Βρείτε Σεμινάρια
x
Εξ Αποστάσεως
E-Learning
καθημερινές ενάρξεις
50 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται

• Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων
• Στελέχη υπεύθυνα για την διαχείριση της απόδοσης των εργαζομένων και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους
• Στελέχη των υπολοίπων Διευθύνσεων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής πολιτικών της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και της βελτίωσης του εργασιακού κλίματος
• Σε εργαζόμενους ή εν δυνάμει εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
• Επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να εκσυγχρονίσουν, να αναπτύξουν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους δίνοντας βάση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
• Ελεύθερους επαγγελματίες
• Φοιτητές όλων των ειδικοτήτων ή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ
• Απόφοιτους Λυκείων
• Οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να εξοικειωθεί με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διοικούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις

Σκοπός

 Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που επιθυμούν:

  • Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση.
  • Να αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες – ελλείψεις ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM
  • Να σχεδιάσουν δράσεις βελτίωσης για το υπάρχον σύστημα HRM

Πώς θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

Οι Συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• Να αποκτήσουν δεξιότητες επιλογής του κατάλληλου προσωπικού
• Να καθιερώσουν ένα Σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Να σχεδιάσουν δράσεις βελτίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Να κατανοήσουν τις αρχές ενός σύγχρονου Συστήματος κινήτρων και παρακίνησης του Προσωπικού
• Να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού
• Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία ανάπτυξης της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας

 

Περιγραφή σεμιναρίου

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι η κινητήριος δύναμη κάθε οργανισμού που μετουσιώνει κάθε προσπάθεια σε επιτυχημένα αποτελέσματα, ελέγχοντας και επηρεάζοντας το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων, λειτουργιών και υπηρεσιών. Η αποτελεσματική προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη των ανθρώπων σε όλες ανεξαιρέτως τις θέσεις εργασίας καθώς και η διαχείριση των ταλέντων, συμβάλλουν ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών, αποφέρει οφέλη σε όλους τους τομείς και είναι η πηγή κάθε νεωτερισμού και καινοτομίας.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Human Resources Management είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει στις θεωρίες και τις τεχνικές αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Προσφέρει εξειδικευμένες και εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου οι απόφοιτοί του να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη, απαιτητική, αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει καίριες ενότητες στις σύγχρονες εφαρμογές της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Human Resources Management, καλύπτοντας όλες τις βασικές θεωρίες με μαθήματα υποβάθρου, βασικών εννοιών και λειτουργιών Ηγεσίας και ΔΑΔ αλλά και στρατηγικής και ανάπτυξης.

Παράλληλα, ενισχύονται και αναδεικνύονται οι επαγγελματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων μέσω της προσωπικής ανάπτυξης και της καλλιέργειας της επαγγελματικής αυτογνωσίας. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι βασικές έννοιες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ο ρόλος που διαδραματίζει το τμήμα HR, καθώς και η άρρηκτη σχέση μεταξύ των σωστών πρακτικών HR και της επίτευξης της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, καθώς και στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής πολιτικής, περιγράφεται αναλυτικά η έννοια και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, αλλά και αναλύονται οι ικανότητες που εξασφαλίζουν την επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη. Ο σύγχρονος ρόλος του HRM - Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις κατάλληλες συμπεριφορές (κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού. Κρίσιμα θέματα όπως ο Σχεδιασμός και η Επιλογή του κατάλληλου Προσωπικού, οι Πολιτικές Παρακίνησης και Ανάπτυξης του Προσωπικού, η Διαχείριση της Απόδοσης και της Αξιολόγησης, η Διαμόρφωση της κατάλληλης Κουλτούρας - Διαχείριση των Αλλαγών, η Διαχείριση Υποστηρικτικών Διεργασιών όπως Υγεία Ασφάλεια wellbeing καθώς και η Έρευνα στο Προσωπικό παρουσιάζονται με απλότητα και πληθώρα παραδειγμάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ Human Resources Management (50 ώρες):

• Τι είναι η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)
• Ορισμός της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
• Το πεδίο εφαρμογής της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
• Διαδικασίες Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Δεξιότητες των επαγγελματιών του ανθρώπινου δυναμικού
• Ο ρόλος του HRM στη Διαχείριση Απόδοσης
• Στρατηγικές προσλήψεων που ακολουθούν οι Οργανισμοί
• Στρατηγικές διατήρησης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού
• Πώς η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Διαχειρίζεται την Απόδοση του Εργαζομένου
• Εκπαίδευση - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
• Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Παγκόσμια Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Σύστημα Πληροφοριών Ανθρώπινου Δυναμικού
• Συμβουλές για αποτελεσματικό HRM

Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε και εσείς τις γνώσεις που απέκτησαν σε εμάς χιλιάδες άνθρωποι που μας εμπιστεύθηκαν από το 1992 έως σήμερα...

Πληροφορίες συμμετοχής

Παρακολούθηση
Μέσω πλατφόρμας e-learning.

Διάρκεια: 50 ώρες

Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:
Σάββατο & Κυριακή: 10.00-14.00

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σας προσφέρουμε επιπλέον ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ:
• Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΚΔΒΜ1 (με την Πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ)
• Σύνδεση με το Γραφείο Καριέρας της Hellas Network.

Κόστος Συμμετοχής

 €595

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.