E-Learning:
Χρηματοοικονομικά, Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Πρόγραμμα Premium: Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική & Επενδυτικές αποφάσεις

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
Finance Skills
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
18/10/2021
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
22/11/2021
Εξ Αποστάσεως
E-Learning Πλατφόρμα
13/12/2021

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Λ. Μανέτας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Λίγα λόγια για τα προγράμματα της Finance Skills
Η εκπαίδευση που παρέχει η Finance Skills είναι ασύγχρονη που σημαίνει ότι μπορείτε να την παρακολουθήσετε οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και με απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων καθώς η πρόσβαση που θα αποκτήσετε μετά την εγγραφή σας θα είναι μόνιμη (lifetime access). Η έναρξη μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.
Μέσα από τη χρήση χρηματοοικονομικών μοντέλων excel, επεξηγηματικά video για κάθε μια ενότητα, αναλυτικές σημειώσεις καθώς και άλλο υποστηρικτικό υλικό (δημοσιευμένες καταστάσεις εταιρειών, μελέτες-εκθέσεις έγκυρων οίκων, επίκαιρη και σχετική αρθρογραφία των θεμάτων που εξετάζονται) δίνεται η δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της διεθνούς πρακτικής.
Η εκπαίδευση που παρέχει η Finance Skills είναι επαγγελματική και αποτελεί την μετάβαση σας από την ακαδημαϊκή γνώση στην πράξη και την αγορά εργασίας με γνώσεις πρακτικές για να μπορείτε να διακριθείτε και να εξελιχθείτε ταχύτερα.
Στα στελέχη δίνεται η ευκαιρία να ανανεώσουν, να διευρύνουν και να εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα στα χρηματοοικονομικά.
Δίνεται επίσης δυνατότητα εγγραφής και σε μεμονωμένα μαθήματα των προγραμμάτων.
Μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό της Finance Skills με προγραμματισμένη σύντομη online παρουσίαση με την αποστολή σχετικού e-mail.

Μαθήματα του προγράμματος: ”Πρόγραμμα Premium:Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική & Επενδυτικές Αποφάσεις”
I. Excel για corporate finance, investment banking, budgeting και financial modeling
II. Λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
III. Κατασκευή και ανάλυση χρηματοοικονομικού μοντέλου
IV. DCF Valuation, αποτίμηση με τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών
V. Αποτίμηση με συγκρίσιμες εταιρείες
VI. Αποτίμηση με συγκρίσιμες συναλλαγές
VII. Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Παρουσίαση των μαθημάτων του Προγράμματος
I. Excel για corporate finance, investment banking, budgeting και financial modeling
H άριστη χρήση του excel στα χρηματοοικονομικά για την κατασκευή των financial models είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη. Με το μάθημα αυτό θα αποκτήσετε την ευχέρεια που χρειάζεστε χωρίς να εμπλακείτε σε περιττές λεπτομέρειες που δεν αφορούν τα χρηματοοικονομικά με τρόπο κατανοητό και πρακτικό. Ξεκινάμε με τρόπο απλό, έτσι ώστε κάποιος που ξεκινά τώρα να χτίζει τις δεξιότητες του στο excel να μπορεί να το παρακολουθήσει και στο τέλος να έχει αποκτήσει τις δεξιότητες ενός «δυνατού» excel user.

II. Λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
Στο μάθημα της λογιστική και ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων εξετάζονται οι βασικές λογιστικές αρχές, γίνεται γραμμή-γραμμή η ανάλυση του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και του cash flow, κατανοούνται οι λογιστικές εγγραφές και το κύκλωμα τους και το σημαντικότερο είναι ότι διδάσκεται η σύνδεση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων με ασκήσεις στο excel. Τέλος ακολουθεί η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με δείκτες που εφαρμόζονται στη πράξη από χρηματοοικονομικούς αναλυτές.

III. Κατασκευή και ανάλυση χρηματοοικονομικού μοντέλου
Kατασκευάζουμε μαζί βήμα-βήμα ένα δυναμικό και κυρίως χρηστικό χρηματοοικονομικό μοντέλο συνδυάζοντας τις γνώσεις της λογιστικής και του excel που έχουν αποκτηθεί από τα προηγούμενα courses. Εισάγουμε αρχικά τα απολογιστικά στοιχεία και κατόπιν επιλέγουμε τις μεταβλητές και τις παραδοχές που χρειαζόμαστε για να γίνουν οι προβλέψεις. Θα εξετάσουμε σενάρια, θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας και θα υπολογίσουμε χρήσιμους δείκτες όπως εφαρμόζονται στην πράξη.
Το μοντέλο αυτό θα αποτελέσει την αφετηρία και τη βάση για το course της αποτίμησης εταιρειών με τη μέθοδο DCF, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η κατασκευή και η κατανόηση ενός χρηματοοικονομικού μοντέλου είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του μηνιαίου cash flow μιας εταιρείας το οποίο εξετάζεται στο course, Budgeting, Προβλέψεις και Μηνιαίο Cash Flow.
Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών, στον στρατηγικό σχεδιασμό, στην κατασκευή business plans, στην αξιολόγηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, στην αξιολόγηση επενδύσεων, την εξαγορά μετόχων, την αποτίμηση μετοχών, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M & A), την άντληση κεφαλαίων, την εκτίμηση των κινδύνων, τον υπολογισμό του κόστους των νέων projects, τη λήψη αποφάσεων στο προϋπολογισμό, την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, την ανάλυση ευαισθησίας καθώς και σε ένα άλλο πλήθος εφαρμογών.

