Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

40+ τεχνικές για επίλυση προβλημάτων και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης
- Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος, MSc Business Μanagement
- τ. Τεχνικός Διευθυντής Πετρελαϊκών (Mobil, BP, EKO) και Κατασκευαστικών Εταιριών (Bovislendlease)
- τ. Πρόεδρος ΠΣΣΑΜΕΕ, τ. μέλος ΔΣ Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων
- First Trainer PM-Greece
- Πιστοποιημένος στο Project Management IPMA-D
- Εισηγητής σεμιναρίων Management
- Business Development Consultant
- Business and Career Mentor

Σε ποιους απευθύνεται

- Σε στελέχη όλων των διευθύνσεων της επιχείρησης η του οργανισμού (Οικονομική, Διοικητική, Τεχνική, Παραγωγής, Προμηθειών, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, πωλήσεων, Μαρκετινγ) που λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις
- Στο management εταιρειών που συμμετέχει η εγκρίνει αποφάσεις

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν τα στελέχη των Επιχειρήσεων σε τεχνικές για να λύνουν  επιχειρηματικά προβλήματα και να  λαμβάνουν αποφάσεις σταθμίζοντας ολιστικά τους στόχους της επιχείρησης και τις προτεραιότητες όλων των διευθύνσεων. Η ταχεία λήψη σωστών αποφάσεων είναι πλέον, στις συνθήκες κρίσεων, αναταράξεων και αβεβαιοτήτων, κρίσιμης σημασίας και απαραίτητη όσο ποτέ.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν :

 • Να χρησιμοποιούν Τεχνικές και μεθόδους που θα επιδειχτούν με απλό και πρακτικό τρόπο
 • Να επιλέγουν την κατάλληλη για κάθε περίσταση Τεχνική
 • Να ενδυναμώσουν την ομάδα τους και να την ενθαρρύνουν στη λήψη αποφάσεων , με την ανάληψη ευθύνης και ρεαλιστικού ρίσκου
 • Να αποκτήσουν προσωπική και εταιρική δεξιότητα να λαμβάνουν γρήγορα σωστές αποφάσεις

Περιγραφή σεμιναρίου

Θεματολογία Σεμιναρίου
Α. Το πλαίσιο της λήψης αποφάσεων

 • Ο Σκοπός και οι βασικοί Στόχοι
 • Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων
 • Κριτήρια αξιολόγησης, περιορισμοί, options, βέλτιστη λύση
 • Προϋποθέσεις για λήψη σωστών αποφάσεων
 • Συχνές παγίδες στην επίλυση
 • Τύποι προσωπικότητας ως προς την επίλυση προβλημάτων
 • Δεξιός και αριστερός εγκέφαλος
 • Δεξιότητες απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων
 • Εταιρική κουλτούρα
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες (διάγραμμα RACI)

Β. Ποιoτικές τεχνικές

 • 6 thinking hats
 • Performance vs Acceptance
 • Μaximize win – win instead win – lose approach
 • Efficiency vs Effectiveness
 • Οι 6 υπηρέτες του Kipling
 • Mind map
 • 5 WHYs
 • Brainstorming
 • Decision Trees
 • Lateral thinking
 • Eureka
 • Ανώτερο πρόβλημα
 • Route cause analysis
 • DELPHI method
 • Ο νόμος των απρόβλεπτων συνεπειών
 • Risk Management
 • FLOW CHART
 • BEER Game
 • Benchmarking
 • Continuous Improvement vs Breakthrough
 • BULLWHIT effect
 • Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

Γ. Ποσοτικές μέθοδοι

 • Optimum stock levels
 • Economic order quantity
 • Προσομοίωση Μonte Carlo
 • Safety stocks
 • Reorder level
 • EXPONENTIAL SMOOTHING
 • PARETO analysis
 • KPIs

Δ. Οικονομικές μέθοδοι

 • Total cost of ownership / Life cycle cost -TCO
 • Value for money
 • CAIV
 • NPV (Net present value), ROI, IRR
 • Break even analysis
 • Sensitivity analysis, What ifs,
 • Βελτιστοποίηση συνάρτησης συνολικού κόστους
 • Μεταβλητοποίηση των σταθερών εξόδων
 • Expected value
 • Συνάρτηση Χρησιμότητας
 • TRADE OFFs- πίστωση η έκπτωση? Αγορά η μίσθωση? Inhouse η outsourcing?

E. Τεχνικές προσεγγίσεις

 • Υπερβολικά λίγες ή υπερβολικά πολλές προδιαγραφές
 • Value Engineering
 • Κριτήρια αξιολόγησης, συντελεστές βαρύτητας
 • Συμφέρουσα ή οικονομικότερη προσφορά
 • Ένας ή περισσότεροι προμηθευτές, Βέλτιστη Διάρκεια Σύμβασης
 • ISHIKAWA diagram
 • SIX SIGMA
 • Transportation break-even

ΣΤ. Στρατηγικές θεωρήσεις

 • Decision making και Sustainability
 • Στρατηγικές για τις Προμήθειες για την εταιρεία σας;
 • LEAN, AGILE, RESILIENT
 • maximizing life-cycle value
 • Value Chain
 • BOSTON MATRIX
 • SWOT Analysis
 • PESTEL Method
 • MAKE To Order vs MAKE to Stock
 • PULL vs PUSH =- DECOUPLING POINT

Πληροφορίες συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16
Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

300€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.