Βρείτε Σεμινάρια

Σεμινάριο εξ αποστάσεως

Οικονομική διαχείριση αποθήκης - Πιστοποίηση ELA

Διοργανωτής Σεμιναρίου E-Learning:
projectyou
Εξ Αποστάσεως
Live E-Learning
27/05/2023
09:00 - 17:00

Εισηγητής

Μαριλένα Παπαδοπούλου, PhD in Applied Informatics, MSc Business Administration – TQM, BSc Ναυτιλιακά, Καθηγήτρια Logistics σε ΤΕΙ και Κολλέγια, Εισηγήτρια σεμιναρίων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εργαζομένους στην Αποθήκη, σε όλα τα επίπεδα, από pickers μέχρι προϊσταμένους.
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και αποφοίτους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο της Αποθήκευσης.

Σκοπός

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση εργαζομένων στην Αποθήκη, που φιλοδοξούν να λειτουργούν την Αποθήκη με τους βέλτιστους τρόπους ώστε να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα εμπορευμάτων με το ελάχιστο δυνατό κόστος αποθήκευσης. Θα διδαχθούν δοκιμασμένες μεθόδους και πρακτικές διαχείρισης Αποθήκης σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία.

Περιγραφή σεμιναρίου

Περιεχόμενα του σεμιναρίου

 • Οι κύριες προκλήσεις και τα βασικά προβλήματα της Αποθήκης
 • Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες της Αποθήκης
 • Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι order picking
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός της Αποθήκης
 • Πώς σχεδιάζουμε την χωροταξική διάταξη
 • Μέθοδοι απογραφής
 • Αποθήκευση Επικινδύνων προϊόντων
 • Ο ρόλος και οι υπηρεσίες των 3PL και 4PL
 • Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία στην Αποθήκη
 • Oι λειτουργίες του WMS
 • Χρηματοοικονομικό και λειτουργικό κόστος αποθήκευσης
 • Τα βέλτιστα επίπεδα αποθεμάτων. Safety stocks, Reorder level, EOQ (economic order quantity)
 • Τα tradeoffs μεταξύ Παραγωγής και Αποθήκης και μεταξύ Αποθήκης και Μεταφοράς
 • Outsourcing: πότε και γιατί συμφέρει
 • Τρόποι μείωσης του κόστους Αποθήκευσης

Πληροφορίες συμμετοχής

Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Στην εκπαίδευση μπορούν όσοι θέλουν να συμμετέχουν και μέσω e-learning που πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ενεργή συμμετοχή και άμεση επαφή με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Το κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση μπορεί να καλυφθεί πλήρως από το ΛΑΕΚ.

Διεξαγωγή
LIVE e-learning

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στην εκπαίδευση για το Operational Level είναι 100 € και για το Managerial Level 150 €.

Επιπλέον 150 €, για όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ΕLA – Warehousing (προσομοίωση εξετάσεων, εξέταστρα και έκδοση πιστοποιητικού).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.