Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Internet statistics - Google Analytics

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Web Designers, Developers, διαχειριστές Ιστοσελίδων, σε Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παρακολούθηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας του Ιστοτόπου της εταιρίας τους, σε στελέχη του τμήματος πωλήσεων επιχειρήσεων αλλά και σε μεμονωμένους χρήστες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την κίνηση της Ιστοσελίδας τους.

Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον του Google Analytics. Εκμάθηση του τρόπου παραμετροποίησής του καθώς και δυνατότητα ανάλυση και αξιολόγησης των δεδομένων που καταγράφει. Με το τέλος του σεμιναρίου οι σπουδαστές του Google Analytics θα μπορούν να αντιλαμβάνονται την συμπεριφορά των επισκεπτών, να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς αποδίδει η κάθε σελίδα, πόση ώρα παρέμειναν στην ιστοσελίδα, από πού προέρχονται οι επισκέπτες, πόσοι από αυτούς κάνουν ενέργειες που έχουν οριστεί ως στόχοι καθώς επίσης να αξιοποιούν τα αποτελέσματα στην διαμόρφωση της προώθησης των Ιστοσελίδων τους.

Περιγραφή σεμιναρίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Γνωριμία - Παρουσίαση θεματολογίας - Τι είναι το google analytics - Χρησιμότητα - KPIs - Πηγές
Επισκεψιμότητας
- Conversions - Goals Views - Δομήλογαριασμού - Εγκατάσταση Google Analytics
- Περιήγηση στο GoogleAnalytics - Σημαντικά Reports
- Πρακτική Άσκηση
- Google Analytics Ecommerce - Χρήσιμα Reports - Google Analytics + Adwords - Google
Analytics + Webmaster Tools
- Manual Tagging - Url Builder - Google Analytics + Facebook Ads
- Συντομεύσεις - ΠίνακεςΕλέγχου - Custom Reports - Segments
- Google Analytics Quiz - Πρακτικές Ασκήσεις – Απορίες

Πληροφορίες συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 ώρες με φυσική παρουσία και 2 εβδομάδες με e-Learning.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσική παρουσία και e-Learning
Η e-Learning εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση
υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία είναι mobile friendly.
Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο
χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.