Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ISO 14001:2015

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
TUV AUSTRIA ACADEMY
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία ISO / Πιστοποιήσεις / Πρότυπα

Εισηγητής

Έφη Σεϊτανίδου 
Η Έφη Σεϊτανίδου είναι μια έμπειρη Χημικός μηχανικός που εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, ειδικευμένη σε συστήματα Ασφάλειας Χώρου Εργασίας, Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Εργάζεται ως Επικεφαλής Επιθεωρήτρια των συστημάτων OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 14001 και ISO 9001 από το 2004. Είναι κάτοχος του Διεθνούς Διπλώματος NEBOSH στην Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από το ΕΚΕΠΙΣ.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Διευθυντές Επιχειρήσεων, Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Συμβούλους ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός τέτοιου συ-στήματος διαχείρισης και θέλουν να εκπαιδευτούν προκειμένου να μπορούν να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001, ISO 17021 και ISO 19011, καθώς και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για τη διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO14001και ISO 19011.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται:

  • οι βασικές αρχές της επιθεώρησης,
  • τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους,
  • ο σχεδιασμός και η προετοιμασία της επιθεώρησης,
  • η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης,
  • οι τρόποι παρακολούθησης και τήρησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται όλες οι απαιτήσεις του προτύπου, αλλά και ο τρόπος διενέργειας μιας Επιθεώρησης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα κατανοούν τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το ISO 14001:2015 και θα μπορούν να σχεδιάσουν και να διενεργήσουν εσωτερικές επιθεωρήσεις ΣΠΔ.

Πληροφορίες συμμετοχής

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 16 ώρες.

Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση του συμμετέχοντα ως Εσωτερικού Επιθεωρητή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Εσωτερικού Επιθεωρητή με πιστοποίηση TUV AUSTRIA ACADEMY.

Το κόστος όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,06% (αφορά μόνο συμμετοχές από εταιρείες).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.