E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Effective Manager's Toolkit

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Παναγιώτης Σταθόπουλος
ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται στα παρακάτω Στελέχη:
Διευθ. Συμβούλους
Γεν. Διευθυντές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Εμπορικούς Διευθυντές
Διευθυντές Πωλήσεων, Marketing, Προμηθειών, Παραγωγής, Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των Στελεχών των Επιχειρήσεων με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία - μεθοδολογίες Διαχείρισης των κρίσιμων Διεργασιών της Επιχείρησης, προκειμένου να επιτύχουν το μέγιστο της απόδοσής τους (Breakthrough).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Tο σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Η εταιρεία μας κλείνοντας 28 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής προσφοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών οργάνωσης και εκπαίδευσης Στελεχών, διοργανώνει το νέο κορυφαίο της Σεμινάριο «EFFECTIVE MANAGER'S TOOLKIT» και προσφέρει στην αγορά το σύνολο των Εργαλείων της, που χρησιμοποίησε για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Έργων Ανάπτυξης Πωλήσεων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων σε πάνω από 500 Επιχειρήσεις.
Τα Εργαλεία αυτά, παρέχουν στα στελέχη τα απαραίτητα πρακτικά εφόδια, για να λειτουργήσουν αποδοτικά και ανταγωνιστικά.

Ο αριθμός των Εργαλείων είναι εξαιρετικά μεγάλος και καλύπτει όλες τις περιοχές της Επιχείρησης, ενώ ένα σύνολο Πινάκων Ελέγχου «ακτινογραφεί» κάθε πτυχή της Λειτουργίας της, ώστε να εντοπίζονται τα σημεία προς βελτίωση. Όλοι οι Πίνακες Ελέγχου είναι σε μορφή Excel, ώστε μετά τη συμπλήρωσή τους να έχουμε δυνατότητα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και γραφημάτων.

Θα γίνει εφαρμογή των Εργαλείων αυτών με απλές ασκήσεις, αφού προηγηθεί για κάθε τομέα σύντομη ερμηνεία.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Μετά το σεμινάριο, εντός διμήνου, κατόπιν συνεννοήσεως θα υπάρξει 4ώρο online σεμινάριο χωρίς πρόσθετο κόστος, ώστε να επιλυθούν τυχόν απορίες από την εφαρμογή τους.

Επιπλέον Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν, χωρίς πρόσθετο κόστος, επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις - διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους και κάνοντας προσαρμογές των Εργαλείων για να προσαρμοζονται στις ειδικές απαιτήσεις τους.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1. BUSINESS PLANNING
Σχεδιασμός Χάρτη Στρατηγικής
Excel Σχεδιασμού & Balanced Scorecard
Σύνδεση Επιχειρησιακών Στόχων με Έργα - Διεργασίες
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Σύνδεση Δεικτών Διοίκησης με Δείκτες Στελεχών (Alignment)
Εργαλεία Ανάλυσης Κινδύνων
Εργαλείο για την Εκτίμηση πιθανότητας κατάρρευσης της Επιχείρησης
Εργαλείο για την μέτρηση όλων των Οικονομικών Δεικτών

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Σχεδιασμός Έργου - Προγραμματισμός
Quality Plan - Διαχείριση Κινδύνων Έργου
Αναφορές Εξέλιξης ´Εργων
Budget - Cash Flow Έργου
Σύνδεση Ροής Υλικών - Προμηθειών - Φάσεων Έργου

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Προγραμματισμός Παραγωγής / Υπηρεσιών
Capacity Planning
Μέτρηση Παραγωγικότητας
Κόστος παρτίδας
Αριστοποίηση Setup
Παρακολούθηση Χρόνων Παράδοσης Παραγγελίας
Πλάνα Δειγματοληψίας Ποιοτικού Ελέγχου
Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ
Προσέγγιση Ολικού Κόστους Αγοράς
Οικονομική Αξιολόγηση Προσφορών
Διαχείριση Αποθεμάτων - ABC Ανάλυση
Αξιολόγηση Λειτουργίας Αποθήκης
Υπολογισμός Σημείου Αναπαραγγελίας
Αξιολόγηση Προμηθευτών

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Audit Λογιστηρίου
Budgeting (Ολοκληρωμένο Set)
Check List Μείωσης εξόδων σε όλους τους τομείς
Διαχείριση Κέντρων Κόστους
Δομημένο Σύστημα Αναφορών
Ταμειακός Προγραμματισμός
Υπολογισμός Νεκρού Σημείου
Ανάλυση Ευαισθησίας
Contribution margin

6. ΠΩΛΗΣΕΙΣ - MARKETING
Ανάλυση Ανταγωνισμού
Προβλέψεις Πωλήσεων
Coaching - Επίβλεψη Πωλητών
Συλλογή Στοιχείων Αγοράς
Ψηφιοποίηση Χάρτη πλατών
Σχέδιο Ποιότητας Event Management

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αυτοαξιολόγηση Ηγέτη - Coach
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Διαχείριση Χρόνου
Προγραμματισμός
Διαχείριση προτεραιοτήτων
Λήψη Αποφάσεων
Τεχνικές Διαχείρισης του Stress

8. HRM - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Checklists Σχεδιασμού Προσωπικού
Checklists Προσλήψεων - Αξιολόγηση Προσωπικού
Παρακολούθηση Εκκρεμοτήτων
Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείων
Διαχείριση Προβλημάτων

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η εταιρία μας έχει αναπτύξει και πληθώρα πρόσθετων εργαλείων, τα οποία μπορείτε να δείτε κατωτέρω:

Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Check list Διαχείρισης χρόνου
Check list Διαχείρισης stress
Excel Προγραμματισμού
Excel Διαχείρισης Χρόνου & Αξιολόγησης
Check list επικοινωνίας
Check list σύσκεψης
Check list παρουσίασης
Check list Διαπραγμάτευσης
Check list καλού coacher
Check list ανάπτυξης ομάδος
Check list Διαχείρισης συγκρούσεων
Check list σωστής πρόσληψης
Check list σωστής αξιολόγησης
Check list λήψης αποφάσεων
Check list επιτυχημένου meeting
Check list επιτυχημένου Πωλητή
Check list επιτυχημένης ηγεσίας
Check list εκχώρησης αρμοδιοτήτων
Check list προσωπικής ποιότητας
Check list θετικού – αρνητικού προφίλ

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Check list εξωτερικού Περιβάλλοντος
Check list εσωτερικού Περιβάλλοντος
Check list ανάλυσης Ανταγωνισμού
Πίνακας Αξιολόγησης Ανταγωνισμού
Check list Στοχοθέτησης
Check list budget
Check list ελέγχου Κόστους
Check list επιλογής ΙΤ συστήματος
Check list διαχείρισης κουλτούρας
Excel πρόβλεψης Πωλήσεων
Excel budget (ανά κατηγορία)
Excel Παραγωγής
Excel Πωλήσεων ανά Προϊόν
Excel αναλωσίμων
Format swot analysis
Format σύνδεσης Στόχου
Format balanced scorecard
Check list πλήρους business plan
Check list value analysis
Check list ολικού Κόστους
Strategy map template
Excel κατάστασης Στόχων Πωλήσεων
Excel Προϋπολογισμού εξόδων Διοίκησης
Excel Προϋπολογισμού Κόστους marketing
Excel Προϋπολογισμού Κόστους Διανομής & Διαχείρισης Αποθεμάτων
Excel προϋπολογισμού κόστους παραγωγής
ExceL Προϋπολογισμού κόστους Πωλήσεων
Excel συνολικού Προϋπολογισμού
IRR
NPV
Excel Ταμειακής ροής
Oδηγία νεκρού σημείου
Excel νεκρού σημείου
Access activity based costing
Έντυπο αποτύπωσης Διεργασιών
Έντυπο καθορισμού Έργου
Check list Καταγραφής & Αξιολόγησης Διαδικασιών
Excel προϋπολογισμού συνολικού κόστους λειτουργίας
Excel αντιστοίχησης διεργασιών - Έργων με Στόχους
Excel swot πίνακες ιεράρχησης Έργων
Excel συγκριτικής Αξιολόγησης με Ανταγωνισμό

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Check list προγραμματισμού
Check list ευταξίας χώρου παραγωγής
Check list μείωσης ενέργειας
Check list Παραλαβών
Check list αξιολόγησης Προμηθειών
Excel κεντρικού αρχείου προγραμματισμού & οροσήμων
Excel προγραμματισμού Έργων
Access προγραμματισμού Έργων
Excel αξιολόγησης Έργων
Excel ABC analysis
Excel άριστης ποσότητας παραγωγής
Check list αποθήκευσης
Check list picking
Excel ελέγχου υγιεινής & ασφάλειας παραγωγής
Excel ελέγχου υγιεινής & ασφάλειας αποθήκης
Check list διανομής
Excel optimum παραγγελίας
Excel αξιολόγησης εκπτώσεων
Excel O/S calculation
Excel for promotion calculation
Check list διαχείρισης αρχείων
Έντυπο μέτρησης απωλειών παραγωγής
Check list ερωτήσεων διαχείρισης έργων
Check list μέτρησης απωλειών παραγωγής
Check list βελτίωσης διεργασίας παραγωγής
Excel πρόγραμμα συντήρησης μηχανημάτων - εξοπλισμού

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤA

Check list κατά ISO 9001
Check list εικόνας εταιρείας
Check list ISO 14001
Check list C.A.F.
Check list EFQM
Δελτίο ελέγχου εφαρμογής κανόνων HACCP
Check list OHSAS 18001
Check list ποιότητας καταστήματος
Λίστα ελέγχου καταστήματος (εστίασης)
Excel βαθμολογίας καταστήματος (εστίασης)

Ε. ΠΩΛΗΤΕΣ – ΜARKETING

Διάγνωση αναγκών Πελατών
Excel πρόβλεψης Πωλήσεων
Check list προετοιμασίας Πωλητή
Έντυπο συλλογής στοιχείων αγοράς
Ανάλυση στοιχείων Πελάτη
CHECK list επιτυχημένων δημοσίων σχέσεων
Check list επιλογής target group
Check list πληρότητας marketing plan
Check list αξιολόγησης νέας αγοράς
Check list σχεδιασμού νέου Προϊόντος
Ερωτηματολόγιο διάγνωσης κατάστασης τμήματος Πωλήσεων
Έντυπο συλλογής πληροφοριών Πωλήσεων για Πελάτη - Στόχο
Φόρμα παρατήρησης συμπεριφορών Πωλητού
Ατομικό σχέδιο δράσης Ανάπτυξης & Βελτίωσης Στελέχους Πωλήσεων
Έντυπο συλλογής στοιχείων αγοράς
Excel σύνδεσης Προϊόντων - Πελατών
Excel συγκριτικής Αξιολόγησης με Ανταγωνισμό

ΣΤ. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Check list HRM ανά τομέα
Excel HRM ανά τομέα
Check list για HR Planniing
Έντυπα Αξιολόγησης Προσωπικού
Check list του καλού Coach
Check list επιτυχημένης Συνέντευξης
Check list Συστήματος Κινήτρων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
Εγχειρίδιο «Effective Manager's Toolkit»
Όλη η παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Τα εργαλεία του σεμιναρίου
Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας