E-Learning:
Οργάνωση & Διοίκηση, Management

Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Abpm

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.), με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας της μετάβασης της Οικογενειακής Επιχείρησης στην φάση της Οργάνωσης και του Εκσυγχρονισμού των Δομών και των Διαδικασιών και στην Εκπαίδευση των Στελεχών της.

ΣΚΟΠΟΣ

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εκπαιδευτούν στην Μεθοδολογία Προσδιορισμού των ρόλων των μελών της Οικογένειας εντός της Διοίκησης
 • Θα έχουν στη διάθεση τους Εργαλείο για τον Υπολογισμό της Αξίας της Επιχείρησής τους
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους εύχρηστα Εργαλεία για τον Σχεδιασμό του Business Plan, τη Σύνταξη του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης και τον Προγραμματισμό της Ταμειακής Ροής
 • Θα εκπαιδευτούν στον τρόπο αποτελεσματικής Διαχείρισης των Ενδοεταιρικών Συγκρούσεων μεταξύ των μελών της Οικογένειας
 • Θα εξοικειωθούν με το Σύστημα μηνιαίας ενημέρωσης όλων των μελών της Οικογένειας ώστε να διασφαλίζεται η Διαφάνεια και η Λογοδοσία
 • Θα εξοικειωθούν με βασικούς κανόνες Δεοντολογίας σε ό,τι αφορά τη Συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας (ή των Οικογενειών εάν είναι πλέον της μίας)
 • Θα τους δοθούν τα Κριτήρια και τα Εργαλεία για να διαχειριστούν τους κινδύνους της Επιχείρησης
 • Θα ενημερωθούν για χρήσιμα Εργαλεία παρακολούθησης Αναθέσεων και γενικότερα Διαχείρισης της Καθημερινότητας
 • Θα έχουν σαφέστερη εικόνα για τη μορφή της Επιχείρησης που έχει τους μικρότερους κινδύνους
 • Θα βοηθηθούν ώστε να κτίσουν ένα περιβάλλον Αρμονίας και Παρακίνησης μέσα στην Επιχείρηση, τόσο των μελών της Οικογένειας όσο και του λοιπού προσωπικού. Κλειδί για να επιτευχθεί αυτό αποτελεί ο Σχεδιασμός λιτών αλλά αποδοτικών Διαδικασιών και Συστημάτων Υποδομών ώστε η Επιχείρηση να λειτουργεί με σύγχρονους όρους και έτσι να γίνεται πόλος έλξης για να σταδιοδρομήσουν τα μέλη της Οικογένειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Σεμινάριο αυτό αποτελεί πρακτικό βοήθημα στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη διατήρηση της Οικογενειακής σύμπνοιας, αξιοποιώντας τα πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα που έχει σε σχέση με τις μη Οικογενειακές Επιχειρήσεις. Συμβάλλει επίσης, στην Επιχειρησιακή συνέχεια και εξέλιξη, παράλληλα με την ανάπτυξη των μελών της Οικογένειας.

Δίνει απάντηση σε ζητήματα, όπως η κατανομή των ρόλων των μελών της Οικογένειας μέσα στην Επιχείρηση, η Διαχείριση των Οικογενειακών Συγκρούσεων, η Ετοιμασία του Πλάνου Διαδοχής, τα επιτρεπόμενα και τα μη επιτρεπόμενα στις συμπεριφορές των μελών της Διοίκησης, η Διαχείριση των Κινδύνων αλλά και των Κρίσεων και η Ανάπτυξη των μελών της Διοίκησης.

Επιπλέον παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ομαλή μετάβαση, χωρίς αναταράξεις στην Οργανωμένη Επιχείρηση και στην διάδοχο Ηγεσία.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, παρέχονται Εργαλεία, όπως για παράδειγμα Εργαλεία για τη λήψη των Αποφάσεων, για τον καθορισμό Προτεραιοτήτων, για την σύνταξη ενός Σχεδίου Πλεύσης (Επιχειρησιακό Σχέδιο) με μηνιαίο Προϋπολογισμό - Απολογισμό, για τον Ταμειακό Προγραμματισμό ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα της Επιχείρησης, καθώς και Check Lists με τις οποίες διευκολύνεται ο καθορισμός του Αξιακού Συστήματος και η επιλογή του επόμενου ηγέτη.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Οικογενειακής Επιχείρησης
 • Αξίζει τον κόπο να έχει συνέχεια στην επόμενη γενιά η Επιχείρηση μου ή μήπως πρέπει να πουληθεί;
 • Πόσο αξίζει η Επιχείρηση μου;
 • Το Οικογενειακό όραμα και το όραμα της Επιχείρησης μου μήπως είναι ασυμβίβαστα;
 • Πώς μπορώ να ενισχύσω την συμμετοχή όλων των μελών της Οικογένειας;
 • Ποιά νομική μορφή της Επιχείρησής μου είναι προτιμότερη για την ασφάλεια της Περιουσίας των Μετόχων;

