Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Java and Java EE 8

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
IST College ΚΔΒΜ2
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
66 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Java & Jakarta EE Fundamentals απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει Java ως την πρώτη γλώσσα προγραμματισμού, αλλά και σε προγραμματιστές/μηχανικούς που θέλουν να επεκτείνουν της γνώσεις τους μαθαίνοντας μια από τις πιο διάσημες γλώσσες προγραμματισμού καθώς και το παγκόσμια γνωστό Jakarta EE.

Σκοπός

Στο σεμινάριο εισαγωγή στον προγραμματισμό με Java, θα αποκτήσετε μια εκτεταμένη πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη και εκτέλεση προγραμμάτων Java ενώ ταυτόχρονα θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε ολοκληρωμένες εφαρμογές που βασίζονται σε αντικειμενοστραφή πρότυπα και πρακτικές.

Στο σεμινάριο Jakarta EE θα έχετε την ευκαιρία να αναλύσετε όλες τις τεχνολογίες από τις οποίες αποτελείται η Jakarta EE όπως το πως συνδεόμαστε σε μια βάση και επικοινωνούμε με τα δεδομένα των πινάκων (JPA), πως προσφέρουμε υπηρεσίες με REST web services, και πως αναπτύσσουμε την λογική της εφαρμογής σε ειδικά κατασκευασμένες δομές που ονομάζονται microservices.

Περιγραφή σεμιναρίου

Σε αυτό το σεμινάριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε τις βασικές αρχές προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. Η Java παρέχει ένα αντικειμενοστραφή, φορητό και σταθερό πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα αναλυθούν βασικές έννοιες όπως object-oriented programming, modular design, inheritance και polymorphism. Αν ξεκινάτε τώρα την καριέρα σας σαν προγραμματιστές, τότε να είσαστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει την πιο διαδεδομένη γλώσσα προγραμματισμού.

Αν γνωρίζετε Java Standard Edition μπορείτε εύκολα να γράψετε Android mobile εφαρμογές. Επίσης μπορείτε να προχωρήσετε σε Jakarta EE (Java EE 8) όπου θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες Web εφαρμογές. Όποια και να είναι η κατεύθυνση σας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζετε Java Standard Edition, οπότε κάνατε την σωστή αρχή.

Οι προγραμματιστές σήμερα αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την ανάγκη να δημιουργηθούν καλύτερες εφαρμογές που θα μπορούν να κατανεμηθούν σε πολλαπλούς Application Servers (distributed programming), θα έχουν μικρούς χρόνους εγγραφής και διαβάσματος δεδομένων (transactional programming) και θα είναι όσο το δυνατόν φορητές χωρίς να χρειαστεί να γίνει compilation ή να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον κώδικα (portable application). Επιπλέον θα πρέπει όλες οι παραπάνω διαδικασίες να γίνουν με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Ένα τέτοιο είδος προγραμματισμού δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με την Java Standard Edition. Θα χρειαστεί να προσθέσουμε επιπλέον βιβλιοθήκες και δυνατότητες στην γλώσσα έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει έτοιμες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανάπτυξης μια τέτοιου είδους εφαρμογή. Αυτό ακριβώς είναι το Jakarta EE (Java EE 8) – ένα σύνολο από standards που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια που στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουνε ένα ολοκληρωμένο framework με στόχο την ανάπτυξη Enterprise εφαρμογών που θα περιέχουν την επιχειρησιακή λογική μιας εταιρείας.

Δομή Προγράμματος Σπουδών
Java

 • Java Fundamentals
 • Object-Orented Programming with Java
 • Class Methods and Constructors
 • Packages, Interfaces, Encapsulation
 • Abstract Classes and Interfaces
 • Error Handling
 • Collections
 • Introduction to Generics
 • Lamdba Expressions
 • Working with I/O Streams
 • Multithreading
 • Using JDBC

Java

 • Context and Dependency Injection
 • Servlet API
 • Bean Validation
 • Java Persistence API
 • Enterprise JavaBeans
 • Callbacks, Time Service, Authorization
 • Transactions
 • JavaServer Faces
 • Messaging
 • RESTful Web Services
 • WebSockets
 • Security API

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Core Java: Fundamentals θα είστε σε θέση:

 • Να γνωρίζετε τις βασικές τεχνικές την δομή το συντακτικό και τις βέλτιστες πρακτικές για την σύνταξη κώδικα Java.
 • Να χρησιμοποιείτε ένα ενσωματωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (integrated development environment) για να γράψετε, μεταγλωττίσετε και εκτελέσετε προγράμματα Java
 • Να αναπτύσσετε πολυνηματικες εφαρμογές υψηλής απόδοσης χρησιμοποιώντας την Java
 • Να αναπτύσσετε ασφαλή και επαναχρησιμοποιούμενο κώδικα χρησιμοποιώντας exception handling και generics
 • Να αξιοποιείτε την δύναμη των interfaces, lambda expressions και inner classes

Πληροφορίες συμμετοχής

Τρόποι Παρακολούθησης
Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.