E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Μισθοδοσία | Ασφαλιστικά

Πρακτικό Γραφείο Εργατικών Θεμάτων και Μηχανογραφημένης Μισθοδοσίας

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Μισθοδοσία | Ασφαλιστικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κος Δημητρόπουλος Δημήτριος, Κάτοχος ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με μεγάλη...
Κος Ραπανάκης Πέτρος, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , Σύμβουλος επιχειρήσεων...

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
Στελέχη Επιχειρήσεων
Νέους Λογιστές, Φοιτητές
Οικονομικούς Διευθυντές
Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
Διευθυντές HR
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Ευθύνη εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας (άρθρο 49, Ν.4611/2019)
 • Υποχρέωση καταβολής μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών της αποζημίωσης και των ασφαλιστικών εισφορών των πρακτικώς ασκούμενων και των μαθητευόμενων (άρθρο 52, Ν.4611/2019)
 • Π.Σ. Εργάνη: Όλες οι πρόσφατες αλλαγές
 • Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(άρθρο 53, Ν.4611/2019)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους (άρθρο 56, Ν.4611/2019)
 • Επικαιροποιημένο τον τελευταίο Ν.4488/13-9-2017
 • Σ.Σ.Ε. - Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου & Χρονικά όρια εργασίας
 • Τι ισχύει στις περιπτώσεις δανεισμού εργαζομένου και σε περιπτώσεις εκτός έδρας απασχόλησης;
 • Πώς συνδυάζεται η αποχή από την εργασία με την οικειοθελή αποχώρηση;
 • Τι ισχύει με την ετήσια κανονική άδεια, τις ειδικές άδειες και άδεια άνευ αποδοχών των εργαζομένων;
 • Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις;
 • Πώς υπολογίζονται ορθά οι αμοιβές κατά την Κυριακάτικη, νυχτερινή και σε ημέρα αργίας εργασία;
 • Τι ισχύει κατά το καθεστώς απασχόλησης Μαθητείας & Πρακτικής Άσκησης;
 • Τι ισχύει για τη μερική και εκ περιτροπής απασχόληση;
 • Η εξαρτημένη εργασία σε αντιδιαστολή με τις ανεξάρτητες υπηρεσίες
 • Όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν με πρακτικά παραδείγματα στις εφαρμογές μισθοδοσίας της Epsilon

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)

1. Περιεχόμενο των Σ.Σ.Ε.
2. Είδη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
3. Ισχύς Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
4. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
5. Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
6. Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων
7. Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων
8. Αρχή της εύνοιας υπέρ του μισθωτού
9. Αρχή της τάξης (αρχή της διαδοχής των ρυθμίσεων) - Διαδοχή ΣΣΕ
10. Μη επέκταση κλαδικών Συμβάσεων
11. Δυνατότητα μονομερούς περικοπής επιδομάτων μετά παρέλευση του χρόνου διάρκειας μιας ΣΣΕ
12. Διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας κατ’ εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ 2307/2014
13. Η επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με την κλαδική Σ.Σ.Ε
14. Ένωση προσώπων

2. Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

1. Οι ΕΓΣΣΕ καθορίζουν τους θεσμικούς μη μισθολογικούς όρους εργασίας
2. Μη χορήγηση του επιδόματος γάμου σε όσους αμείβονται με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο
3. Θεσμικές ρυθμίσεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γνωστοποίηση ουσιωδών όρων της εργασιακής σχέσης (Π.Δ. 156/94)
2. Ατομική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
3. Ατομική σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενικά περί κανονισμού εργασίας
2. Οι όροι του Κανονισμού εργασίας, ως περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού
3. Κύρωση των Κανονισμών εργασίας

5. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας
2. Η παροχή εξαρτημένης εργασίας και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες
3. Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)

6. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1. Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη
2. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
3. Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος και η Μονομερής βλαπτική μεταβολή της σχέσης εργασίας
4. Πρόσωπα διεύθυνσης και εμπιστοσύνης

7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Μερική απασχόληση - Το πλαίσιο της μερικής απασχόλησης - Προσαύξηση αμοιβής μερικής
2. Εκ περιτροπής απασχόληση
3. Διαλείπουσα απασχόληση
4. Παροχή πρόσθετης εργασίας
5. Απασχόληση εργαζόμενου σε περισσότερους του ενός εργοδότες κατά την αυτήν ημέρα
6. Εκτός έδρας εργασία
7. Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων
8. Απασχόληση εργαζόμενου σε περιοχές εκτός της έδρας της επιχείρησης
9. Απασχόληση κατά τις Κυριακές , αργίες & κατά τη νύχτα
10. Απασχόληση ανηλίκων
11. Απασχόληση συνταξιούχων
12. Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης
13. Δανεισμός εργαζόμενου
14. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης
15. Επιπτώσεις από τη μη λειτουργία επιχείρησης και τη μη απασχόληση μισθωτών για λόγους ανωτέρας βίας
16. Ετοιμότητα προς εργασία (Απλή , Γνήσια)
17. Απασχόληση αλλοδαπών

18. Εξ αποστάσεως παρεχόμενη εργασία - Τηλεργασία

19.Υποχρεώσεις εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εργασία τους

8. ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

1. Αποχή μισθωτού από την εργασία
2. Η Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού με τις νέες ρυθμίσεις του Ν.4488/13.9.2017
3. Διακοπή εργασιακής σχέσης λόγω συνταξιοδότησης

9. ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. Συμφωνημένος και νόμιμος μισθός
2. Κατώτατα όρια αποδοχών
3. Αποδοχές νέων εργαζομένων κάτω των 25 ετών
4. Επίδομα προϋπηρεσίας
5. Επίδομα γάμου
6. Αμοιβή εργατοτεχνίτη
7. Εξεύρεση ωρομισθίου εργατοτεχνίτη

8. Νόμιμος μισθός για υπολογισμό προσαυξήσεων κυριακών, νυχτερινών με την περιέλευση της ΣΣΕ σε μετενέργεια
9. Προϋποθέσεις σύννομης μείωσης αποδοχών
10. Bonus (πριμ παραγωγικότητας)
11. Διόρθωση λάθους στη μισθοδοσία
12. Υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού

13.Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών και βλαπτική μεταβολή (Άρθρο 58 Ν.4635/2019)

14. Κυρώσεις σε εργοδότες επί μη καταβολής δεδουλευμένων & λοιπών αποδοχών

15. Παροχές σε είδος. Πότε υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

10. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Απαγόρευση απολύσεων προσωπικού πληττόμενων &επαναλειτουργουσών επιχειρήσεων
Ανάλυση του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» σύμφωνα με το Άρθρο 31Ν.4690/2020
Το πλαίσιο προσωρινής ανάκλησης αναστολής συμβάσεων εργασίας επιχειρήσεων
Οριστική ανάκληση συμβάσεων εργασίας

11. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

1. Οι ημέρες της ετήσιας κανονικής άδειας των μισθωτών
2. Το καθεστώς χορήγησης τμηματικής άδειας στους μισθωτούς
3. Κατάτμηση της άδειας
4. Λύση της σχέσης εργασίας και άδεια
5. Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας
6. Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας στη μερική απασχόληση
7. Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας στην εκ περιτροπής απασχόλησης
8. Άδεια επί διαλείπουσας απασχόλησης
9. Χρόνος χορήγησης της άδειας – Χρόνος καταβολής των αποδοχών άδειας και του επιδόματος άδειας
10. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και άδεια
11. Ασθένεια και άδεια - Υπέρβαση ορίων βραχείας ασθενείας και άδεια σύμφωνα με την απόφαση του Άρειου Πάγου 7/2019
12. Συνέπειες από την άρνηση χορήγησης της κανονικής ετήσιας άδειας στο δικαιούχο μισθωτό
13. Ειδικό βιβλίο αδειών

14. Τι ισχύει με την καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ(άρθρο 53, Ν.4611/2019)

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

1. Άδεια μητρότητας – τοκετού
2. Ειδική άδεια προστασίας μητρότητας (εξάμηνη άδεια)
3. Άδεια γάμου και γέννησης παιδιού
4. Άδεια θηλασμού και φροντίδας των παιδιών
5. Μετατροπή του μειωμένου ωραρίου («άδειας») θηλασμού σε ισόχρονη άδεια
6. Γονική άδεια ανατροφής των παιδιών του μισθωτού
7. Άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών του μισθωτού
8. Άδεια εκλογών
9. Άδεια σπουδαστών, μαθητών και φοιτητών για συμμετοχή σε εξετάσεις
10. Άδεια αναπήρων
11. Συνδικαλιστικές άδειες
12. Εκπαιδευτική άδεια συνδικαλιστών
13. Άδεια απουσίας μισθωτών λόγω ασθένειας εξαρτώμενων προσώπων , νοσηλείας και σοβαρών νοσημάτων των παιδιών
14. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
15. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
16. Άδεια σε μισθωτούς που είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS
17. Άδεια γονέα παιδιού με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
18. Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

19. Άδεια σε εργαζόμενους μονογονεϊκών οικογενειών
20. Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία
21. Μηχανογραφική άδεια
22. Άδεια λουτροθεραπείας
23. Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων της προστασίας και των διευκολύνσεων των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις

13. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Γενικό πλαίσιο - Προϋποθέσεις χορήγησης
2. Ετήσια Κανονική άδεια και άδεια άνευ αποδοχών
3. Χρόνος χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών και προϋπηρεσία
4. Αδικαιολόγητη απουσία και άδεια άνευ αποδοχών

14. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ωράριο εργασίας
2. Αλλαγή ωραρίου και βλαπτική μεταβολή των όρων της σχέσης εργασίας
3. Ευέλικτο ωράριο εργασίας
4. Εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών
5. Εργασία την έκτη ημέρα κατά παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας
6. Υπερεργασία και υπερωρία
7. Ανισομερής κατανομή του ημερήσιου χρόνου εργασίας
8. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
9. Διάλειμμα εργασίας
10. Διακεκομμένο ωράριο εργασίας
11. Εργασία κατά βάρδιες

15 . ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ - ΑΣΘΕΝΕΙΑ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Ανυπαίτιο Κώλυμα
2. Ασθένεια μισθωτού
3. Αποδοχές ασθένειας
4. Ασθένεια στη διάρκεια της οποίας ο μισθωτός εισέρχεται σε νέο εργασιακό έτος
5. Δικαιούμενες αποδοχές κατά το διάστημα του τριημέρου της αναμονής και του επιπλέον χρόνου ασθενείας
6. Ασφάλιση στο ΙΚΑ - Υπολογισμός Ασφαλιστικών εισφορών
7. Επίδομα ασθένειας
8. Πρακτικά παραδείγματα υπολογισμού αποδοχών ασθενείας
9. Βραχεία ασθένεια
10. Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας
11. Εργατικό ατύχημα
12. Τεχνικός ασφαλείας – Γιατρός εργασίας

16. ΑΡΓΙΕΣ

1. Εξαιρέσιμες αργίες
2. Υποχρεωτικές αργίες
3. Αμοιβή μισθωτών κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών
4. Προαιρετικές αργίες
5. Εορτές που δεν χαρακτηρίζονται ως αργίες

17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας ,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019
2. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου
3. Καταγγελία σύμβασης από μισθωτό
4. Καταγγελία σύμβασης υπαλλήλων χωρίς προειδοποίηση
5. Καταγγελία σύμβασης υπαλλήλων με προειδοποίηση
6. Καταγγελία σύμβασης ημερομισθίων
7. Αποζημίωση απολύσεως μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών
8. Άμεση καταβολή ή καταβολή σε δόσεις του ποσού της αποζημίωσης
9. Τρίμηνη προθεσμία για ακυρότητα καταγγελίας
10. Χρονικό όριο για αξίωση μισθωτού περί καταβολής αποζημίωσης
11. Περιορισμός μηνιαίων αποδοχών αποζημίωσης
12. Αποζημίωση απόλυσης μισθωτών που αμείβονται με μισθό και ποσοστά
13. Απόλυση εργαζόμενου ένεκα διακοπής της εργασίας λόγω περιστατικού ανωτέρας βίας
14. Ομαδικές απολύσεις
15. Καταγγελία σύμβασης αζημίως λόγω υποβολής μήνυσης, εναντίον του εργαζόμενου
16. Φορολογία του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης
17. Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

18. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ


1. Τακτικές αποδοχές και επιδόματα εορτών
2. Επιδόματα εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) μισθωτών
3. Επίδομα εορτών μισθωτών με σταθερό μισθό + bonus
4. Επίδομα εορτών μισθωτών- υπαλλήλων με μερική απασχόληση
5. Επιδόματα εορτών μισθωτών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα
6. Προσαυξήσεις επιδομάτων εορτών, λόγω τακτικής υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησής
7. Επδόματα εορτών, λόγω τακτκής απασχόλησής κατά τη νύχτα, τις Κυριακές και τις αργίες
8. Χρόνος καταβολής των επιδομάτων εορτών – Δυνητικός Περιορισμός χρηματικών ποσών επιδομάτων εορτών

19. ΜΑΘΗΤΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
1. Γνήσια σύμβαση μαθητείας και σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μαθητευόμενου
2. Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
3. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ
4. Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ
5. Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

20. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
1. Υπόχρεοι υποβολής εντύπων - Δυνατότητα πρόσβασης στο Π.Σ. «Εργάνη» - Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα έντυπα
2. Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
3. Έντυπα E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4 Ε3.5 Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών
4. Έντυπο Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
5. Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
6. Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»
7. Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
8. Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
9. Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
10. Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
11. Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»
12. Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής
13. Τι ισχύει με τις προθεσμίες υποβολής εντύπων επί δυσλειτουργίας του ΠΣ «Εργάνη»

21. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1. Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων βάσει της νέας ΥΑ 60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β. 4997/31.12.2019) και την ΥΑ 14675/469 ΦΕΚ Β 1378 /14.4.2020

2. Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5-8 του Ν. 4554/18, και της υπ’ αριθ. 43614/996/09-08-2018 Υπουργικής Απόφασης
3. Πρόστιμο επί μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης
4. Πρόστιμο επί απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου (Άρθρο 19, Ν. 4144/18.4.2013)
5. Πρόσβαση των Επιθεωρητών Εργασίας στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ (Άρθρο 5, Υ.Α. 28153/126/28.8.2013)
6. Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
7. Άσκηση αίτησης θεραπείας

22. Ορισμός Παραμέτρων
1. Ορισμός Παραμέτρων Εταιριών
2. Ορισμός Παραμέτρων Εφαρμογής
3. Σύστημα διαχείρισης χρηστών

23. Δημιουργία – διαχείριση εταιρειών

1. Κανονική Εταιρία
2. Ξενοδοχειακή Εταιρία
3. Οικοδομική Εταιρία
4. Ναυτιλιακή Εταιρία

24. Υποκαταστήματα - Εκπρόσωποι
1. Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού εργασίας.
2. Τράπεζες – Διαχείριση Πληρωμών

25. Είδη Συμβάσεων Εργασίας

1. Διαχείριση ΣΣΕ
2. Δημιουργία Επεξεργασία Σ.Σ.Ε
3. Ειδικότητες
4. Επιδόματα .
5. Διάλειμμα Εργασίας
6. Ωράριο Εργασίας

26. Δημιουργία εργαζομένου - Διαδικασία Πρόσληψης

1. Σταθερά
2. Στοιχεία Απασχόλησης
3. Εργασιακά
4. Ασφαλιστικά
5. Μισθοδοτικά / Επαναπρόσληψη / Παράλληλη Απασχόληση

27. Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές

1. Έννοια Μισθού
2. Έννοια Καταβαλλόμενων Αποδοχών (Συμφωνηθείς Μισθός)
3. Έννοια Τακτικών Αποδοχών
4. Έννοια Καθαρών Αποδοχών
5. Η αρχή και το τέλος του Μισθού
6. Μισθός – Ημερομίσθιο – Ωρομίσθιο
7. Ημέρες Εργασίας και Ημέρες Ασφάλισης

28. Υπολογισμός Μισθοδοσίας

1. ΕΜΜΙΣΘΟΣ- ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
2. Υπολογισμός Αποδοχών Μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης

29. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)

1. Κανονικός τρόπος υπολογισμού ΦΜΥ
2. Προοδευτικός τρόπος υπολογισμού ΦΜΥ
3. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΔ)

30. Επιδόματα – Δώρα Εορτών (ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ – ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

1. Επίδομα Εορτών Δώρο Πάσχα
2. Επίδομα Εορτών Δώρο Χριστουγέννων
3. Δώρα – Επιδόματα Εορτών Εργαζομένου Μερικής Απασχόλησης

31. Άδεια, Τύποι Αδείας, Επίδομα Αδείας

1. Διαχείριση Αδειών
2. Προγραμματισμός Αδειών
3. Μαζική Εισαγωγή Αδειών
4. Μαζική Μεταβολή Αδειών
5. Αίτηση Χορήγησης Κανονικής Άδειας
6. Ανάλυση Αδειών
7. Υπόλοιπα Αδειών
8. Βιβλίο Αδειών
9. Ε11- Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας.
10. Βεβαίωση Άδειας Άνευ Αποδοχών
11. Παρουσιολόγιο – Απουσιολόγιο
12. 6μηνη Άδεια ΟΑΕΔ
13. Άδεια – Επίδομα Αδείας στη Μερική Απασχόληση

32. Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας (Ν. 3655/08), Στράτευση, Εργατικό Ατύχημα

1. Διαχείριση Ασθενειών
2. Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών
3. Υπόλοιπα Ασθενείας
4. Άδεια μητρότητας
5. Παροχή Προστασίας Μητρότητας (ΟΑΕΔ)

6. Εργατικό ατύχημα
7. Στράτευση
8. Απουσία
9. Διαθεσιμότητα

33. Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές, Παροχές
1. Νυχτερινά – Κυριακές-Αργίες
2. Υπερεργασία - Υπερωρίες
3. Πρόσθετες Αποδοχές
4. Παροχές

34. Αποχώρηση Μισθωτού

1. Καταγγελία Σύμβασης με προειδοποίηση
2. Καταγγελία Σύμβασης χωρίς προειδοποίηση
3. Οικειοθελή αποχώρηση
4. Λήξη σύμβασης
5. Συνταξιοδότηση

35. Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση

1. Σύμβαση Μαθητείας ΕΠΑΣ - ΟΑΕΔ
2. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ
3. Πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ
4. Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

36. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

1. Έντυπο Ε3 «Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)»
2. Έντυπα E3.1 , Ε3.2 , Ε3.3, Ε3.4
3. Έντυπο Ε4 «Πίνακας προσωπικού»
4. Έντυπο Ε5«Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού»
5. Έντυπο Ε6 «Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)»
6. Έντυπο Ε7« Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου»
7. Έντυπο Ε8: «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης»
8. Έντυπο Ε9: «Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας»
9. Έντυπο Ε10« Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»
10. Έντυπο Ε11.«Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας»

37. Λοιπές Εκτυπώσεις

• Κατάσταση Μισθοδοσίας
• Απόδειξη πληρωμής
• Λογιστικό Άρθρο
• Σχεδίαση Εκτυπώσεων
• Σχεδίαση Εκτυπώσεων με Προετοιμασία
• Report Generator

38. Ωρομέτρηση

1. Παράμετροι
2. Κεντρική Παραμετροποίηση
3. Ωράρια
4. Ομαδοποιήσεις Ωραρίων
5. Ομαδοποιήσεις Εργαζομένων Ωρομέτρησης
• Ελεύθερο
• Ημερήσιο
• Εβδομαδιαίο

39. Συντήρηση.

1. Backup – Restore
2. Διαχείριση Backup
3. Epsilon support
4. Βοήθεια

40. ΕΦΚΑ -ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ στις 2/2/2017.
2. Μισθωτών τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Προσώπων Που Παρέχουν Υπηρεσία Με Σύμβαση Από Την Οποία Προκύπτει Υποχρέωση Έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.
3. Απασχολούμενων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κάτ.΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 σύμφωνα με την εγκύκλιο 6 του ΕΦΚΑ στις 14/2/2017
4. Μισθωτών- ανειδίκευτων εργατών του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α

41. Αλλαγές Ασφαλιστικών Στοιχείων Τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ.
1. Απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν. σύμφωνα με την εγκύκλιο 28 του ΕΦΚΑ στις 20/6/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνίες

Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
17:00 - 22:00

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
17:00 - 22:00

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021
17:00 - 22:00

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
17:00 - 22:00

Τετάρτη 26 Μαΐου 2021
17:00 - 22:00

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021
17:00 - 22:00

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021
17:00 - 22:00

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021
17:00 - 22:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

€500

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας