E-Learning:
Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

PURCHASING SKILLS | Εκπαίδευση Αγοραστών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
iBcl - Innovative Business Consulting & Learning

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αλέξανδρος Οικονόμου, Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK , τ.Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης, με μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια-workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και έχει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος – Μελετητής Επιχειρήσεων, Διευθυντής Έργων και Σύμβουλος Οργάνωσης - Εκπαίδευσης, με μεγάλη διδακτική εμπειρία σε Εκπαίδευση Στελεχών Υποστήριξης Διοίκησης, Παραγωγής και Προμηθειών, καθώς και σε Τεχνικές Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Ο αγοραστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τρεις βασικές δεξιότητες:

 • Ικανότητα Αποδοτικής Έρευνας Αγοράς, Ελληνικής και Διεθνούς, ώστε να είναι σε θέση να επιλέξει την κατάλληλη πηγή Προμήθειας
 • Ικανότητα Αξιολόγησης των Ποιοτικών Δεδομένων, αλλά και των οικονομικών στοιχείων του Προμηθευτή και Διαχείρισης του Κόστους, έτσι ώστε να επιλέγει τα καταλληλότερα Υλικά – Υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό Κόστος συνεκτιμώντας όλους τους Παράγοντες του Κόστους και όχι μόνο της τιμής Αγοράς (Ολικό Κόστος, ιδιαιτερότητες Αγοράς Παγίων κλπ.). Ιδιαιτέρως για την επιλογή Πάγιων στοιχείων πρέπει να καθοριστούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στο Κόστος Κύκλου ζωής του Παγίου.
 • Ικανότητα Διαπραγματεύσεων ώστε να πετυχαίνει ευνοϊκότερους όρους για την Επιχείρηση ακολουθώντας μια δομημένη Διαδικασία.

Στην ανάπτυξη αυτών των τριών ανωτέρω δεξιοτήτων εστιάζεται το σεμινάριο αυτό, προκειμένου οι επιτυχημένες Αγορές να συμβάλλουν στα οικονομικά αποτελέσματα μιας Επιχείρησης, κάτι που γίνεται φανερό με σχετικό παράδειγμα που μπορείτε να δείτε εδώ.

Για τον σκοπό αυτόν, παρέχονται καλές πρακτικές και Εργαλεία μέσω των οποίων βελτιώνονται οι δεξιότητες του Αγοραστή και επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους (win to win).
Αξιοποιείται το Εργαλείο της ABC Analysis των Προμηθευτών, με το οποίο καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας για την διεξαγωγή Διαπραγματεύσεων ώστε να βελτιωθούν οι όροι συνεργασίας με τους Προμηθευτές, καθώς και Εργαλείο με το οποίο αξιολογείται κατά πόσον είναι συμφέρουσες πιθανές εκπτώσεις κλίμακας που δίνονται από Προμηθευτές.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Α. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 • Διαθέσιμες πηγές Έρευνας Αγοράς
 • Εργαλεία ηλεκτρονικής αναζήτησης Προμηθευτών (e – supply)
 • Αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης Προμηθευτών
 • Προετοιμασία check list επίσκεψης στον Προμηθευτή
 • Incoterms

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

 • Η επίσκεψη στον Προμηθευτή
 • Λογισμικό διαχείρισης Πληροφοριών Προμηθευτών (δίδεται δωρεάν στους συμμετέχοντες)
 • Ποιοτική Αξιολόγηση
 • Οικονομική Αξιολόγηση Προμηθευτή
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Τα κρυφά Κόστη των Αγορών
 • Μέθοδος Αξιολόγησης Προσφορών - κρίσιμα σημεία
 • Μοντέλο υπολογισμού Ολικού Κόστους Αγοράς (δίδεται δωρεάν στους συμμετέχοντες)
 • Διαχείριση πίεσης Προμηθευτών για αύξηση τιμών
 • Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών

Δ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ

 • Οι βασικοί Κανόνες και τα συνήθη λάθη των Διαπραγματεύσεων
 • Η προετοιμασία για την Διαπραγμάτευση
 • Ο καθορισμός των στόχων της Διαπραγμάτευσης
 • Ο καθορισμός της καλύτερης Εναλλακτικής λύσης
 • Ο καθορισμός των Κόκκινων γραμμών
 • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος Διαπραγμάτευσης
 • Παραχωρήσεις (Πότε, Γιατί, Πώς)
 • Η διαμόρφωση της Ατζέντας
 • Η παρουσίαση των προτάσεων μας
 • Η διαλεύκανση των απόψεων του συνομιλητή
 • Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνομιλητή
 • Διαχείριση μη λεκτικής Επικοινωνίας
 • Η σημασία της οπτικής Επαφής
 • Χειρισμός δύσκολων Περιπτώσεων
 • Η ανάδειξη του κοινού Συμφέροντος (win to win)
 • Χειρισμός Αδιεξόδων
 • Η Αποδοτική Διαχείρισης της πίεσης της σιωπής
 • Το Κλείσιμο μιας Διαπραγμάτευσης
 • Ιδιαιτερότητες στις Διαπραγματεύσεις για αγορά Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Purchasing Skills", σε ηλεκτρονική μορφή
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο υπολογισμού Ολικού Κόστους Αγορών
 • Εργαλείο Διαχείρισης Πληροφοριών Προμηθευτών
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προσφερόμενων Εκπτώσεων
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της iBcl για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 • Υποστήριξη επί 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας