E-Learning:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική | Μηχανογραφημένη Λογιστική

Οι Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου φυσικών προσώπων και Εισοδημάτων από Επιχειρηματική δραστηριότητα

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική | Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δρ. Μελάς Δημήτριος, Οικονομολόγος, PhD Taxation.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :
Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Οικονομικούς Διευθυντές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Δικηγόρους με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο
Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΣΚΟΠΟΣ

 Την τελευταία πενταετία, έχουν τροποποιηθεί οι μέθοδοι φορολογικού ελέγχου που χρησιμοποιεί η Α.Α.Δ.Ε. και επίκεντρο του ελέγχου έχει γίνει το φυσικό πρόσωπο, σε αντίθεση με το προϋφιστάμενο καθεστώς, όπου βασικό υποκείμενο του ελέγχου αποτελούσε η επιχείρηση. Ήδη, με την Απόφαση Α.1008/2020 της Α.Α.Δ.Ε. οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου έχουν συμπεριλάβει και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η νέα αυτή προσέγγιση των ελεγκτικών υπηρεσιών, το χρησιμοποιούμενο αυτοματοποιημένο λογισμικό όσον αφορά την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών και η αναγκαιότητα εκμάθησης τεχνικών βασιζόμενων σε συγκεκριμένα υποδείγματα, κάνουν αναγκαίες τις γνώσεις που θα αποκτηθούν από το συγκεκριμένο σεμινάριο, ειδικά από επαγγελματίες με νομική μόνο παιδεία, οι οποίοι εξ’ αντικειμένου δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο να ανταπεξέλθουν σε φορολογικές εκθέσεις με αναλύσεις περίπλοκων οικονομικών στοιχείων.

Είναι σίγουρο ότι μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι επαγγελματίες νομικοί και οικονομολόγοι θα μπορούν να συντάξουν τεκμηριωμένες ενδικοφανείς προσφυγές, τα δε φυσικά πρόσωπα θα γνωρίζουν τους φορολογικούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ανάλυση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου

 • Οι τρεις μέθοδοι των τεχνικών ελέγχου για την προσαύξηση περιουσίας φυσικών προσώπων. ( Αναλυτικοί πίνακες σε excel)
 • Γενικευμένος πίνακας και των τριών μεθόδων σε σχέση με το υπόλοιπο των τραπεζικών καταθέσεων
 • Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Ανάλυση των τεχνικών ελέγχου προσαύξησης περιουσίας φυσικών προσώπων
 • Η μέθοδος της αρχής των αναλογιών (παραδείγματα)
 • Η μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (παραδείγματα)
 • Το δικαίωμα ανταπόδειξης του φορολογουμένου
 • Σχηματισμός αρχικού αποθέματος (πίνακας και νομολογία) Οι τραπεζικοί καταθετικοί λογαριασμοί (πίνακας και νομολογία)
 • Η αξιοποίηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών από τη Φορολογική Αρχή (Παράθεση πινάκων με κινήσεις του συνόλου των λογαριασμών του ελεγχόμενου και εφαρμογή φίλτρων στο Excel ώστε να γίνεται ταυτοποίηση και αντιστοίχηση καταθέσεων και αναλήψεων)
 • Τα εμβάσματα εξωτερικού (Αναλύονται κεφάλαια από την σχετική εγκύκλιο που αφορούν κάλυψη των ποσών των εμβασμάτων)
 • Η Παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων

Πόθεν Έσχες

 • Ο αρχικός νόμος 3213/2003 όπως ισχύει σήμερα
 • Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
 • Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων
 • Ο Ν. 4571/2018 περί πόθεν έσχες
 • Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης (ποινές)
 • Τα όργανα ελέγχου των δηλώσεων
 • Ο προσδιορισμός του κόστους ζωής από της Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος
 • Υπόδειγμα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
 • Η ενδικοφανής προσφυγή
 • Ιστορική αναδρομή και νομοθετικό πλαίσιο
 • Το υποχρεωτικό της ενδικοφανούς προσφυγής και το απαράδεκτο της άμεσης προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια
 • Σημεία που θα πρέπει να προσεχθούν – Χρονικά περιθώρια
 • Η Αναστολή καταβολής του καταλογισθέντος ποσού – Η Ανεπανόρθωτη βλάβη
 • Ο ψηφιακός φάκελος της ενδικοφανούς προσφυγής
 • Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών - Διαδικασίες Υπόδειγμα ενδικοφανούς προσφυγής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

Τετάρτη 19 Μαΐου 2021
17:00 - 21:00

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

120€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας