διεξαγωγή του Προγράμματος προϋποθέτει την εγγραφή τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων σε μια περίοδο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

H εξεταστική διαδικασία διεξάγεται μέσα από την πλατφόρμα e-learning με την ανάρτηση θεμάτων (ερωτήσεων- ασκήσεων τελικής εξέτασης) σε μορφή ανάθεσης εργασίας με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει απαντήσεις σε ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης σχετικές με την εφαρμογή των θεματικών ενοτήτων που καλύφτηκαν στο πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα:

 • Ασκήσεις, μέρος των οποίων θα αφορά σχολιασμό της επικαιρότητας
 • Αναλύσεις 3 case studies Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.