E-Learning:
Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πωλήσεις & Marketing, Πωλήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος
Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στη Διεύθυνση Παραγωγής και με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης σε πολλά εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας των Logistics (και ιδιαιτέρως των Αποθεμάτων), των Πωλήσεων, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Επίσης, διαθέτει μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε πληθώρα Έργων Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, σε Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Συστήματα Οργάνωσης και Βελτίωσης. Έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό σεμιναρίων (άνω των 100) στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου, του Budgeting και του Reporting, τα οποία έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται, τόσο στους Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων και Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές Πωλήσεων Υπεύθυνους των Τμημάτων Πωλήσεων όσο και στους Πωλητές. Ιδανικά η κοινή παρουσία Πωλητών - Προϊσταμένων θα διευκόλυνε περισσότερο την αφομοίωση και επεξεργασία των προτεινόμενων Best Practices.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

To Σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων από και προς τον Εισηγητή και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται στην εκπαιδευτική αίθουσα.
Η AQS διαθέτοντας μεγάλη Τεχνογνωσία και Εμπειρία στην Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Πωλήσεών τους, διοργανώνει το Σεμινάριο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων». Παρουσιάζεται μία Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, με απόλυτα πρακτικό προσανατολισμό που ξεκινάσει από την Ανάλυση της Αγοράς και το Benchmarking, μέχρι τη χρήση σύγχρονων εργαλείων Geomarketing, την στοχοθέτηση Πωλητών, την τμηματοποίηση των νέων περιοχών, την επιλογή των υποψηφίων πελατών, την προετοιμασία και υλοποίηση επίσκεψης, τον Σχεδιασμό της Νέας Εμπορικής Πολιτικής , την Ποιοτική Περουσίαση, τη Διάγνωση Αναγκών και Διαχείριση Αντιρρήσεων μέχρι το Κλείσιμο της Συνεργασίας.

Στην προσέγγιση αυτή χρησιμοποιούνται, εκτός των άλλων, σύγχρονα Εργαλεία που είτε έχει σχεδιάσει η AQS, είτε προσφέρονται στην αγορά με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, σχεδόν μηδενικό.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

1. Αποτελεσματικός τρόπος Ανάλυσης Αγοράς, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες Κλαδικές μελέτες

2. Ανάλυση κρίσιμων Δεικτών των Ανταγωνιστών και πώς αξιοποιούνται Στρατηγικά προς όφελος της εταιρείας: Εργαλεία σε Excel παρέχουν αυτόματα όλους τους Δείκτες

3. Συγκριτική Αξιολόγηση με τον Ανταγωνισμό

4. Μεθοδολογία Στοχοθέτησης

5. Αποτύπωση υφισταμένων πελατών σε ψηφιακό χάρτη

6. Εφαρμογή εργαλείων Geomarketing για τον εντοπισμό των νέων σημείων

7. Καθορισμός κριτηρίων ιεράρχησης των πιθανών νέων πελατών

8. Καθορισμός στόχων επίτευξης αριθμού νέων πελατών

9. Καθορισμός στόχων όγκου νέων πωλήσεων σε νέους πελάτες

10. Σχεδιασμός εμπορικής πολιτικής για τους νέους πελάτες

11. Σχεδιασμός του τρόπου διαφοροποίησης έναντι του ανταγωνισμού

12. Η αναζήτηση και Ανάπτυξη Νέων Πελατών ως συνεχιζόμενη Διεργασία

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

13. Προγραμματισμός επισκέψεων

14. Εργαλεία Προγραμματισμού και Απολογισμού Πωλητή, Ετήσιου, Μηνιαίου, Εβδομαδιαίου, Ημερήσιου

15. Προετοιμασία της Επαφής με τον Πελάτη

16. Μεθοδολογία Εκμαίευσης και Διάγνωσης των Αναγκών

17. Ποιοτική Παρουσίαση του Προϊόντος - Τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί

18. Αποτελεσματική Διαχείριση ειδικών Συμπεριφορών και Αντιρρήσεων

19. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες στο Κλείσιμο της Πώλησης

20. Πώς δημιουργούνται Σχέσεις Μακροχρόνιας Συνεργασίας με τον Πελάτη, ώστε η Επιχείρηση να επωφελείται από τη δια Βίου Αξία του Πελάτη (Life Time Customer Value)

21. Δείκτες και Αναφορές Απόδοσης Πωλητών

22. Best Practices στο Coaching και την Αξιολόγηση των Πωλητών

23. Εργαλεία για τον Υπολογισμό του πρίμ των Πωλητών, όπου λαμβάνονται υπόψη όλες οι συναφείς παράμετροι, όπως οι Πωλήσεις, οι Εισπράξεις, η Κερδοφορία, οι Επιστροφές κ.ά.

24. Παραμετροποίηση CRM για την παρακολούθηση αυτή

Για τα σημεία επαφής Πωλητή - Πελάτη θα γίνουν βιωματικές ασκήσεις, με συγκεκριμένο σενάριο και παίξιμο ρόλων, ώστε να εμπεδωθούν οι ενδεδειγμένες συμπεριφορές που θα οδηγούν στην μεγαλύτερη επιτυχία του Συντελεστού Αποδοτικότητας του Πωλητή και ιδιαίτερα στην βελτίωση του Δεικτών Αριθμός Παραγγελιών προς Σύνολο Επισκέψεων και Πραγματοποιηθείσες Πωλήσεις προς Στόχοθετημένες Πωλήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιγραφή Υλικού
 • Εγχειρίδιο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύου Πωλήσεων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Όλη η Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλεία σε μορφή Excel:
 1. Κατηγοριοποίησης Πελατών (ABCD Analysis με πολλαπλά κριτήρια)
 2. Προγραμματισμού - Απολογισμού Επισκέψεων και Αυτόματης Παραγωγής Δεικτών
 3. Για την Αξιολόγηση και Διαχείριση νέων Σημείων
 4. Ενημέρωση Πελάτη για επιτυχημένους Κωδικούς
 5. Υπολογισμού prim Πωλητών
 6. Αξιολόγησης Ανταγωνιστών
 7. Forecasting για πρόβλεψη Πωλήσεων
 8. Αυτοαξιολόγησης του Coach του Πωλητή
 9. Κερδοφορίας Πελατών
 10. Αυτόματου Υπολογισμού Δεικτών και Αναφορών Πωλήσεων
 11. Υπολογισμού Κερδοφορίας Προϊόντων
 • Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες για έναν ολόκληρο χρόνο πάνω σε θέματα του σεμιναρίου, μέσω της ιστοσελίδας μας
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας