Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εισαγωγή στη Λογιστική – Διπλογραφικό Σύστημα / Τεχνητή Νοημοσύνη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Euro Logic
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
28/12/2022
3 μήνες

Σε ποιους απευθύνεται

Η Σειρά Μαθημάτων είναι Εισαγωγική. Απευθύνεται σ εκείνους, που θέλουν να μάθουν να τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία μιας επιχείρησης, στον Υπολογιστή. Είναι e Learning, με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης . Υποθέτουμε πως ο σπουδαστής δεν γνωρίζει τίποτα. Αν γνωρίζει, πχ αν είναι σπουδαστής, προφανώς είναι πολύ καλύτερα. Τα Μαθήματα Παρέχονται εξ Αποστάσεως και είναι e Learning. Ο σπουδαστής, ξεκινάει όποτε θέλει, παρακολουθεί με το ρυθμό που θέλει, τις ώρες που θέλει, χωρίς συνεννόηση με κανέναν, 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Απλά ανοίγει τον υπολογιστή και εργάζεται. Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Σπουδαστή. Αυτή η Σειρά Μαθημάτων, έχει αναπτυχθεί από Ομάδα ατόμων, που είναι απόφοιτοι Ελληνικών Ανωτάτων Σχολών, με Μεταπτυχιακά Αγγλικών Πανεπιστημίων. Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει. Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε, πως γίνεται το Μάθημα, μέσα από ένα Video και να σχηματίσετε γρήγορα μία εικόνα.

Περιγραφή σεμιναρίου

Αρχίζουμε αναπτύσσοντας την απαραίτητη θεωρία. Ασχολούμεθα με Λογαριασμούς της Λογιστικής, το Λογιστικό Σχέδιο κλπ. Μαθαίνουμε το Μηχανισμό του ΦΠΑ, και τη Δημιουργία των βασικών καταχωρήσεων της Λογιστικής. Μαθαίνουμε να δημιουργούμε Λογιστικά Άρθρα Αγορών, Πωλήσεων, Εισπράξεων, Πληρωμών, Γενικών Εξόδων και Παγίων. Κάνουμε μερικές ασκήσεις δημιουργίας Λογιστικών Άρθρων και τα καταχωρούμε στο πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικείωση.
Ασχολούμεθα με τα είδη των Παραστατικών, τη χρήση τους και τα χαρακτηριστικά τους.
Τέλος ασχολούμεθα με τους τύπους, που δίνουν τα Οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης. Οι τύποι χρησιμοποιούνται, για το κλείσιμο του ισολογισμού.
Γίνονται αρκετές ασκήσεις, σε ένα πρόγραμμα Μηχ/νης Λογιστικής, που παρέχεται μαζί με όλο το υλικό του Σεμιναρίου. Ο σκοπός ΔΕΝ είναι να μάθουμε να χειριζόμαστε το πρόγραμμα. Απλά, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα σαν εργαλείο, για να μάθουμε να δημιουργούμε το Λογιστικό περιεχόμενο, τα Λογιστικά Άρθρα.
Τα διάφορα λογιστικά γεγονότα, Αγορές, Πωλήσεις κλπ, απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως προγράμματος. Οι διαφορές είναι ελάχιστες και προκύπτουν από μικρές διαφορές, στο Λογιστικό Σχέδιο, που είναι κοινό και υποχρεωτικό για όλους.
Επιπλέον, όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στη χώρα μας και είναι εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες, βρίσκονται στην ίδια λογική. Έχουν για παράδειγμα όλα, τις Προσωρινές και τις Οριστικοποιημένες Κινήσεις, ή όπως τις ονομάζει το κάθε πρόγραμμα, κρατάνε παρόμοια στοιχεία στους λογαριασμούς κλπ.
Με τον τρόπο αυτό, αποκτάμε μία πρώτη μικρή εμπειρία, σχετικά με το τι περιμένουμε να δούμε, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αντιμετωπίσουμε στη πορεία.
Αυτή η Σειρά Μαθημάτων είναι μία πολύ καλή εισαγωγή, στη Λογιστική με Διπλογραφικό Σύστημα.
Τι είναι και τι προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στο Σπουδαστή
Πρώτα θα εξηγήσουμε τι είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και στη συνέχεια, τι προσφέρει στο σπουδαστή.
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI=Artificial Intelligence), είναι η ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή ή ενός ρομπότ που ελέγχεται από υπολογιστή να εκτελεί εργασίες που συνήθως συνδέονται με όντα που έχουν ευφυία.

Με αυτό τον όρο, χαρακτηρίζουμε συχνά, συστήματα που είναι προικισμένα, με διανοητικές διαδικασίες, που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους, όπως είναι η ικανότητα να σκέφτονται και να παίρνουν αποφάσεις, να ανακαλύπτουν κάποια νοήματα, να μαθαίνουν από την εμπειρία του παρελθόντος κλπ.

Προφανώς, αυτές οι δυνατότητες, είναι πολύ χρήσιμες, στο χώρο της εκπαίδευσης.

Για το λόγο αυτό, η Euro Logic Studies, πάντοτε πρωτοπόρος, ανέπτυξε τις πρώτες Σειρές Μαθημάτων, που έχουν αυτές τις ικανότητες. Είναι Μαθήματα e Learning που υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τώρα θα δούμε σε ποιο σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφαρμόζουμε τη Τεχνητή Νοημοσύνη και ποιο είναι το αποτέλεσμα, για το σπουδαστή.

Όπως είναι γνωστό, σε όλα σχεδόν τα Συστήματα εκπαίδευσης, ο σπουδαστής παίρνει πρώτα με κάποιο τρόπο τη πληροφορία και στη συνέχεια, προσπαθεί να αφομοιώσει, μέσα από μελέτη και ασκήσεις. Για παράδειγμα, στο Κλασσικό Σύστημα, ο σπουδαστής παρακολουθεί Μαθήματα σε τάξη και στη συνέχεια μελετάει και λύνει ασκήσεις, μόνος στο σπίτι.

Αυτό, με κάποιες διαφοροποιήσεις, συμβαίνει και στο Σύστημα της Euro Logic Studies. Ο σπουδαστής παρακολουθεί μικρά Videos, που περιέχουν θεωρία και κάποια παραδείγματα και αμέσως μετά, κάνει ασκήσεις.

Στα Λογιστικά, οι Ασκήσεις είναι συνήθως δημιουργία Λογιστικών εγγραφών.
Ο Σπουδαστής, διαβάζει το κείμενο με την εκφώνηση της Ασκησης, που βρίσκεται στην οθόνη, δημιουργεί την εγγραφή, που θεωρεί πως είναι η λύση της άσκησης και προσπαθεί να τη καταχωρήσει, στο πρόγραμμα που εργάζεται.
Σ αυτό το σημείο, επεμβαίνουν οι ρουτίνες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Διαβάζουν και αυτές την εκφώνηση, προσπαθούν να κατανοήσουν τι ζητάει η Ασκηση και στη συνέχεια εξετάζουν την εγγραφή που δημιούργησε ο Σπουδαστής.
Αν η εγγραφή είναι σωστή, αφήνουν τη καταχώρηση να ολοκληρωθεί και βγάζουν ένα σχετικό μήνυμα.
Αν όμως η εγγραφή έχει κάποιο λάθος, βγάζουν ένα μήνυμα, που αναφέρει πως υπάρχει λάθος, εξηγούν το είδος του λάθους, σημειώνουν στην οθόνη, το σημείο που βρίσκεται το λάθος και δεν επιτρέπουν τη καταχώρηση της εγγραφής..
Παράλληλα, προβάλουν μία μπάρα με πλήκτρα, που επιτρέπει στο σπουδαστή, να επεξεργαστεί ξανά την εγγραφή που δημιούργησε, με σκοπό να τη διορθώσει ή εναλλακτικά, να παρακολουθήσει Video Clips, που εξηγούν συνοπτικά, το τρόπο δημιουργίας μιας εγγραφής, σαν αυτή που ζητάει η άσκηση. Είναι ύλη, που παρέχεται στο σπουδαστή, σαν υπενθύμιση.

Η δυνατότητα υπενθύμισης, την ώρα που ο σπουδαστής κάνει άσκηση, είναι μία προσαρμογή της ύλης, στις ανάγκες του συγκεκριμένου σπουδαστή. Θυμίζουμε, πως δεν έχουν όλοι οι σπουδαστές, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια κενά ύλης.

Είναι προφανές, πως αυτή συμπεριφορά του Συστήματος, βοηθάει αφάνταστα το σπουδαστή. Τον βοηθάει τη στιγμή που πρέπει να αυτενεργήσει, τη στιγμή της άσκησης, τη στιγμή που κανένα άλλο, ανταγωνιστικό σύστημα εκπαίδευσης, δεν προσφέρει καμία βοήθεια στο σπουδαστή. Θυμίζουμε ξανά, πως στο κλασικό σύστημα εκπαίδευσης, την ώρα της μελέτης και άσκησης, ο σπουδαστής είναι μόνος στο σπίτι.

Με αυτό το τρόπο, δημιουργούνται Σειρές Μαθημάτων, που λειτουργούν σαν ιδιαίτερο Μάθημα. Μετά τη παρακολούθηση της θεωρίας και σε όλη τη διάρκεια των Ασκήσεων, δίπλα στο σπουδαστή, υπάρχει ένας μηχανισμός, που συμπεριφέρεται σαν ένα καλός καθηγητής. Εντοπίζει τα λάθη του σπουδαστή, τον καθοδηγεί να τα διορθώσει και αν χρειαστεί, του αναπτύσσει συνοπτικά μία μικρή θεωρία, που ίσως έχει ξεχάσει ή εναλλακτικά, δεν γνωρίζει. Αυτό θα έκανε, ένας κανονικός καθηγητής, που κάθεται δίπλα στο σπουδαστή και κάνει ιδιαίτερο μάθημα.

Ολο αυτό, είναι μία καινοτομία, που σχεδιάστηκε από τη Euro Logic Studies και δείχνει από μόνη της, το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει.
Είναι ξεκάθαρο, πως στη Euro Logic Studies, γίνεται επιμελημένη και επιστημονική εργασία.

Η πραγματική Χρονική Διάρκεια των Μαθημάτων

Τα Μαθήματα από Απόσταση, στηρίζονται σε τελείως διαφορετική λογική, από τα Μαθήματα που γίνονται σε τάξη, με καθηγητή.

Όπως είναι γνωστό, στις Σχολές, οι Σπουδαστές οργανώνονται σε τμήματα. Ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα Μαθήματα γίνονται συγκεκριμένες Ημέρες και ώρες και ολοκληρώνονται, όταν συμπληρωθούν οι ώρες. Τα Μαθήματα σε τάξη είναι Ομαδικά. Οι Σπουδαστές προχωράνε όλοι μαζί. Ο καθηγητής καθορίζει το ρυθμό προόδου της ύλης.

Στα Μαθήματα από Απόσταση, που προσφέρει η Euro Logic Studies, ο Σπουδαστής εργάζεται στο Σπίτι. Εργάζεται ατομικά. Ανοίγει τον υπολογιστή όποτε θέλει, παρακολουθεί και κάνει ασκήσεις. Κινείται με το ρυθμό του. Πηγαίνει όπως μπορεί. Δεν υπάρχει κανείς, να τον υποχρεώσει να αλλάξει ρυθμό. Προχωράει με το ρυθμό που μπορεί.

Ο ρυθμός ενός Σπουδαστή, εξαρτάται από τις προηγούμενες γνώσεις που έχει, την ευκολία με την οποία αφομοιώνει νέες γνώσεις και από άλλους προσωπικούς παράγοντες. Ενας από αυτούς τους παράγοντες, είναι ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει για την εκπαίδευσή του.

Εμείς, στη Euro Logic Studies, θέλουμε να ικανοποιήσουμε όλους τους Σπουδαστές. Δεν θέλουμε, κανείς να ολοκληρώσει, χωρίς να μάθει αυτό που χρειάζεται. Εχουμε οργανώσει το Σύστημά μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται και σε δύσκολες περιπτώσεις.

Στις διαφημίσεις μας, δίνουμε τη χρονική διάρκεια μιας Σειράς Μαθημάτων, σε ώρες, για παράδειγμα 30 με 40 ώρες. Παράλληλα, δίνουμε τη χρονική διάρκεια σε μήνες, για παράδειγμα, 4 μήνες. Κάτι πρέπει να πούμε.

Θα εξηγήσουμε όμως τι εννοούμε.

Όταν η χρονική διάρκεια είναι πχ 4 μήνες, με το ξεκίνημα, καταχωρείται στο Σύστημα η λήξη. Αυτό έχει στόχο, να μην έχουμε την ανάγκη, να διαγράφουμε ένα προς ένα, τους Σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει. Το Σύστημα τους διαγράφει αυτόματα.

