Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση - e-prescription

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
StartLearn
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να εισαχθούν δυναμικά στον κλάδο της Υγείας ως Γραμματείς Ιατρών. Επίσης, απευθύνεται σε γραμματείς ιατρών που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Σκοπός

Οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε επαγγελματικό επίπεδο στην απόκτηση των κρίσιμων δεξιοτήτων που απαιτεί η θέση.

Να διασφαλισθεί το επαγγελματικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των σπουδαστών στο χώρο του γραφείου. Να μπορούν ως κάτοχοι της Πιστοποίησης, να θεωρηθούν ρυθμιστές της Γραμματειακής θέσης στον τομέα της Ιατρικής.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Σεμινάριο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση σε όσους επιθυμούν να προσφέρουν Γραμματειακή Υποστήριξη στον κλάδο των Υπηρεσιών Υγείας. Η λήψη των απαραίτητων γνώσεων και η χρήση κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής, αποτελούν τον πυλώνα του σεμιναρίου, για τους σπουδαστές οι οποίοι επιθυμούν να καταξιωθούν επαγγελματικά ως Γραμματείς Ιατρών, Ιατρικών κέντρων, Ιδιωτικών Κλινικών, κτλ.

Θεματικές Ενότητες
1. Βασικές Έννοιες
2. Υλοποίηση Συνταγογράφησης
3. Δημιουργία Συνταγής
4. Έκδοση και Εκτέλεση Παραπεμπτικού
5. Αναζήτηση Αρχείου Συνταγών και Παραπεμπτικών ανά περίπτωση
6. Εισαγωγή στην Συνταγογράφηση με την χρήση εφαρμογής
7. Προγραμματισμός Επισκέψεων Ασθενών
8. Λεπτομέρειες Συνταγογράφησης
9. Ιστορικό Ασθενή
10. Προσθήκη Ιατρικού Ιστορικού σε έναν Ασθενή
11. Μικροβιολογικές Εξετάσεις
12. Προσθήκη Νέου Ασθενή
13. Προσθήκη Πληρωμής με την χρήση εφαρμογής
14. Έτοιμα Πρότυπα Οδηγιών και Βεβαιώσεων
15. Ιστορικό Παραμπεπτικών και Συνταγογραφημένων Συνταγών
16. Επιπρόσθετες Λεπτομέρειες Συνταγογράφησης
17. Καρτέλες της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής
18. Ρυθμίσεις της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής
19. Επιπρόσθετες Λεπτομέρειες για την Καρτέλα Ρυθμίσεις

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

  • Διάρκεια 15 ώρες + 5 ώρες ΔΩΡΕΑΝ
  • Πρακτική άσκηση πάνω σε κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-learning)
  • Το Σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

Πιστοποίηση
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το StartLearn, Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, με την αδειοδότηση της Γενική Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, του Υπουργείου Παιδείας.

***H Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – e-Prescription

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.