Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Anti Money Laundering (AML)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Applied Professional Training
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
28/03/2023
09:30 - 17:15

Εισηγητής

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science όπου και απέκτησε στέρεο ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην νομοθεσία που διέπει το οικονομικό έγκλημα (white collar crime). Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς δικαίου, εξειδικεύεται δε στο εμπορικό (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο τεχνολογιών και αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML), στο δημόσιο-διοικητικό (κυρίως στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και σχολικών επιτροπών των δήμων) και στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος οικονομικών φορέων αλλά και φορέων του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΑΕΠΠ και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων των συμμετεχόντων στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι επικεφαλής νομικός σύμβουλος της ψηφιακής πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων, των σχολικών επιτροπών και των προσωπικών δεδομένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".

Σε ποιους απευθύνεται

- Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη και Υπαλλήλους που απασχολούνται στις μονάδες κανονιστικής Συμμόρφωσης / AML, Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και στο δίκτυο Καταστημάτων, ιδιαίτερα στο Προσωπικό που έρχεται σε άμεση επαφή με Πελάτες (front liners):
- Πιστωτικών Ιδρυμάτων
- Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
- Εταιρειών παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχείρισης αμοιβαίων Κεφαλαίων
- Επιχειρήσεων, Οργανισμών και άλλων Φορέων τυχερών παιγνίων
- Εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
- Επιχειρήσεων Εξόρυξης, Παραγωγής και εμπορίας πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, μετάλλων, μαργαριταριών και κοραλλιών
- Επιχειρήσεων εμπορίας παλαιών αντικειμένων αξίας (αντίκες), αρχαιοτήτων, μεταλλίων, παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών ειδών αξίας
- Καζίνο

Επιπλέον, απευθύνεται σε:
- Δικηγόρους
- Συμβολαιογράφους
- Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
- Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές - Φοροτεχνικούς
- Μεσίτες ακινήτων
- Κοσμηματοπώλες & Ωρολογοποιούς
- Εμπόρους ή μεσάζοντες Έργων Τέχνης (π.χ. οίκοι δημοπρασιών)
- Εμπόρους, κατασκευαστές ή παραγωγούς μουσικών οργάνων
- Εμπόρους επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ελικοπτέρων, αεροσκαφών και σκαφών αναψυχής γενικά
- Παραγωγούς και Εμπόρους ταπήτων και χαλιών, ειδών γουνοποιίας, δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων γενικά

- Τέλος, απευθύνεται σε Ερευνητές επί των Οικονομικών εγκλημάτων αλλά και ιδιώτες, που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Σκοπός

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και να κατανοούν:

 • Όλες τις τελευταίες αλλαγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/1673 και του πρόσφατου ελληνικού Ν. 4816/2021.
 • Τις βασικές έννοιες και τα στάδια του ξεπλύματος χρήματος.
 • Τις υποχρεώσεις πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 • Τα "Υπόχρεα Πρόσωπα", τις υποχρεώσεις "Δέουσας Επιμέλειας", "Common Reporting Standards (CRS)", "Γνώρισε τον Πελάτη σου (KYC)" και την κατηγοριοποίηση των Πελατών με βάση τον κίνδυνο κ.λπ.
 • Τους διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με τις προτάσεις, τις συστάσεις και τις μελέτες τους.
 • Τα χαρακτηριστικά συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή/και αναφοράς, έχοντας σαν βάση αρκετά μεγάλο αριθμό ενδεικτικών τυπολογιών ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών, που κατά καιρούς δημοσιεύονται από εποπτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, και τον τρόπο χειρισμού αυτών.
 • Τον τρόπο χειρισμού των συναλλαγών που κινούνται στα όρια των περιοριστικών μέτρων και των απαγορεύσεων μέσω παραδειγμάτων από τη διεθνή και την ελληνική πραγματικότητα.
 • Πώς πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και να είναι έτοιμοι σε ενδεχόμενο έλεγχο από εποπτικό φορέα ή εξωτερικούς Ελεγκτές.

Περιγραφή σεμιναρίου

Τροποποιήσεις της ΕΕ/2015/849 και Ν. 4816/2021

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται μια ολιστική προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρουσιάζεται το σύνολο της εθνικής, ευρωπαϊκής αλλά και διεθνούς νομοθεσίας και μέσω πρακτικών παραδειγμάτων επιχειρείται να γίνουν αντιληπτά, από τους συμμετέχοντες, αφενός ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων και αφετέρου οι μέθοδοι κανονιστικής συμμόρφωσής τους με τις επιταγές της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή συναλλαγών ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης ή/και αναφοράς, έχοντας σαν βάση αρκετά μεγάλο αριθμό ενδεικτικών τυπολογιών ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών, που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί από εποπτικούς φορείς και διεθνείς Οργανισμούς και τον τρόπο χειρισμού αυτών.

Αναλυονται πλήρως όλες οι τελευταίες αλλαγές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/1673 και ο πρόσφατος ελληνικός Ν. 4816/2021 που την ενσωματώνει και τροποποιεί τον Ν. 4557/2018.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Ν. 4557/2018 και λοιπή εθνική νομοθεσία σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.
 • 6η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ/2018/1673 και ο πρόσφατος ελληνικός Ν. 4816/2021 που την τροποποιεί τον Ν. 4557/2018 σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ/2018/1672 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση.
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΕ/2018/1805 αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων και εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.
 • Μνημόνιο Συνεννόησης και Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), καθώς και Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής του Ν. 4493/2017.
 • Πολυμερής Συμφωνία ανταλλαγής χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς (Common Reporting Standards-CRS) Ν. 4378/2016 και Ν. 4428/2016.

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Έννοια βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Βασικά αδικήματα που αποτελούν την πηγή του βρώμικου χρήματος.
 • Έννοια, πράξεις νομιμοποίησης/ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αυτοξέπλυμα.
 • Το φαινόμενο του βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Γ. ΣΤΑΔΙΑ ΞΧ/ΧΤ

 • Τοποθέτηση, διαστρωμάτωση/συσσώρευση και ενσωμάτωση/ολοκλήρωση.

Δ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΞΧ/ΧΤ

 • Ενδεικτικές τυπολογίες ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών που κατά καιρούς δημοσιεύονται από εποπτικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς και μέσω νέων μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται ως μέσα για ξέπλυμα χρήματος (π.χ. ψηφιακά εικονικά νομίσματα, προπληρωμένες κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια κ.λπ.).

Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

 • Ορισμός των πλέον χρήσιμων και συνηθέστερων στην πράξη εννοιών που απαντώνται στην νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • Παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή (μέσω παραδειγμάτων) των υποχρεώσεων και των αρχών που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα για την συμμόρφωση τους με την νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα θα εξεταστεί η προσέγγιση και κατηγοριοποίηση πελατών με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach), η υποχρέωση δέουσας επιμέλειας (due diligence) και ο πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner), η υποχρέωση αναφοράς ύποπτων και ασυνήθιστων συναλλαγών, η υποχρέωση τήρησης αρχείων και πληροφοριών καθώς η πρόσληψη υπευθύνου ή υπηρεσίας συμμόρφωσης.

ΣΤ. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

 • Έννοια του αδικήματος της φοροδιαφυγής.
 • Μέθοδοι & τυπολογίες φοροδιαφυγής.
 • Φορολογικοί παράδεισοι.
 • Διεθνής διοικητική συνεργασία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής (CRA, FATCA).
 • Οι προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία κυρώσεις για το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Ζ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 • Ποινικές, Διοικητικές κ.λπ. κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η. ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την συμμόρφωση των υπόχρεων Προσώπων και Επιχειρήσεων με την νομοθεσία περί πρόληψης και καταστολής ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Περιλαμβάνονται

 • Σημειώσεις του σεμιναρίου
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.