Αν κάποιος Σπουδαστής, έχει πολύ ελεύθερο χρόνο και θέλει να ολοκληρώσει συντομότερα, μπορεί να το κάνει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι άνεργος και να επείγεται να ολοκληρώσει, για να διεκδικήσει, μία θέση εργασίας.
Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπορεί να ολοκληρώσει συντομότερα.
Σ αυτή τη περίπτωση, δίνουμε τη Βεβαίωση στο Σπουδαστή, να ψάξει για δουλειά και αφήνουμε τον υπολογιστή του συνδεδεμένο στο Σύστημά και μετά τη λήξη των Μαθημάτων. Επιπλέον, συνιστούμε στο Σπουδαστή, να κάνει επαναλήψεις, για να αφομοιώσει. Θεωρούμε, πως αν κάνει τα Μαθήματα γρήγορα, με σκοπό να βρει μία εργασία, ίσως να μην έχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Θυμίζουμε: «Η επανάληψη είναι η μήτηρ της Μαθήσεως».

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, ισχύει το εντελώς αντίθετο. Περνάει η χρονική διάρκεια και ο Σπουδαστής, δεν έχει ολοκληρώσει. Αυτό όμως ΔΕΝ σημαίνει τίποτα. Δίνουμε πάντοτε παράταση.

Τα Μαθήματα στη Euro Logic Studies, ΔΕΝ τελειώνουν μόλις συμπληρωθεί ο χρόνος. Τελειώνουν, όταν ολοκληρώσει ο Σπουδαστής και μάλιστα, όταν ολοκληρώσει σωστά, όχι απλά να περάσει την ύλη στα γρήγορα.

Ανάμεσα στους Σπουδαστές, υπάρχουν άτομα με πολλές υποχρεώσεις, πχ κυρίες με οικογένειες και παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων κλπ, που δεν μπορούν να διαθέσουν πολύ χρόνο.

Παράλληλα υπάρχουν άτομα, που έχουν τελειώσει τα Σχολεία, πριν πολλά χρόνια και δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Θέλουν κάποιο χρόνο παραπάνω, για να μπουν στο πνεύμα.

Εξυπηρετούμε όλους αυτούς, δίνοντας παράταση.

Ένα πράγμα ζητάμε από τους Σπουδαστές, Ολα αυτά να γίνονται μέσα σε λογικά πλαίσια. Δεν θέλουμε να έχουμε σπουδαστές, που κάνουν πέντε χρόνια να ολοκληρώσουν !!!

Σημειώνουμε, πως κάνουμε συνεχείς αναβαθμίσεις στο Σύστημα και μία τέτοια κατάσταση, θα δημιουργούσε πρόβλημα.

Παρέχουμε στους Σπουδαστές μας, ένα σύγχρονο Σύστημα Εκπαίδευσης. Πρακτικά δίνουμε, όσο χρόνο χρειάζονται, να παρακολουθήσουν και κυρίως να αφομοιώσουν. Δεν πιέζουμε κανέναν, να ολοκληρώσει σε σύντομο χρόνο.
Το υλικό, που αφορά όλες τις Σειρές Μαθημάτων, είναι συνεχώς διαθέσιμο, στους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Είναι ολόκληρο, εγκατεστημένο στο Server της Euro Logic Studies.
Ο Σπουδαστής, δεν πιέζεται να κινηθεί γρήγορα, γιατί σε λίγο, το υλικό ΔΕΝ θα υπάρχει στο Server.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων, παρέχεται Βεβαίωση παρακολούθησης και σε όσους επιθυμούν, παρέχεται Πιστοποίηση, με ένα μικρό επιπλέον κόστος.

Το πρώτο μάθημα, παρέχεται Δωρεάν και αν ο σπουδαστής ικανοποιηθεί, πληρώνει και συνεχίζει.
Σημαντική Σημείωση: Περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Euro Logic Studies. Για να βρείτε την ιστοσελίδα, παρακαλώ, κάνετε αναζήτηση στη Google, με τις τρεις λέξεις eurologicstudies, κολλητά.

Πληροφορίες Συμμετοχής:
Διάρκεια: Πραγματική Διάρκεια 10-20 Ώρες, Ολοκλήρωση μέσα σε 3 μήνες
Ενάρξεις: Καθημερινά

Κόστος Συμμετοχής

320€, Προκαταβολή: 80 και 6 Δόσεις 40€
Τιμή για Μετρητοίς: 250€
Ειδικές Τιμές για: Ανέργους και Φοιτητές

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.