Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Προώθηση στην απασχόληση

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις

Περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο "Προώθηση στην Απασχόληση", στόχο έχει να εκπαιδεύσει τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, στο να προετοιμαστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά, για να βρει εργασία. Το σεμινάριο χωρίζεται σε 4 κεφάλαια:

  • Τι είναι εργασία
  • Επιλογή εργασίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Επαγγελματική συνέντευξη

Κάθε κεφάλαιο, εκπαιδεύει τον σπουδαστή στις γνώσεις που απαιτείται να έχει, ώστε να εκπαιδευτεί κατάλληλα για να πιάσει τον στόχο του, που δεν είναι άλλος από την εύρεση εργασίας. Μέσα στα κεφάλαια υπάρχουν οι ενότητες, οι οποίες έχουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, φωταγραφίες και video. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο, να κάνει λήψη πρότυπα βιογραφικού σημειώματος, ώστε να συμπληρώσει το δικό του.

Πληροφορίες συμμετοχής

Μεθοδολογία

  • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στο χρόνο μελέτης
  • Γραπτά κείμενα μελέτης και παρουσίαση φωτογραφιών

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή