Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Γραμματέας Διεύθυνσης (CSMA)

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Techschool
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Οργάνωση & Διοίκηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα που προσφέρεται από το Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων της Techschool, απευθύνεται σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών, σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας. Επίσης απευθύνεται σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν να εργάζονται σε αυτό τον τομέα ή θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Σκοπός

Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και, σαφώς, στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας «Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης» της ACTA.

Περιγραφή σεμιναρίου

Στο παρόν σεμινάριο θα αναλυθούν οι εξής θεματικές ενότητες :

1. Κριτήρια διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης γραμματείας στο Ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
2. Ελληνική και διεθνής πρακτική ως προς την οργάνωση , στελέχωση και λειτουργία της θέσης.
3. Σχεδιασμός Γραμματείας.
4. Οργάνωση Γραμματείας.
5. Βοηθητικές εργασίες στον τομέα της Γραμματείας.
6. Διεύθυνση Γραμματείας.

Πληροφορίες συμμετοχής

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 40 ώρες. Η παρακολούθηση και οι εξετάσεις που ακολουθούν πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Με χρήση e-learning πλατφόρμας, (Moodle), οι συμμετέχοντες παρακολουθούν βιντεοσκοπημένο μάθημα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας επιθυμούν , καθώς επίσης έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων σας απονέμεται το αναγνωρισμένο πτυχίο, «Γραμματέα – Βοηθό Διοίκησης (CSMA)» της ACTA.

*Καθημερινά νέες ενάρξεις.

Διαπιστευμένo πιστοποιητικό από ΕΣΥΔ

Η εξειδίκευση του «Γραμματέα – Βοηθού Διοίκησης» που παρέχεται από το Κέντρο Επαγγελματικών Σεμιναρίων της Techschool με έδρα τον Άγιο στέφανο Αττικής είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation) και σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της IAF (International Accreditation Forum).

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.