E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

FINANCIAL INTELLIGENCE - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Βασίλης Μπακάλης
Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (κοστολόγησης βιομηχανικών προιόντων, διοικητικής λογιστικής, συστημάτων αναφορών, αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

ΣΚΟΠΟΣ

 ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέτρα.
 • Θα είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα για την πορεία της Επιχείρησης από την εξέλιξη των ταμειακών Ροών και από τη σχέση των περιθωρίων κέρδους και των μεγεθών του ισολογισμού.
 • Θα εκτιμούν πιθανότητες κινήσεων του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους.
 • Θα μπορούν να αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας Επένδυσης με συνδυασμό μεθόδων αξιολόγησης, μέσω απλών και φιλικών σε χρήση Εργαλείων.
 • Θα αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα των Logistics στην κερδοφορία της Επιχείρησης.
 • Θα κατανοήσουν τη σημαντικότητα του Προγραμματισμού των ταμειακών Ροών.
 • Θα είναι σε θέση να διαβάζουν πλευρές του ισολογισμού, καθώς και πιθανές παρεμβάσεις σκοπιμότητας.
 • Θα εξοικειωθούν με την ερμηνεία δεικτών, που προσδιορίζουν δρασεις για την εξυγίανση της Επιχείρησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τα ανώτερα στελέχη πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τους, των πελατών, των ανταγωνιστών και των προμηθευτών, σημαντικά στοιχεία για πιθανούς κινδύνους και για την ανάγκη συγκεκριμένων δράσεων. Με τις πρακτικές και τα Εργαλεία που θα παρουσιαστούν, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αντιλαμβάνονται τους οικονομικούς κινδύνους της εταιρείας, αλλά και του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος και τελικά να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ενδεικτικά, οι ειδικοί Οικονομικοί Δείκτες που παρουσιάζονται εδώ ερμηνεύονται σε βάθος, δηλαδή αναλύεται το τι ακριβώς σημαίνουν πέρα από μια μαθηματική σχέση και μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που πρέπει να αξιοποιηθούν, ενώ στo επισυναπτόμενο Case Study, δίνεται παράδειγμα για τον εντοπισμό των αδυναμιών του Ισολογισμού μιας Επιχείρησης.

Ενότητες

 • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών. Προγραμματισμός Cash Flow
 • Ποιο είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
 • Ποιες αποφάσεις της Διοίκησης επηρεάζουν την τελική εμφάνιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων και ποιές είναι οι συμφερότερες επιλογές μέσα στα νόμιμα πλαίσια
 • Ποιους δείκτες αξιολογούν οι τράπεζες και τι αποκαλύπτουν για την κατάσταση της Επιχείρησης
 • Διαβάζοντας τους ισολογισμούς του ανταγωνισμού: Συνέπειες στην Στρατηγική της Επιχείρησης
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης. Αξιολόγηση Επενδύσεων. Παραδείγματα – Εργαλεία
 • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης
 • Πώς υπολογίζεται ο δείκτης Ζ που υπολογίζει τον κίνδυνο κατάρρευσης της επιχείρησης
 • Κρίσιμα σημεία στον Ισολογισμό που δείχνουν τάσεις, ώστε να ληφθούν έγκαιρα δράσεις ανάσχεσης
 • Σημεία στον Ισολογισμό που αποκαλύπτουν ενέργειες αλλοίωσης στοιχείων
 • Ευαίσθητα σημεία μέσα στην Επιχείρηση, διασφάλιση από πιθανές ενέργειες απιστίας
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Αξιολόγηση εκπτώσεων προμηθευτών
 • Κόστος προϊόντος ανά πελάτη
 • Μέτρηση παραγωγικότητας
 • Πότε συμφέρει το Factoring, το Leasing, το Forfaiting, το Sale & Lease Back
 • Αριθμοδείκτες οικονομικής απόδοσης, υπολογισμός EVA (Economic Value Added)
 • Δείκτες ρευστότητας, Γύρισμα Ενεργητικού
 • Ποιες Αναφορές και ποιοί Δείκτες πρέπει να ελέγχονται κάθε μήνα
 • Η Ανάλυση των αποκλίσεων των Μηνιαίων Αποτελεσμάτων, με χρήση του εργαλείου Flexible Budget
 • Εργαλεία αυτόματου υπολογισμού των Οικονομικών δεικτών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο “Financial Intelligence”, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 • Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget και ένα σημαντικό Εργαλείο για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων
 • Εργαλεία για τον εντοπισμό Κινδύνων και την εκτίμηση Επικινδυνότητας
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση των μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων
 • Δωρεάν online συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας