Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Πρακτικές Συμβουλευτικής

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Εκπαίδευση

Εισηγητής

Σαρρή Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν καινοτόμες διδακτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
- αποφοίτους σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
- συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε βασικές θεωρητικές παραδοχές και προσεγγίσεις που αφορούν την Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση, υπό μία παιδαγωγικήκαι μαθητοκεντρική προσέγγιση. Ειδικότερα, με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν βασικά παιδαγωγικά ζητήματα που αφορούν την ένταξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • περιγράφουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της δυναμικής της ομάδας και να αναπτύσσουν σχετικές στρατηγικές για την ενίσχυσή της
  • εφαρμόζουν σύγχρονες ενεργητικές παιδαγωγικές μεθόδους στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
  • επιλέγουν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία
  • σχεδιάζουν διδακτικά σενάρια που θα αφορούν τις επιχειρηματικές ικανότητες
  • αναλύουν και να αξιολογούν το περιεχόμενο εθνικών και ευρωπαϊκών πλαισίων ικανοτήτων, με στόχο την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη
  • προσδιορίζουν βασικές επιχειρηματικές έννοιες υπό μία εκπαιδευτική προσέγγιση
  • αξιοποιούν διαθεματικά και διεπιστημονικά τις ποικίλες μορφές και τους διάφορους τύπους επιχειρηματικότητας

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόπος υλοποίησης
Εξ αποστάσεως (Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.