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

 • Είδη Συγκρούσεων
 • Αίτια Συγκρούσεων
 • Πώς διαχειριζόμαστε τις Συγκρούσεις της κάθε κατηγορίας;
 • Η Διαφάνεια και ο σωστός τεκμηριωμένος Απολογισμός
 • Πώς μπορεί χωρίς αναταράξεις να φύγει ένα μέλος της Οικογένειας από την Επιχείρηση;

Γ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

 • Ο Σχεδιασμός των ρόλων και των ευθυνών
 • Το Οργανόγραμμα
 • Ο Σχεδιασμός της Ανάπτυξης των νέων μελών
 • Ετοιμασία Πλάνου Διαδοχής και πώς ανακοινώνεται στα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης
 • Μετάβαση στην νέα Ηγεσία χωρίς αναταράξεις
 • Πλάνο εκπαίδευσης των νέων μελών
 • Πώς γίνεται η σταδιακή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων;
 • Γιατί η εμπλοκή όλων σε όλα είναι καταστροφική;
 • Ο Σχεδιασμός και η Εφαρμογή των Διαδικασιών κλειδί για την αρμονική συνύπαρξη και αποφυγή Συγκρούσεων
 • Επιτρεπόμενες και μη επιτρεπόμενες συμπεριφορές των μελών της Οικογένειας στην Εργασία, στη χρήση των πόρων της Επιχείρησης και στο ωράριο Εργασίας

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Βασικοί κανόνες Δεοντολογίας στη συμπεριφορά των μελών της Οικογένειας
 • Σύστημα Προγραμματισμού
 • Διαχείριση Εκκρεμοτήτων
 • Σύστημα παρακολούθησης Αναθέσεων
 • Η διαμόρφωση του καλού Εργασιακού κλίματος
 • Πώς αντιμετωπίζουμε τη χρήση των πόρων της Επιχείρησης από μέλη της Οικογένειας για ίδιον όφελος;

Ε. ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 • Ο καθορισμός του οράματος
 • Η εναρμόνιση Εταιρικού και Οικογενειακού οφέλους
 • Η εναρμόνιση των Οικονομικών κινδύνων
 • Η λήψη μέτρων αποτροπής κινδύνων ή μετριασμού των συνεπειών
 • Οι κρίσιμες Διεργασίες
 • Οι στόχοι της Επιχείρησης
 • Τα κρίσιμα σημεία στη Μείωση του Κόστους
 • Προσλήψεις – Αξιολογήσεις
 • Σύστημα ανταμοιβών
 • Οι βασικοί Οικονομικοί Δείκτες που πρέπει να παρακολουθούνται
 • Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών
 • Τι πρέπει να προσεχθεί στην εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής (ERP);
 • Πώς επιλέγεται ο νέος διάδοχος στην Οικογενειακή Επιχείρηση;
 • Παρακίνηση προσωπικού
 • Παρακίνηση μελών της Οικογένειας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν χωρίς πρόσθετο κόστος τα εξής:

 • Εργαλείο Αξιολόγησης Συμπεριφορών και επιλογής Αξιακού Συστήματος
 • Εργαλείο Υπολογισμού Αξίας της Επιχείρησης: Είναι ένα πολυπαραμετρικό Εργαλείο, στο οποίο εισάγοντας τα δεδομένα προκύπτει μία πρώτη εκτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης
 • Εφαρμογή Υπολογισμού Δεικτών: Εισάγοντας τον Ισολογισμό προκύπτουν αυτόματα όλοι οι Οικονομικοί Δείκτες περιλαμβανομένου και του Δείκτη Ζ, που εκτιμά τον κίνδυνο να καταρρεύσει μία Επιχείρηση την επόμενη διετία
 • Εφαρμογή για την ABC Ανάλυση: Για να καθορίζονται οι προτεραιότητες σε Πελάτες, Προμηθευτές, Προϊόντα
 • Εργαλείο Εφαρμογής Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Εργαλείο για τη λήψη των Αποφάσεων
 • Εργαλείο Προϋπολογισμού και Μηνιαίων Αναφορών
 • Εργαλείο Ταμειακού Προγραμματισμού που βοηθάει την Επιχείρηση να διασφαλίσει την ρευστότητα της
 • Check List για την Αξιολόγηση και Επιλογή του επόμενου ηγέτη

Περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Ρόλοι - Οργάνωση - Διαχείριση Σχέσεων στην Οικογενειακή Επιχείρηση"
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 • Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 • Δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα σχετικά με το σεμινάριο

 Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας