Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Μετάβαση μαθητών λυκείου και νέων με αναπηρία στην ενήλικη ζωή: Ανεξάρτητη διαβίωση και εργασιακή ένταξη

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Ψυχολογία

Εισηγητής

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής - Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Λ. Καρτασίδου , Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Δ. Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
- Ι. Δημητριάδου, Υποψ. Διδάκτωρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σε ποιους απευθύνεται

Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής της δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΕΚΕΚ ΑμεΑ), σε ιδρύματα ή κέντρα αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία ή γενικότερα να απασχοληθούν (και ως ιδιώτες) στο πεδίο της ανάπτυξης δεξιοτήτων μετάβασης στην ενήλικη ζωή, εφήβων και νέων με αναπηρία.

Σκοπός

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό γνώσεις και δεξιότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των νέων εφήβων με αναπηρία, τόσο στα γενικά σχολεία και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΕΕΕΕΚ) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΕΚΕΚ ΑμεΑ)., όσο και σε ατομικό επίπεδο, πέραν του πλαισίου τον δομών αυτών.

Περιγραφή σεμιναρίου

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:
· Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στο αντικείμενο της μετάβασης στην ενήλικη ζωή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέων με αναπηρία με έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην επαγγελματική αποκατάσταση.
· Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της μετάβασης στην ενήλικη ζωή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέων με αναπηρία με έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην επαγγελματική αποκατάσταση.
· Η απόκτηση δεξιοτήτων στο αντικείμενο της μετάβασης στην ενήλικη ζωή των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέων με αναπηρία με έμφαση στον αυτοπροσδιορισμό, στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην επαγγελματική
αποκατάσταση.
· Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης και σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Πληροφορίες συμμετοχής

Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.