E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Επαγγελματική ανάπτυξη

Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
E-learning Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων – ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Πειραιώς
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
01/11/2021
2 μήνες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

A. Βαρελάς, Οικονομολόγος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ένα πρωτοποριακό σεμινάριο-περιήγηση το οποίο απευθύνεται κυριολεκτικά σε όλους τους εργαζόμενους-στελέχη της επιχείρησης ή του οργανισμού ανεξαρτήτως ειδίκευσης και ιεραρχίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Το σεμινάριο είναι επιστημονικό, επίκαιρο, εμπνευσμένο, επιτακτικό, πρακτικό και εφαρμόσιμο. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η πλήρης αφύπνιση των εσωτερικών δυνάμεων και των αντιλήψεων των καταρτιζομένων στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και γιατί όχι στη ζωή τους. Μέσω της εφαρμογής του σχεδίου θα γίνει αισθητή βελτίωση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους επιμορφούμενους να κατανοήσουν την σημασία της προσωπικής ανάπτυξης και της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους. Η ύπαρξη ενός σχεδίου είναι ό,τι καλύτερο για την περίπτωση αυτή. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο κάθε επιμορφούμενος θα έχει το δικό του σχέδιο ανάπτυξης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Με την παρακολούθηση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να βάζουν και να επιτυγχάνουν τους προσωπικούς τους στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Θα αναπτύξουν σε σημαντικό βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους δεξιότητες ώστε να καταλήγουν σε win-win καταστάσεις.

Επίσης, θα αντιληφθούν την σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής έναντι του εαυτού τους και των άλλων. Θα είναι σε θέση να ενταχθούν σε ομάδες ώστε να αναπτυχθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία στον εργασιακό τους χώρο. Θα κατανοήσουν τη σημασία της ευελιξίας, της αιτιολόγησης των ενεργειών τους και θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες της επίλυσης προβλημάτων και της λήψης των αποφάσεων. Η αναλυτική τους σκέψη καθώς και η δημιουργικότητά τους αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά.

Τέλος, θα βελτιώσουν τη μνήμη τους, θα προσέρχονται οργανωμένοι από κάθε άποψη στις συσκέψεις που θα καλούνται να συμμετέχουν, θα κάνουν καλή διαχείριση του χρόνου τους, θα μάθουν να συνεργάζονται με το εργασιακό άγχος και το σημαντικότερο: θα κτίσουν την αυτοεκτίμησή τους και την αυτοπεποίθησή τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ορισμός και στόχοι.

Η βελτίωση των Ώρες Διδασκαλίας εργαζομένων. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εξελίξεων. Η αυτοαξιολόγηση, η υιοθέτηση στόχων. Η αναζήτηση και η αξιολόγηση
των εκάστοτε ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη. Το σχέδιο δράσης μου και η υλοποίησή του.

Οι στόχοι και τα είδη στόχων. Οι στόχοι σήμερα και ο καλός στόχος. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται με τους στόχους. Οδηγίες για καλή στοχοθεσία. Η επίτευξη των στόχων μέσω των 18 ‘Π’.

Η ανάπτυξη του εαυτού μας. Η αναγνώριση των συναισθημάτων μας. Τα αδύνατα και τα δυνατά σημεία του εαυτού μας. Τα σημεία δράσης και το κτίσιμο της
αυτοπεποίθησης. Ο προσωπικός κύκλος ανάπτυξης και η αποτελεσματική μάθηση.

Η συνεχιζόμενη προσωπική ανάπτυξη και η υποστήριξή της από το προσωπικό και το επαγγελματικό περιβάλλον. Η εξέλιξη της καριέρας μας. Η διαχείριση του χρόνου
μας. Η σημασία των συμπεριφορών στην προσωπική εξέλιξη. Το δίλημμα με τους αρνητικούς εργαζόμενους. Κερδίζω τον σεβασμό των άλλων. Τεστ.

Ο σχεδιασμός της αποτελεσματικής χρήσης του χρόνου μας και η καλύτερη δυνατή κατανομή του. Οι χρονοκλέπτες. Οι προτεραιότητες στην εργασία μας.
E-communication, test.

Η ανάληψη του ελέγχου πάνω στο χρόνο μας. Η ανάθεση εργασιών για τη δημιουργία χρόνου για την προσωπική μας ανάπτυξη. Δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Η
διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού αναφερόμενη στις εργασιακές ικανότητες των εργαζομένων. Οι μορφές των ικανοτήτων. Τα προσωπικά κίνητρα. Οι συνηθέστερες ικανότητες και οι 6 παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία.

Η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής περίπτωσης. Τι είναι η μαθησιακή σύμβαση; Η αξιολόγηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Πότε να αξιολογήσω την προσωπική μου
ανάπτυξη. Τεστ, ασκήσεις στις συμπεριφορές.

Υποστήριξη και προώθηση της ευημερίας των εργαζομένων. Οι λόγοι πίσω από την ενθάρρυνση και εμψύχωση των εργαζομένων. Ο ρόλος της επαγγελματικής υγείας. Το εργασιακό άγχος και η συνεργασία μαζί του. Η διαχείριση των απουσιών των εργαζομένων λόγωασθένειας. Η επικοινωνία και η ευημερία των εργαζομένων. Μελέτη περίπτωσης και παραδείγματα αυτοβελτίωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μονάδες ECVET: 0.8
Η εκπαιδευτική ενότητα οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας