Βρείτε Σεμινάρια
x

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Professional Digital Marketing

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
FUTURE BUSINESS SCHOOL
Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στην κατηγορία Digital Marketing

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε διαφημιστές, σε μικρές/μεσαίες εταιρείες που θέλουν δημιουργήσουν κίνηση για την επιχείρηση τους μέσω διαδικτύου. Επίσης, απευθύνεται σε στελέχη διαφημιστικών εταιρειών, που θέλουν μάθουν πως να δημιουργούν δυναμικές διαφημιστικές online καμπάνιες

Σκοπός

Με τον όρο Digital Marketing εννοούμε τη διαδικασία ανάπτυξης και διαχείρισης σχέσεων με πελάτες μέσα από online δράσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδεών, απόψεων, προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα σας προσφέρει την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται προκειμένου να προσεγγίσετε με τον σωστό τρόπο τον αυξανόμενο πληθυσμό των χρηστών του Διαδικτύου και να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή προβολή και προώθηση της επιχείρησής σας.

Περιγραφή σεμιναρίου

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
• Digital Content Marketing
• SEO
• Local SEO - Google My Business
• E-mail Marketing
• Google Analytics
• Google Adwords
• Affiliate Marketing

Πληροφορίες συμμετοχής

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Η Διδασκαλία γίνεται με e-learning μεθοδολογία με την υποστήριξη υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία είναι mobile friendly.
• Η διαδικασία προσφέρει στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή τη δυνατότητα μελέτης στο χώρο και στον χρόνο που τον εξυπηρετεί.
• Παρέχεται πλήρης υποστήριξη από το εκπαιδευτικό μας τμήμα.
• Χορηγούνται αναλυτικές σημειώσεις.
• Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά με άμεση ενημέρωση για την επίδοση του εκπαιδευόμενου.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Mε την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών ΚΔΒΜ.

Κόστος Συμμετοχής

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.