IV. DCF Valuation, αποτίμηση με τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών
Επεκτείνουμε το μοντέλο που αναπτύξαμε στο course του Financial Statement Modeling (FSM) με σκοπό να πραγματοποιήσουμε αποτίμηση με τη μέθοδο DCF. Και εδώ βήμα-βήμα θα δούμε και θα αναλύσουμε όλα τα σημεία που είναι απαραίτητα και θα κατασκευάσουμε ένα μοντέλο όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι investment bankers και οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές στη πράξη.
Η αποτίμηση με τη μέθοδο DCF, εκτός από τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης θα μας βοηθήσει και στην αξιολόγηση του business plan της εταιρείας, το οποίο καταρτίσαμε με το χρηματοοικονομικό μοντέλο που αναλύσαμε στο προηγούμενο course, προσθέτοντας επιπλέον αξία στην εργασία μας. Θα μπορέσουμε επίσης να προχωρήσουμε στην εκτίμηση της εύλογης αγοραίας αξίας της εταιρείας σε περίπτωση συγχώνευσης/εξαγοράς ή πώλησής της, να διερευνήσουμε εάν η αξία της μετοχής είναι υπερτιμημένη ή υποτιμημένη, να δούμε πώς το business plan επηρεάζει την αξία της μετοχής καθώς και πλήθος άλλων περιπτώσεων και εφαρμογών.
Επίσης, θα δούμε τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αξίας της εταιρείας στο διηνεκές, δυναμικά διαγράμματα, θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση ευαισθησίας και θα κάνουμε τις απαραίτητες εξομαλύνσεις και προσαρμογές που απαιτούνται για τον υπολογισμό των free cash flows

V. Αποτίμηση με συγκρίσιμες εταιρείες
Συγκριτική Αποτίμηση (Relative Valuation)
Η αποτίμηση με τη μέθοδο των Συγκρίσιμων Εταιρειών και των Συγκρίσιμων Συναλλαγών αποτελεί από τις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην αποτίμηση των εταιρειών. Πρόκειται για συγκριτικές μεθόδους αποτίμησης όπου η αξία της εταιρείας βασίζεται στις αποτιμήσεις συγκρίσιμων εταιρειών στη μέθοδο με Comparable Comps (ή αλλιώς trade comps) και συγκρίσιμων συναλλαγών με συγκρίσιμες εταιρείες στη μέθοδο με Transaction Comps.
Η μέθοδος αυτή έχει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και θα τη δούμε στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, στις αναδιαρθρώσεις, στις εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο καθώς και σε επενδυτικές αποφάσεις.
Η συγκριτική αποτίμηση είναι από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα του investment banking και corporate finance και χρησιμοποιείται ευρύτατα και συμπληρωματικά με την μέθοδο DCF. Είναι «γρήγορη μέθοδος», αντιλαμβάνεται την πραγματική αγορά και είναι σχετικά εύκολη ως προς τους υπολογισμούς που απαιτούνται. Η δυσκολία της μεθόδου έγκειται στην εξεύρεση πραγματικών συγκρίσιμων εταιρειών και συναλλαγών, αλλά κυρίως στην εμπειρία και την κρίση που απαιτείται για την ορθή εφαρμογή της.

VI. Αποτίμηση με συγκρίσιμες εταιρείες (Transaction Comps)
Μεθοδολογία Αποτίμησης με Συγκρίσιμες Συναλλαγές (Transaction Companies Analysis) και Κατασκευή Μοντέλου (Transaction Comps)

VII. Συγχωνεύσεις και Eξαγορές
Accretion / Dilution Analysis
Το course αυτό αποσκοπεί στην εκμάθηση και κατανόηση της κατασκευής χρηματοοικονομικών μοντέλων για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&As) με τη μέθοδο του accretion/dilution analysis, την επίδραση δηλαδή στα EPS της εξαγοράστριας εταιρείας πριν και μετά τη συναλλαγή.
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αφορούν όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το investment banking, τα private equity, το corporate development και τους τομείς εκείνους του corporate finance που έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση και το structuring των συναλλαγών.
Το course ξεκινά με απλές εισαγωγικές έννοιες και παραδείγματα προκειμένου να κατανοηθεί o μηχανισμός και η λογική που διέπουν τα M&As, εισέρχεται στα λογιστικά θέματα τα οποία αποτελούν βασικό συστατικό για να καταλήξει στον πυρήνα της ανάλυσης που είναι το accretion/dilution analysis.
H ανάλυση ευαισθησίας και το structuring του deal που ακολουθεί θα φωτίσουν όλες εκείνες τις παραμέτρους που καθορίζουν ένα M&A deal. Στο σημείο αυτό θα δούμε πως οριοθετούνται και πως χαρτογραφούνται τα περιθώρια διαπραγμάτευσης προκειμένου να καταστεί ένα deal επιτυχές.

  Δείτε εδώ όλες τις ενότητες κάθε κεφαλαίου στο pdf

  Δείτε εδώ το training syllabus της Finance Skills

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

480€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας