Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Εργατική Νομοθεσία

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
ICAP Training Solutions
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
11/04/2024 έως 16/04/2024
13:30 - 17:00
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
13/06/2024 έως 18/06/2024
13:30 - 17:00
13:30 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 16/04/2024
13:30 - 17:00Ημ/νία Λήξης: 18/06/2024

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπεύθυνους Μισθοδοσίας και Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων.

Περιγραφή σεμιναρίου

Βασικές αρχές εργατικών-ασφαλιστικών

Κάνουμε όλα τα απαραίτητα που προβλέπονται από την νέα εργατική νομοθεσία;
Προστατεύουμε τον οργανισμό μας;

  •  Το εργασιακό-ασφαλιστικό τοπίο έχει αλλάξει άρδην την τελευταία δεκαετία και συνεχίζει να αλλάζει διαρκώς με περισσότερες υποχρεώσεις αλλά και μεγαλύτερες ποινές.
  •  Η διαρκής εκπαίδευση είναι αναγκαία, ώστε κάθε οργανισμός να προσαρμοστεί και να εξασφαλίσει την σύννομη συνέχεια των εργασιών του.
  •  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με πολλά πραγματικά παραδείγματα και case studies, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πλήρη εικόνα για όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας.
  •  Έτσι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Νέες ρυθμίσεις
Ψηφιακή κάρτα εργασίας και ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Διευθέτηση ωραρίου εργαζόμενων
Χρονικά όρια εργασίας, εργασία Κυριακές και διάλειμμα
Νέο καθεστώς ελέγχων και επανασύσταση Επιθεώρησης Εργασίας
Τηλεργασία
Θέματα που επηρεάζουν τις συμβάσεις των εργαζόμενων

Α) ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βασικές έννοιες Εργατικού Δικαίου
Υποχρεώσεις υπαλλήλου μισθοδοσίας
Υποχρεώσεις εργοδοτών

Β) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

  •  Είδη
  •  Ισχύς
  •  Περιεχόμενο

Επέκταση ΣΣΕ και κήρυξή τους ως υποχρεωτικών
Ατομικές συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου
Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
Υποβολή εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Γ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πλήρης Απασχόληση
Μερική Απασχόληση
Εκ περιτροπής Απασχόληση
Απασχόληση ανηλίκων
Απασχόληση Συνταξιούχων
Δανεισμός Εργαζομένων
Προβλέψεις άρθρου 9 του 4554/18
Πρόσληψη Εργαζομένων
Καταγγελία Σύμβασης Εργαζομένων
Οικειοθελής αποχώρηση Εργαζομένων
Καταγγελία σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης
Υποβολή Εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Δ) ΩΡΑΡΙΟ
Ωράριο εργασίας
Υπερεργασία
Υπερωρία
Πρόσθετη Εργασία
Διάλειμμα Εργασίας
Διευθέτηση Χρόνου εργασίας
Αργίες
Υποβολή εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Ε) ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΑΜΟΙΒΕΣ
Κατώτατα όρια αποδοχών
Νόμιμος Μισθός
Συμφωνημένος Μισθός
Επιδόματα σύμφωνα με τις ΣΣΕ
Προσαυξήσεις (υπερεργασία, υπερωρία, νυκτερινά, Κυριακές)
Υπολογισμός ωρομισθίου, ημερομισθίου, μηνιαίων αποδοχών σε πλήρη, μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Δώρα και Επιδόματα (Πάσχα, Χριστουγέννων, Αδείας)
Υποβολή ΑΠΔ
Υποβολή Εντύπων μέσω ΕΡΓΑΝΗ
Benefits in kind (Αυτοκίνητα, Ιατροφαρμακευτικές ασφάλειες κλπ)
Pension Plans
Bonuses
Salary Surveys
Pay-plans

ΣΤ) ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Κανονική άδεια
Κατάτμηση αδείας
Αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
Άδεια άνευ αποδοχών
Άδεια τοκετού-λοχείας
Ειδικά θέματα αδειών (Άδεια ανατροφής τέκνων, άδεια σπουδαστών, άδεια συνδικαλιστών)
Βιβλίο αδειών και υποβολή μέσω ΕΡΓΑΝΗ

Ζ) ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Βραχεία ασθένεια
Άδεια ασθενείας
Αποδοχές ασθενείας
Εργατικά ατυχήματα
Υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

Η) ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Πληροφορίες συμμετοχής

Διάρκεια: 14 ώρες

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.