Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ, ΠΑΓΙΑ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SingularLogic & Softone E.R.P.

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
HELLAS NETWORK
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
80 ώρες

Περιγραφή σεμιναρίου

Προετοιμασία Εργασίας για Λογιστικά Γραφεία και Λογιστήρια Εταιρειών.
Περιλαμβάνει: Γενική Λογιστική, Εμπορική Διαχείριση, Μισθοδοσία Manpower, Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, Λογιστικά Πρότυπα, Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ΄ κατηγορίας, Εκδόσεις & Καταχωρήσεις Παραστατικών, Φορολογία Εισοδήματος, TAXIS, Δηλώσεις, Εργατικά...

Είστε νέος λογιστής, τελειόφοιτος Οικονομικών Σπουδών; Επιθυμείτε να ανταπεξέλθετε και να εργαστείτε σε πλήρως μηχανογραφημένο περιβάλλον; Επιθυμείτε να καλύψετε μια πιθανή έλλειψη εργασιακής εμπειρίας και να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να βρείτε εργασία; Είστε υπάλληλος γραφείου με ευθύνες β. λογιστή; Θέλετε να βελτιώσετε το Βιογραφικό σας και να αυξήσετε το εισόδημά σας;
Οι παραπάνω ερωτήσεις ακούγονται πολύ λογικές και έχουν απασχολήσει την πλειοψηφία των νέων υποψήφιων εργαζομένων που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και τους εργαζόμενους που επιθυμούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και να παρακολουθούν όλες τις αλλαγές που βιώνουμε όλοι μας, σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Συνδυάζοντας τη Θεωρία της Λογιστικής με την Μηχανογράφηση, δηλαδή γνωρίζοντας όλες τις καθημερινές υποχρεώσεις ενός σύγχρονου Λογιστηρίου εταιρείας ή Λογιστικού Γραφείου και την άριστη γνώση των δημοφιλέστερων εφαρμογών Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης στην Ελλάδα, οι χρήστες είναι έτοιμοι να εργαστούν σε ένα πλήρως μηχανογραφημένο και απαιτητικό περιβάλλον.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει την πλήρη γνώση τήρησης Β & Γ κατηγορίας Βιβλίων, ΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ, Εμπορική Διαχείριση, τιμολόγηση, καταχώρηση και δχση παραστατικών, πελατών - προμηθευτών, την τήρηση & οργάνωση αποθήκης, Πάγια, Μισθοδοσία - Εργατικά, Περιοδικές κ εκκαθαριστικές Δηλώσεις κλπ.. Με λίγα λόγια, όλες τις καθημερινές εργασίες ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Δικαίως λοιπόν θεωρείται ως Το Ιδανικό Σεμινάριο Απόκτησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ!

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο χρήστης αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα σύνθετα & μεγάλης δυσκολίας κάνοντάς τον έτοιμο να εργαστεί σε πλήρως μηχανογραφημένα λογιστήρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (80 ΩΡΕΣ)
Μηχανογραφημένη Λογιστική (Εμπορική Διαχείριση, Βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας – Μισθοδοσία)

Α) Εμπορική Διαχείριση με τη χρήση Eurofasma SingularLogic & Softone ERP
• Διαχείριση Αποθήκης
• Διαχείριση Πελατών
• Διαχείριση Προμηθευτών
• Διαχείριση Αξιογράφων
• Διαχείριση Παραστατικών (Πωλήσεων-Αγορών)
• Πλήρης κύκλων εργασιών Εμπορικής Διαχείρισης Εταιρίας σε Μηχανογραφημένο περιβάλλον.

Β) Λογιστική – Τήρηση Βιβλίων Γ’ κατηγορίας με τη χρήση Eurofasma SingularLogic & Softone ERP
• Εισαγωγή στον Κ.Β.Σ
• Ανάλυση και εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ
• Έναρξης Νέας Χρήσης
• Απογραφή
• Τήρηση βιβλίων Γ' Κατηγορίας
• Καθημερινές λογιστικές εγγραφές Εταιρίας- (Καταχώριση λογιστικών γεγονότων-Έλεγχος Ημερολογίων-Ισοζύγια-Καθολικά λογαριασμών, Πάγια)

Γ) Τήρηση Βιβλίων Β' Κατηγορίας - Έσοδα / Έξοδα με τη χρήση Softone ERP
• Τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας
• Καθημερινή καταχώριση λογιστικών γεγονότων

Δ) Μισθοδοσία με τη χρήση Eurofasma Manpower

Ενότητα 1η:
• Νομοθετικό Πλαίσιο
• Βασικές εργατικές & ασφαλιστικές έννοιες
• Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
• Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους.
• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας & είδη αυτών
• Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. - Επ. Εργασίας - Ι.Κ.Α.
• Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
• Άδεια , ερμηνεία, ανάλυση, τύποι αδείας
• Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
• Υπερεργασία, Υπερωρίες, Προσαυξήσεις, Πρόσθετες Αποδοχές
• Ωράρια εργασίας - μεταβολές
• Νέος Εργατικός Νόμος

Ενότητα 2η:
• Πρακτικός οδηγός - Παραδείγματα Αναλυτικοί υπολογισμοί - παραδείγματα για όλο το 1ο μέρος
• Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα, Αποζημιώσεις,
• Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
• Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
• Υπολογισμός & Επιμερισμός Εισφορών, ΦΜΥ, Εκκαθάριση
• Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
• Υπολογισμός ΑΠΔ, Προσωρινής & Οριστικής ΦΜΥ
• Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις

Ενότητα 3η:
• Επίκαιρα Θέματα Ετεροχρονισμένη Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας, βραχεία ασθένεια
• Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
• Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
• Έξυπνες αποδοχές, Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
• Μείωση Προσωπικού, Λύσεις - Προβλήματα - Διαδικασίες

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:
• Βεβαίωση Παρακολούθησης (Κ.Δ.Β.Μ.1 – με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Αναλυτικές Σημειώσεις
• Προώθηση Βιογραφικού σε Ελληνικές, Πολυεθνικές Επιχειρήσεις & Λογιστικά Γραφεία

Πληροφορίες συμμετοχής

- Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίων: Καθημερινά: 10.00-13.00, ή 13.00-16.00, ή 16:00 - 19:00 ή 19:00 - 22:00, Σάββατο: 10:00 - 14:00
- Διάρκεια: 80 ώρες.

Κόστος Συμμετοχής

595€

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.