Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Project Management - Hard & Soft skills

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
06/10/2022 έως 07/10/2022
09:00 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
24/11/2022 έως 25/11/2022
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 07/10/2022
09:00 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 25/11/2022

Εισηγητής

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι project managers κατά IPMA-D και καταξιωμένα στελέχη πολυεθνικών εταιριών. Έχουν πολύχρονη εμπειρία τόσο στη διαχείριση μεγάλων έργων όσο και στην επιμόρφωση στελεχών. Με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 90%, έχουν εκπαιδεύσει από το 2008 περίπου το 30% των πιστοποιημένων IPMA-D στην Ελλάδα.

Κατερίνα Θεοφανίδου,
Βιομηχανική Διοίκηση, MSc
Business Development Consultant
Πιστοποιημένη στο Project Management IPMA-D
Εισηγήτρια σεμιναρίων Project Management, Επιχειρηματικότητας, κ.α.
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ
Έχει εργαστεί στην DEKRA Akademie, στην ΕΡΤ, στον Alpha TV και σε άλλες πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη με ή χωρίς σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, τα οποία διαχειρίζονται, συμμετέχουν σε ή υποστηρίζουν έργα.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν σε επιτυχή έργα. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν γνώσεις πάνω στη Διαχείριση Έργων και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζεται ένας Project Manager.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Ορισμός έργου και διαχείρισης έργου
 • Οφέλη διαχείρισης έργου
 • Έργο, πρόγραμμα, δίκτυο έργων, χαρτοφυλάκιο έργων
 • Οργάνωση εταιριών και οργάνωση έργων
 • Ανθρώπινος και κοινωνικός παράγοντας στη διαχείριση έργων
 • Workshop: Πώς δημιουργούμε την κατάλληλη ομάδα έργου. Ικανότητες μελών και ανθρώπινες συμπεριφορές.
 • Οργάνωση εταιρίας προσανατολισμένη στα έργα (project-oriented organisation)
 • Κρίσιμη διαδρομή και κρίσιμες δραστηριότητες
 • Χρονικός προγραμματισμός έργων
 • Παρουσίαση του Microsoft Project
 • Διαχείριση πόρων: ανθρώπινοι, τεχνικοί, οικονομικοί πόροι
 • Γίνετε ικανός Project Manager: τεχνική επάρκεια, επάρκεια συμπεριφοράς, επάρκεια πλαισίου
 • Οι φάσεις της διαχείρισης έργου: Έναρξη – Έλεγχος – Συντονισμός – Κλείσιμο
 • Διαχείριση αλλαγών – Διαχείριση κινδύνων
 • Το marketing του έργου
 • Η επιτυχία του έργου και από τι εξαρτάται
 • Βασική τεκμηρίωση διαχείρισης έργου: Objectives Plan, WBS, Milestone Plan, Environment Plan, Organization Plan, Cost Plan

Οι ενότητες της εκπαίδευσης μπορούν να αναπροσαρμοστούν σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες της εταιρείας.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις αρχές της διαδραστικής εκπαίδευσης και αποτελείται από πληθώρα παραδειγμάτων, ασκήσεων, ομαδικών εργασιών, καταιγισμό ιδεών (brainstorming), παρουσιάσεις από τους εκπαιδευόμενους κλπ.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 16

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης.

Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις των εισηγητών, Βιβλίο ύλης (με τιμή 25€) για τις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Κόστος Συμμετοχής

390€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.