Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

F&Β Κοστολόγιο

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Τουρισμός / Εστίαση

Εισηγητής

Ασπράκης Ξενοφών

Σε ποιους απευθύνεται

Το e-learning πρόγραμμα «F & B management-Κοστολόγιο» της Anko Tourism Academy, απευθύνεται σε εργαζόμενους και ιδιοκτήτες επισιτιστικών επιχειρήσεων που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στον τομέα της Διαχείρισης, οργάνωσης επισιτιστικών μονάδων. Απευθύνεται σε σερβιτόρους, Maitre, captain, μάγειρες, chef και pastry chef που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το e-learning πρόγραμμα «F & B management-Κοστολόγιο», είναι δομημένο σε κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε ενότητες – μαθήματα. Σε όλο το διδακτικό υλικό, υπάρχει πλούσια κειμενογράφηση, πολλά video που αναδεικνύουν τις τεχνικές και τις πρακτικές εφαρμογές μέσα στο τμήμα του FnB και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Παρακάτω αναλύονται τα κεφάλαια του e-learning προγράμματος σπουδών «F & B management-Κοστολόγιο»:

 • Βασικές αρχές διοίκησης
 • Σχεδιασμός επισιτιστικών καταστημάτων
 • Οργάνωση και διοίκηση προσωπικού επισιτιστικών καταστημάτων
 • Σχεδιασμός αποθήκης, και επιμέρους αποθηκευτικών χώρων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση προμηθειών
 • Αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων
 • Μέθοδοι προμηθειών και τεχνικές αξιολόγησης προμηθευτών
 • Παραλαβές εμπορευμάτων
 • Αποθήκευση Υλικών
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Απογραφές αποθεμάτων
 • Total Cost Control Management
 • Κοστολόγηση παρασκευασμάτων
 • Εφαρμογές Κοστολόγησης επισιτιστικών επιχειρήσεων
 • Ανάλυση Νεκρού σημείου
 • Τιμολόγηση προϊόντων
 • Έλεγχος πωληθέντων
 • Strategic Cost Management
 • Έλεγχος εσόδων και ταμειακών ροών
 • Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής πωλήσεων σε επισιτιστικές επιχειρήσεις
 • Ειδικά θέματα Food and Beverage
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης
 • Marketing Επισιτιστικών τμημάτων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 1 μήνας, ενώ οι ώρες μελέτης είναι 40 ώρες. Σας συστήνουμε να οργανώσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ώστε να αφιερώνετε εβδομαδιαίως 9 ώρες μελέτης. Παράλληλα σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κείμενα και ασκήσεις για 3 μήνες.
Στην ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του προσωπικού σας λογαριασμού και εφόσον έχετε επιτύχει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης θα σας σταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μεθοδολογία

 • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στον χρόνο μελέτης
 • Γραπτά κείμενα μελέτης
 • Μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες καθηγητή
 • Επίδειξη τεχνικών κοστολόγησης με πραγματικές ασκήσεις (βίντεο)
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Για να λάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να επιτύχετε σε όλες τις ασκήσεις.
 • Σας προτείνουμε η παρακολούθηση να γίνει από σταθερό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Laptop για την βέλτιστη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Επίσης να έχετε υψηλής ποιότητας ταχύτητα Internet

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή