Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Βartending level 2

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Anko Academy
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
35 ώρες

Εισηγητής

Δρετάκης Γεώργιος

Σε ποιους απευθύνεται

Οι σπουδές στο πρόγραμμα Bartender & level 2 απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους στον χώρο του bar, σε επαγγελματίες Bartender, σε ιδιοκτήτες Bar, σε Bar manager που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις του με τις νέες τάσεις στο χώρο των Bar.

Περιγραφή σεμιναρίου

Το e-learning πρόγραμμα σπουδών Bartending Level 2, είναι δομημένο σε κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σε ενότητες – μαθήματα. Σε όλο το διδακτικό υλικό, υπάρχει πλούσια κειμενογράφηση, πολλά video που αναδεικνύουν όλες τις τεχνικές και τις πρακτικές εφαρμογές μέσα στο bar και επαγγελματικό φωτογραφικό υλικό παρουσίασης των cocktails. Παρακάτω αναλύονται τα κεφάλαια του e-learning προγράμματος σπουδών, Bartending Level 2:

 • Η ιστορία των bars
 • Τα πρώτα cocktails
 • Τι ακριβώς είναι το cocktail;
 • Η ορολογία των cocktails
 • Οικογένειες των cocktails ανάλογα τον τρόπο παρασκευής τους
 • Σημαντικά tips για τα cocktails
 • Τι είναι η «παραλλαγή» του cocktail
 • Παραδείγματα & συνταγές «παραλλαγής» cocktail
 • Τα βασικά δομικά στοιχεία των cocktails
 • Παρουσίαση συνταγών σύγχρονων cocktails
 • Συνταγές cocktails με γνωστά & σπάνια υλικά
 • Παρουσίαση σύγχρονων δημιουργικών cocktails
 • Περισσότερες από 30 σύγχρονες & δημιουργικές συνταγές
 • Προτάσεις παραλλαγής των cocktails & δημιουργία νέων
 • Ανάδειξη γευστικών συνδυασμών για τη δημιουργία νέων cocktails
 • Video παρασκευής των cocktails
 • Video των τεχνικών εκτέλεσης των cocktails
 • Φωτογραφικό υλικό – τρόποι παρουσίασης των cocktails
 • Σερβίρισμα ποτών στο bar
 • Ιστορικά στάδια των cocktail από την έναρξή τους έως & σήμερα
 • Προτάσεις συνοδευτικών πιάτων για cocktails
 • Παρουσίαση συνταγών & εκτέλεσης συνοδευτικών πιάτων

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια προγράμματος
Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 1 μήνας, ενώ οι ώρες μελέτης είναι 35 ώρες. Σας συστήνουμε να οργανώσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα ώστε να αφιερώνετε εβδομαδιαίως 9 έως 10 ώρες μελέτης. Παράλληλα σας παρέχουμε πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, κείμενα και ασκήσεις για 3 μήνες.
Στην ημερομηνία λήξης του εκπαιδευτικού προγράμματος και του προσωπικού σας λογαριασμού και εφόσον έχετε επιτύχει σε όλα τα τεστ αξιολόγησης θα σας σταλεί ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μεθοδολογία

 • Ασύγχρονη μάθηση – δυνατότητα ευελιξίας στον χρόνο μελέτης
 • Γραπτά κείμενα μελέτης και παρουσίαση φωτογραφιών
 • Φωτογραφικό υλικό με τα εργαλεία και μηχανήματα του Bar και ανάλυση αυτών
 • Μαγνητοσκοπημένες διδασκαλίες καθηγητή
 • Τεχνικές κι επίδειξη σε bar (βίντεο)
 • Επίδειξη μεθόδων παρασκευής Cocktail (βίντεο)
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Bartending kit (προαιρετικό)
 • Για να λάβετε το Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και να επιτύχετε σε όλες τις ασκήσεις.
 • Σας προτείνουμε η παρακολούθηση να γίνει από σταθερό Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή Laptop για την βέλτιστη χρήση της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης. Επίσης να έχετε υψηλής ποιότητας ταχύτητα Internet.

Βίντεο παρουσίασης Σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο και τη διαδικασία εγγραφής, πατήστε παρακάτω για να μεταφερθείτε στη σελίδα του διοργανωτή
Σελίδα Διοργανωτή