Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Νομοθεσία Πυρασφάλειας

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
06/06/2023 έως 07/06/2023
8 ώρες
8 ώρεςΗμ/νία Λήξης: 07/06/2023

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε μηχανικούς που ασχολούνται με τη σύνταξη και την υποβολή μελετών πυροπροστασίας, σε τεχνικούς ασφαλείας εγκαταστάσεων με μόνιμα μέσα πυροπροστασίας και σε αρχηγούς ομάδων πυροπροστασίας.

Σκοπός

Να κατακτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με το πλαίσιο που διέπει την ελληνική Νομοθεσία και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε θέματα Πυρασφάλειας Πυροπροστασίας.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Φιλοσοφία της πυρασφάλειας.
 • Υφιστάμενα κτίρια: Πυροσβεστικές Διατάξεις (3η-6η-8η-16η-17η-18η).
 • Νέα κτίρια: Προεδρικό Διάταγμα 41/2018.
 • Προεδρικό Διάταγμα 71/1988.
 • Ρύθμιση θεμάτων πυρασφάλειας: 12η-13η-14η-15η Πυροσβεστικές Διατάξεις.
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις: ΚΥΑ 136860/2018.
 • Πυροπροστασία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
 • Πρότυπα Πυροπροστασίας, Οδηγίες Πυροσβεστικού Σώματος επί Προτύπων Πυροπροστασίας.
 • Μελέτη και κατασκευή υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου - Βασικά στοιχεία υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
 • Μελέτη και κατασκευή ανιχνευτικού συστήματος - Βασικά στοιχεία συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς.
 • Μελέτη και κατασκευή συστήματος καταιονισμού - Βασικά στοιχεία εγκαταστάσεων, αυτομάτου συστήματος καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER).
 • Παρουσίαση μελέτης βιομηχανίας.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.