Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

HRM Best Practices (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Εισηγητής

Ελισάβετ Γεωργίου

Η Ελισάβετ Γεωργίου, διαθέτει εμπειρία άνω 20 ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού με εξειδίκευση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας και στην προώθηση της Ψυχικής Υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια,burn out). Επίσης, είναι ιδρύτρια του Κέντρου Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Be Yourself και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας & Ευημερίας Be Positive. Είναι υποψήφια διδάκτωρ Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), ενώ έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων σε Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και Κύπρο (ΑνΑΔ). Στον τομέα της Παρακίνησης & Ενδυνάμωσης Προσωπικού έχει εργαστεί ως σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και ΜΚΟ δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αλλά και εθελοντές. Έχει δώσει πλήθος σεμιναρίων, ομιλιών και συνεντεύξεων σε θέματα σχετικά με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Γενικούς Διευθυντές
 • Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές HRM
 • Στελέχη των υπολοίπων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της βελτίωσης του εργασιακού κλίματος.

Σκοπός

Το Σεμινάριο αυτό έχει Στόχο να δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που επιθυμούν:

 • Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση.
 • Να αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες – ελλείψεις ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM.
 • Να σχεδιάσουν Δράσεις βελτίωσης για το υπάρχον σύστημα HRM αξιοποιώντας τις βέλτιστες Πρακτικές.

Οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογήσουν την παρούσα κατάσταση στο σύστημα HRM με εργαλεία που τους παρέχονται δωρεάν
 • Αποκτήσουν δεξιότητες επιλογής του κατάλληλου προσωπικού
 • Καθιερώσουν ένα σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σχεδιάσουν Δράσεις βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Κατανοήσουν τις αρχές ενός σύγχρονου συστήματος κινήτρων και παρακίνησης του προσωπικού
 • Εξοικειωθούν με τα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού
 • Εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία ανάπτυξης της κατάλληλης κουλτούρας

Περιγραφή σεμιναρίου

Ο σύγχρονος ρόλος του HRM είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός οργανισμού - επιχείρησης ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές (κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού.

Κρίσιμα θέματα όπως ο σχεδιασμός και η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, οι πολιτικές παρακίνησης και ανάπτυξης του προσωπικού, η διαχείριση της απόδοσης και της αξιολόγησης, η διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας - διαχείριση των αλλαγών, η διαχείριση υποστηρικτικών διεργασιών όπως Υγεία Ασφάλεια wellbeing καθώς και η έρευνα στο προσωπικό (Personnel Surveys) παρουσιάζονται με απλότητα και πληθώρα παραδειγμάτων Best Practices επιτυχημένων οργανισμών, Case Studies και βιωματικών ασκήσεων.

Παρέχονται εργαλεία υπό μορφή Check List και Excel που δίνουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των διαφόρων τομέων του HRM προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις και διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του Σεμιναρίου, καθώς και για τα σχετικά Εργαλεία.

Ενότητες

1. 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Καθιέρωση Standards Απόδοσης
 • Σύνδεση Σχεδιασμού με Επιχειρηματικούς Στόχους
 • Εργαλεία
 • Case Study Νο1

1. 2. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 • Ανάλυση και περιγραφή ζητούμενης θέσης
 • Παραδείγματα σε Ηλεκτρονική Μορφή από όλες τις θέσεις Εργασίας
 • Βιωματική Άσκηση Νο1 – Role Playing
 • Παρακολούθηση – Αξιολόγηση Videos
 • Ανάδειξη Καλών Πρακτικών

1. 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Η προετοιμασία της Αξιολόγησης
 • Τα κρίσιμα Σημεία της Συνέντευξης Αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός Πλάνου Ανάπτυξης
 • Βιωματική Άσκηση Νο2
 • Εργαλεία

1. 4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Παράγοντες Παρακίνησης
 • Εποικοδομητικές Αρνητικές Παρατηρήσεις
 • Τεκμηριωμένη Αναγνώριση
 • Mentoring
 • Talent Management
 • Βιωματική Άσκηση Νο3 – Role Playing

1. 5. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ)

 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Αξιακό Σύστημα
 • Παρουσίαση Εργαλείου Αξιολόγησης – Επιλογής Συστήματος Αξιών – Συμπεριφορών
 • Βιωματική Άσκηση Νο 4 – Role Playing

1. 6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – WELLBEING

 • Καταγραφή και Αξιολόγηση Κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας
 • Σχεδιασμός μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης τους μέσω αναφορών
 • Ανάπτυξη Δράσεων Υγείας, Ευεξίας και ενσωμάτωση τους στην Κουλτούρα του Οργανισμού
 • Εκπαίδευση του Προσωπικού στη Διαχείριση του stress – Life Coaching
 • Παρακολούθηση του ολοκληρωμένου project βελτίωσης Υγείας και Ευεξίας
 • Εργαλείο Καταγραφής και Αξιολόγησης Κινδύνων
 • Εργαλείο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Δράσεων και αντιμετώπισης των Κινδύνων

1. 7. ΈΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (PERSONNEL SURVEYS)

 • Πώς Προετοιμάζεται η Έρευνα
 • Πώς μέσω διπλών ερωτήσεων εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των απαντήσεων
 • Εργαλεία μέτρησης Στατιστικής Σημαντικότητας
 • Εργαλεία Σχεδιασμού Δράσεων για να καλυφθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την Έρευνα
 • Case Study No2

Πληροφορίες συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες επιπλέον θα έχουν στη διάθεσή τους το τεχνικό εγχειρίδιο HRM της AQS, που για κάθε ενότητα του σεμιναρίου περιλαμβάνει:

 • Καλές πρακτικές και απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων όπως το Ευρωπαϊκό μοντέλο για την ποιότητα CAF
 • Τα βήματα της κάθε διαδικασίας (π.χ. Ανάπτυξη Προσωπικού, Αξιολόγηση κ.λπ.)
 • Audit Checklist για κάθε διαδικασία σε Excel
 • Πολλά παραδείγματα περιγραφής θέσεων
 • Δείκτες αποδοτικότητας για κάθε διαδικασία

Στο υλικό του σεμιναρίου περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο “HRM Best Practices”
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ολοκληρωμένο εργαλείο Διάγνωσης Προβλημάτων σε κάθε τομέα του HRM σε κάθε τομέα του HRM
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Αξιολόγησης σε μορφή Excel
 • Υποστήριξη επι 12 μήνες πάνω σε θέματα του σεμιναρίου

To σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους διαδραστικότητας (Interaction), αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων από και προς τον εισηγητή και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται στην εκπαιδευτική αίθουσα.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.